Rotkoppen

{nomultithumb}Kwieke Kwakker juni 1988 – 19 januari

Vroeger, in 1988 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Kwieke Kwakker”

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}De Bewonersorganisatie Beijum heeft de volgende brief aan het Nieuwsblad van het Noorden gestuurd:{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Rotkoppen{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Uiterst verontwaardigd zijn wij over de door de heer Bos (AMRO-bank, hoofd particuliere relaties) gedane uitspraken, zoals gepubliceerd in het nieuwsblad van het Noorden. D.d. 5/11/’87, onder de vetgedrukte kop: “Amro-bank sluit filiaal in Beijum”, kleinere subkop: “dubieuze klanten en angst overvallen”.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Nog geschokter zijn we wanneer we kennisnemen van de streekeditie van 6/11/’87: (in vetgedrukte kapitalen) “Wanbetalers en vandalen: bank dicht”. De kleinere subkop vermeldt dat het hier gaat om de Groninger nieuwbouwwijk Beijum, onze wijk dus.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Dergelijke stigmatiserende uitspraken, een wijk van 16.000 inwoners betreffende, getuigen van een ongenuanceerdheid en een domheid die we van een bak toch niet verwachten. We besluiten deze belediging niet te accepteren en gaan in de tegenaanval.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}De heer Bruinsma, filiaalchef AMR-Beijum, wordt eerst gebeld: “Mevrouw, hier klopt geen woord van, ik ben hier zeer ongelukkig mee; in de vijf jaar dat ik hier zit, is er nooit iets voorgevallen!” Onze boosheid vermengt zich met verbazing…{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}De heer Bos, de geïnterviewde in Arnold Wielinga’s artikel, gebeld: hij heeft intussen een spreekverbod en verwijst ons naar de heer Assies, hoofd Public Relations van de AMRO-bank in Amsterdam.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}De heer Assies deelt onze verontwaardiging. Hij heeft intussen de kop boven de streekeditie onder ogen gehad, maar raadt ons vooralsnog af de door ons opgestelde brief, waarin we de AMRO-bank ter verantwoording roepen, ter publicatie aan te bieden.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Jij stelt voor naar Groningen te komen, om samen met de heer Bos de affaire met ons door te praten. Wij gaan accoord met een afspraak voor 13 november en stellen onze actie uit.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Het gesprek leert ons het volgende: er heeft zich in april 1987, tijdens afwezigheid van chef Bruinsma, een situatie voorgedaan, waarin de beide AMRO-dames zich minder veilig voelden. Daarop is er, ter geruststelling, tijdelijk een mannelijke bankbediende aan het filiaal toegevoegd. De heer Bos doet verslag van de aard van het (telefonische) interview en we stellen met de heer Assies vast dat hier sprake is geweest van een zeer suggestieve vraagstelling door Arnold Wielinga, die er, blijkens het later verschenen artikel, blijkbaar alle belang bij had hoofdzaken tot bijzaken te maken en vice versa.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Wij blijven echter op ons standpunt staan dat, waar de smadelijke koppen die ons in de stad en in de regio in een zeer slecht daglicht stellen mede veroorzaakt zijn door uitspraken van een AMRO-employé, het ook aan de AMRO is om dit recht te zetten.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}De heer Assies neemt op 16 november contact op met het Nieuwsblad van het Noorden, i.c. adjunct-hoofdredacteur De Vries, die toezegt ons te zullen (laten) bellen voor een tegeninterview, waarbij wordt “toegegeven” dat het Nieuwsblad zorgvuldiger om had kunnen springen met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Het is nu ruim een maand later en dat telefoontje moet nog komen…{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Samenvattend: de heer Bos is dom geweest om zich zo te laten gebruiken, maar journalist Wielinga heeft voor ons alle grenzen van journalistiek fatsoen overschreden, wanneer hij meent aan zijn magere verhaal dergelijke beledigende koppen te mogen verbinden (aanrader voor hem: het artikel van Kees Wiese, Nieuwsblad van het noorden d.d. 10/11/’87: journalistiek en ethiek). En waar hij in de laatste alinea van zijn verhaaltje meedeelt dat er in de toekomst meer AMRO-filialen gesloten gaan worden, had hij mogelijk een heel wat objectievere en interessanter verhaal kunnen schrijven over de (financiële) consequentie voor de cliënten van een dergelijk beleid. Misschien dat daaruit terecht een sensationele kop te peuren was geweest…{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}“U had het kunnen lezen in uw regionale dagblad, maar of dat nu werkelijk aanbeveling verdient?”{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}M.J. van Dijken namens de Bewoners Organisatie Beijum{/gfont}

nieuwsblad van het Noorden. D.d. 5/11/’87

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.