reacties op het “imago van Beijum”

{nomultithumb}Beijumkrant 18e jaargang januari 2006

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Het artikel in de vorige Beijumkrant over de beeldvorming van Beijum heeft de nodige reacties voortgebracht. Er kwamen ingezonden brieven, er werd op de stellingen gereageerd en ook vanuit de stadsredactie kwamen reacties. Afgaande op de stellingen vindt ongeveer 85% der Beijumers dat hun wijk een onterecht negatief imago heeft en ongeveer 60% vindt dat het Dagblad daar debet aan is.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Door Johan Fehrmann{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}De chef van de stadsredactie, Alfred Meester, wil eigenlijk niet reageren op de in zijn ogen boude stellingen en noemt het hele verband tussen het imago van de wijk en de berichtgeving in ‘zijn’ krant een non discussie. Toch hebben de stellingen in de vorige krant hem kennelijk geïnspireerd tot een duik in het archief: “We publiceerden in 2005 maar liefst zo’n 170 artikelen over de wijk. Zeker driekwart van deze publicaties belichtten zeer gevarieerde, positieve ontwikkelingen in Beijum. Ik betreur het dat de redactie van de Beijumkrant het nodig heeft gevonden een boude stelling op te hangen aan slechte twee nieuwsfeiten”. {/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Dubbele informatie{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Hier slaat Meester echter de plank totaal mis. Het is onomstotelijk waar dat van de grotere berichten maar een kwart relatief negatief over de wijk gingen. En negatieve gebeurtenissen moéten gepubliceerd kunnen worden! Maar navraag in de wijk, en gelet op de ingezonden brieven, geeft aan dat veel Beijumers zich vooral ook storen aan de dubbele informatie in de artikelen: behalve dat de heerd wordt genoemd, waar iets heeft plaatsgevonden, wordt ook nog vermeld dat dit in Beijum is. De stellingen in de Beijumkrant zijn niet opgehangen aan twee nieuwsfeiten maar aan een tot voor kort structurele berichtgeving over de wijk. Een inwoonster van de Onnemaheerd schreef:” We ergeren ons mateloos dat er steeds zo nadrukkelijk Beijum wordt vermeld als er iets gebeurd is. Iedereen weet dat de heerden in Beijum liggen, dus overbodige toevoegingen. De druppel was voor ons het negatieve artikel over de autobrand”. Ze vertelt met de stadsredactie te hebben gemaild om aan haar boosheid uiting te geven:” Ze antwoordden met hetzelfde excuus “mensen uit de wijk hebben zelf contact gezocht”. {/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Boosheid{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Een bewoonster van de Holmsterheerd, ook naam en adres bekend bij de redactie, verbaast zich over de vraag of de krant debet is aan het negatieve imago van Beijum :”Ik kan namelijk geen enkele andere reden bedenken. Ik woon al 25 jaar in Beijum en stoor mij wezenloos aan de niet ophoudende slechte berichtgeving over mijn wijk”. Verderop in haar brief vervolgt ze: “Toen mijn nichtjes van 14, die bij mij op bezoek waren, buiten wilden spelen werd dat door hun ouders verboden. Op mijn verbaasde vraag waarom dat dit niet mocht kreeg ik als antwoord dat het hier wel Beijum was”.De verontwaardigde  Beijumse die naar eigen zeggen in een mooi huis woont met uitzicht op het Kardingepark baalt ervan hoe mensen van buiten, die voor het eerst binnen komen, reageren:” Ze zijn altijd verbaasd over ons huis en onze plek. Ze vinden het altijd mooi in tegenstelling wat ze verwacht hadden en dat laatste vind ik dan even niet zo leuk. Alle negativiteit  die ik van mensen te horen krijg is van mensen buiten onze wijk en van mensen die dat uit de krant halen” {/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}De actieve én tevreden Beijumer Hein Folkerts stuurde ook een brief maar dan naar het Dagblad. Die werd niet gepubliceerd maar formuleerde kernachtig de beleving van meerdere Beijumers. Een paar citaten: ‘Helaas kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat in de verslaggeving van uw krant, de naam Beijum dankbaar en veelvuldig wordt gebruikt wanneer er nieuws is met een negatieve lading. Bij de beschrijving van gebeurtenissen in andere stadsdelen met een beter imago, wordt hoogstens een straatnaam genoemd. In het geval van Beijum wordt de gehele wijk in het zonnetje gezet, bij voorkeur begeleidt met een tendentieuze kop. Als tevreden bewoner van Beijum, een wijk in beweging en ontwikkeling waar veel positieve initiatieven worden genomen, spijt mij dit zeer{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Wakker gekust{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Aan Alfred Meester zijn dit soort geluiden niet besteed. Resoluut schuift hij alle (mede)verantwoording voor het imago van Beijum ter zijde en lijkt als vertegenwoordiger van de grote boodschapper de kleine boodschapper de schuld te willen geven.:” Ik vind het jammer dat de Beijumkrant ‘het spook van de negatieve beeldvorming’ zelf wakker heeft gekust. Daar was en is geen enkele aanleiding voor. Lees eind deze maand maar eens onze speciale bijlage, dit keer toevallig geheel gewijd aan Beijum”. Het is jammer én kortzichtig dat de chef van de stadsredactie van het Dagblad van het Noorden de spreekbuisfunctie van een wijkkrant niet op waarde weet te schatten en niet serieus neemt. Het duidt op een slechte feeling met wat er in de wijk leeft. Maar de voortekenen zijn gelukkig hoopvol. Zo is het attente Beijumers al opgevallen dat de berichtgeving over de wijk de laatste weken positiever uitvalt en lijkt het alsof Beijum meer bij ‘de stad’ is gaan horen. Zoals een bericht over een overvallen pizzakoerier in de krant van 18 januari: de bewuste bezorger van pizza’s was overvallen in de stad aan de Claramaheerd.  Dhr. Meester laat doorschemeren dat Rondje Stad, editie Beijum, positief voor de wijk gaat uitpakken en dat is verheugend nieuws. Positief is dat de ‘buitenwereld’ mogelijk een evenwichtiger beeld krijgt van Beijum door deze bijlage. De Beijumkrant wil geen vervolgserie van de (non)discussie over het wijkimago maken en sluit de berichtgeving hierover af.{/gfont}

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.