Rijkswaterstaat: Geen nieuwe Krol-brug voor alleen fietsers.

Het overleg tussen Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeente Groningen om ook een oplossing te vinden voor de bereikbaarheid van de Binnenstad (UMCG, Ebbingekwartier) is mislukt. Als gevolg daarvan komt er geen nieuwe brug rond de Oosterhamrikzône, maar komt er een nieuwe Gerrit Krol-brug voor alle soorten verkeer, dus inclusief auto’s.

In april vond een bijeenkomst plaats van de ‘klankbordgroep planstudie Gerrit Krolbruggen’. Tijdens de bijeenkomst zouden allerlei belanghebbende partijen, waaronder bewonersorganisaties als de BOB, door provincie en gemeente worden bijgepraat over de kansrijke varianten.

Eind 2013 werd dit proces afgetrapt en in de loop van 2014 zijn twee hoofdvarianten – ‘sporen’ – ontwikkeld. In spoor A wordt alleen de huidige brug vervangen door een nieuwe en in spoor B zou ergens in de Oosterhamrikzône een nieuwe brug komen voor met name het gemotoriseerd verkeer en een nieuwe Krolbrug voor alleen langzaam verkeer. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat nagenoeg alle partijen een voorkeur hadden voor spoor B en dat spoor A vooral bedoeld leek als noodoplossing als om wat voor reden dan ook men er niet uit zou komen.

Het eerste deel van de bijeenkomst verliep zoals verwacht. Er was verder onderzocht en gerekend waardoor er van de drie varianten voor spoor A (ook auto’s over de brug) er twee afvielen. Overbleef de variant met een brug op 4 meter, aangevuld met een (vaste) loopbrug op 9,1 meter. Er werd uitvoerig stilgestaan bij de verkeersveiligheid voor fietsers. Moet er een fietspad en een loopbrug aan elke kant? Of is het beter dat er aan de noordkant van de brug een breed fietspad komt voor fietsers in beide richtingen? Met dan ook 1 brede loopbrug? Zie de tekening. In beide gevallen moeten fietsers vanaf de Korreweg het autoverkeer kruisen. Bij 2 fietspaden en twee loopbruggen gebeurt dat op dezelfde plek als nu – bij de visboer, in het andere geval moet dat al (ver) voor de brug, bijvoorbeeld via een rotondeconstructie bij de Oosterhamriklaan. Dan begint daar al dat hele brede fietspad.

krol

Maar na de pauze, in het tweede deel van de bijeenkomst, kwam de aap uit de mouw. De gemeente erkende dat men over spoor B (nieuwe brug bij Oosterhamrikkade plus nieuwe Krol-brug voor alleen langzaam verkeer) veel te optimistisch was geweest. Meefinanciering door Rijkswaterstaat – die eigenaar is van de Krol-brug – aan een nieuwe brug bij het Oosterhamrikkanaal zit er niet in: provincie en gemeente moeten daar zelf maar een oplossing vinden. Voor Rijkswaterstaat is een snelle vervanging van de huidige brug hoogste prioriteit; de brug lag er deze winter door pech al een tijd uit, reden des te meer voor een snelle, misschien wel versnelde, aanpak, aldus Rijkswaterstaat.

En zo is spoor B plotsklaps van de agenda verdwenen en is een gecombineerde aanpak van de drie overheden door deze houding van het Rijk (want daar valt Rijkswaterstaat natuurlijk onder) om zeep geholpen. In plaats van het werken aan een win-win-situatie kiest het Rijk nu voor eigen gewin en is er weer sprake van twee afzonderlijke kwesties: de Provincie regelt in opdracht van Rijkswaterstaat de bouw van een nieuwe Krol-brug voor alle verkeersmodaliteiten, zoals dat genoemd wordt, en de gemeente Groningen moet zelf maar zien hoe ze de gewenste bereikbaarheid verbetert.

We hebben zo meer dan een jaar gedacht dat een bepaalde oplossing – een oplossing waar zeer veel steun voor was – mogelijk was. Eigenlijk zijn we voor de gek gehouden en zijn we ook gewoon bij af: De Krol-brug is oud en versleten, er komt een nieuwe en het enige dat nog interessant is hoe we dat doen met de fietsen vanwege de verkeersveiligheid.

De BOB is, evenals de meeste andere belanghebbende organisaties, teleurgesteld over de ontstane situatie. Wat begon als een goed samenspel tussen betrokken overheden en andere partijen om een voor alle betrokkenen goede oplossing te vinden, is weer terug bij af: het Rijk bouwt een nieuwe Krol-brug. Punt. Waardoor er geen samenhang meer is met waarvoor die brug er eigenlijk wel of niet moet komen. Het Rijk betaalt een brug waar ook auto’s over moeten. Hoe verhoudt zich dat met het feit dat de brug een uiterst belangrijke schakel is in het fietsverkeer met inmiddels al meer dan 14.000 fietsbewegingen per dag? En dat in het kader van de fietsstrategie de weg die op die brug uitkomt (de Korreweg) een ‘fietsstraat’ moet worden? Om dat fietsverkeer te stimuleren en de verkeersveiligheid van de zwakste verkeersdeelnemers te beschermen? Daar heeft Rijkswaterstaat (het Rijk) blijkbaar geen enkele boodschap aan. Ook mogelijk kapitaalverlies zit hen niet dwars.

De gemeente onderzoekt nu zelf of ook auto’s over de busbaan kunnen. Technisch kan dat uiteraard, maar men kijkt verder naar de aan- en afvoer van al dat verkeer. Moeten auto’s en bussen over de busbaan? Auto’s via de Vinkenstraat? Een circuit? Auto’s de stad uit via de Vinkenstraat, de stad in via de Oosterhamrikkade?

Als dit allemaal te realiseren is, kan de gemeente alsnog besluiten de nieuwe Gerrit Krol-brug af te sluiten voor het autoverkeer. En dan …. ligt er aan het einde van de Korreweg een hele brede en dure brug voor alleen langzaam verkeer….

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.