Reconstructie Beijum Zuid/de Hunze – Oostelijke ringweg

Stand van zaken

Binnenkort start de daadwerkelijke uitvoering van de aanluiting Beijum Zuid/ De Hunze – Oostelijke ringweg. Aannemerscombinatie Oosterhof Holman – Van Spijker heeft het werk gegund gekregen.

Het kappen van bomen en het deels verleggen van kabels en leidingen heeft reeds plaatsvonden.

De werkzaamheden maken deel uit van de totale aanpak ombouw Oostelijke Ringweg die in de periode 2010-2014 plaatsvindt.

Werkzaamheden

In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden verricht:

–       Aanleg tijdelijk kruispunt met verkeerslichten

–       Aanbrengen zand en grond

–       Bouw van het viaduct

–       Aanpassen Emingaheerd, Berlageweg en rijbanen Oostelijke ringweg

–       Aanplant groen

De totale aanleg- c.q.bouwtijd zal naar verwachting 1.5  jaar duren.

Tijdelijk kruispunt

Door de bouw van het viaduct op het huidige kruispunt is er geen uitwisseling van verkeer mogelijk. Daarom wordt er voor de bereikbaarheid van de omliggende woonwijken en de doorstroming van het verkeer op de Oostelijke ringweg een tijdelijk kruispunt met verkeerslichten aangelegd. 

Uitvoering

De aannemer heeft een planning en uitvoeringswijze op hoofdlijnen opgesteld.

Van mei tot juli zal er gewerkt worden aan de aanleg van het tijdelijk kruispunt..

Maandag 2 juli zal het tijdelijke kruispunt met verkeerslichten in gebruik worden genomen.

Aansluitend wordt het zand en grond aangebracht. In het voorjaar van 2013 wordt begonnen met de fundering van het viaduct. Het viaduct zelf zal naar verwachting naast de ringweg worden gebouwd en nadien op de definitieve locatie worden gereden. Medio 2013 worden de Emingaheerd, Berlageweg en de rijbanen van de Oostelijke ringweg aangepast. Aansluitend wordt het nieuwe groen aangebracht.

Overlast

Hoewel wij het zoveel mogelijk proberen te beperken, leert de ervaring dat projecten van deze omvang tijdens de uitvoering voor de nodige overlast zullen zorgen. Dit kan overlast betekenen voor de bereikbaarheid van uw bedrijf of woning, maar ook geluidsoverlast door o.a. heiwerkzaamheden en  grondtransport. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verkeer

2012

In verband met de aanleg van het ijdelijk kruispunt zullen de Emingaheerd en Berlageweg van 11 juni 2012 tot 1 juli 2012 worden afgesloten. Het verkeer naar Beijum Zuid zal worden omgeleid via de busbaan Kardinge (Andelstermaar). Het verkeer naar de Hunze zal worden omgeleid via de aansluiting Beijum Noord (Cuypersweg).

2013

Voor de bouw van de fundering zal de ringweg in de voorjaarvakantie van 2013 worden gestremd.

In verband met de afbouw van het viaduct en de aansluitende wegen zal in de zomer van 2013 beperkte capaciteit aanwezig zijn op de ringweg.

Het verkeersplan voor 2013 wordt nog nader uitgewerkt.

Wanneer komen wij bij u terug

In het najaar van 2012 komen wij bij u terug om u nader te informeren over de werkzaamheden en verkeershinder in 2013.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M.L.Gregoire. Zij is te bereiken via het secretariaat op telefoonnummer 050-3164668. Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar info@ringgroningen.nl. Nadere informatie treft u tevens aan op de website www.ringgroningen.nl.
U kunt ook terecht op het informatiecentrum aan het Grondzijl 23 (bedrijventerrein Ulgersmaborg-Noord, tegenover Kardinge) waar op donderdag tussen 13.00 uur tot 16.00 uur medewerkers aanwezig zullen zijn

bron: ingezonden

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.