Realisatie 2020 en begroting 2021 van de bewonersorganisatie Beijum

Middels een brief is de leden gevraagd of  de Algemene Ledenvergadering van 29 september a.s. plaats dient te vinden op een daarvoor geschikte locatie met in acht neming van de geldende regels omtrent het Covid 19 virus en de daarmee gepaard gaande extra kosten of dat de Algemene Ledenvergadering gezien de huidige omstandigheden en het belang van eigen gezondheid niet fysiek plaats hoeft te vinden.

Een ruime meerderheid van de leden die gereageerd heeft is van mening dat de Algemene Ledenvergadering niet fysiek hoeft plaats te vinden en het toezenden van de stukken betreffende de begroting 2021 inclusief de  inhoudelijke stukken aangaande het lopende subsidiejaar, voldoende acht als verantwoording.

Het bestuur respecteert de uitslag en heeft op grond van deze en na rijk beraad, de statuten voorzien nl. niet in hoe te handelen in deze omstandigheden, besloten om de Algemene Ledenvergadering van 29 september a.s. niet door te laten gaan.

Mochten er nog vragen zijn of behoefte zijn aan nadere toelichting dan kan men dit aangeven via info@beijum.org.

De stukken zijn via de link in te zien of te downloaden:  Begroting-2021-Toelichting-2020.pdf 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.