Schouw Gerrit Krol-brug

Op verzoek van de gemeente vond op dinsdag 14 mei een schouw plaats bij de Gerrit Krol-brug. Naast een vertegenwoordiging van de gemeente was de politie aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging en van de bewonersorganisaties van De Hunze (BHS) en Beijum (BOB). Ook uitgenodigd was de bewonersorganisatie van de Korrewegwijk, maar die hadden niets van zich laten horen.

Gesproken werd over de uitkomst van de enquête die vanuit De Hunze was gehouden. Daar hebben tegen de 250 mensen aan meegedaan, maar echte conclusies zijn daar nog niet uit te trekken. Voor de BHS zijn de ‘slinger’ in het fietspad langs het kanaal en de verkeersveiligheid de belangrijkste zaken. Voor de BOB is dat de handhaving op de genomen maatregelen omdat het verkeersgedrag van m.n. automobilisten nog veel te veel voor problemen zorgt en ook een aanpassing aan de Korrewegkant van de brug.

Wat de slinger betreft, zal worden nagegaan of de situatie op dat punt wat anders kan. Verkeerstechnisch vormt dat fietspaf met dat op de Ulgersmaweg voor een ‘normale’ kruising met de route brug-Heerdenpad. Ga je dat fietspad geheel anders leggen, ontstaat weer een chaotische situatie, aldus de verkeersambtenaar.

Wat de handhaving betreft werd vanuit de politie gemeld dat dit totaal geen prioriteit heeft, ook niet nu de politie landelijk georganiseerd is. Bovendien is niet duidelijk in hoeverre het ‘door rood licht rijden’ bij het licht op de Ulgersmaweg strafbaar is of niet. De politie zoekt dit verder uit, maar merkt ook op dat als auto’s, zonder dat ze fietsers hinderen, bij gesloten brug tot de brug rijden, op zich dan niet voor gevaarlijke situaties zorgen en niet in overtreding zijn. Wel moet de oprit tot de fietsbruggen vrij blijven; wellicht komt daar een kruis op de weg.

Binnenkort horen we hoe het met deze afspraken staat.

Het is duidelijk dat als bewoners echte veranderingen willen, dat dit op het stadhuis moet worden neergelegd. Vanuit de BOB, ook gesteund door de ledenvergadering, willen we op korte termijn resultaten zien. Zo niet, is de optie tot afsluiting van de brug voor autoverkeervoor ons weer een reële optie. En dan het autoverkeer maar over de busbaan.

Heeft u daar een mening over? Mail naar Beijumkrant@hotmail.com

NB. Zie over de Gerrit Krol-brug ook de opmerkingen in het artikel over het gesprek met D66.

foto Willemien Mensinga

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.