Presentatie boekje 30 jaar BOB

Al een paar keer heeft u kunnen lezen dat een aantal (oud) bestuursleden – waaronder Marjo van Dijken, welbekend van de column onderaan deze bladzijde – een boekje hebben geschreven over de afgelopen 30 jaar van de BOB. Dat boekje verschijnt op 5 oktober en het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan wethouder Roeland van der Schaaf.

(In die column leest u trouwens ook dat Marjo d’r eigen boekje eindelijk toch af is gekomen, maar dat zeer terzijde.)

Hiernaast ziet u hoe dat boekje er uit ziet. Leden van de BOB ontvangen het gratis, anderen kunnen het voor de zeer symbolische prijs van 1 euro aanschaffen.

Het boekje heeft 64 pagina’s en via elf hoofdstukken en zes zogenaamde intermezzo’s nemen we u mee naar zaken die voor nieuwe Beijumers zeker nieuw zijn. Oudere, of al lang in Beijum wonende Beijumers komen misschien zaken tegen die ze al vergeten waren, maar er staan ook een aantal thema’s in die al zo oud zijn als Beijum als stadswijk bestaat! Want het Heerdenpad en de Gerrit Krol-brug, om maar twee in het oog springende zaken te noemen, zorgen echt niet alleen de laatste paar jaar voor een hoop ergernis.

Uit het voorwoord alvast de volgende passage:

“Ruim een jaar geleden, in mei 2012, verscheen het boek ‘Boeren, Burgers, Beijumers’ over het Beijum van toen en nu. Het beschrijft de rijke historie van Beijum, van Beiahêm in de vroege Middeleeuwen via Beyum in later tijd tot het huidige Beijum.

Maar ook de geschiedenis van de bouw van Beijum als stadswijk. Van de grootschalige plannen uit 1972 onder de noemer ‘Structuurplan Stadsdeel Noorddijk’ voor het hele gebied ten noorden van het Van Starkenborghkanaal. Plannen die gemaakt werden in een tijd dat de bomen tot in de hemel leken te groeien. Plannen die om meerdere redenen flink zijn bijgesteld en uiteindelijk leidden tot de bouw van Beijum zoals de wijk er nu eigenlijk nog bij ligt.

De geschiedenis van de BOB, die niet voor niets ook in dit ‘geschiedenisboek’ in een paragraaf aan de orde komt, valt dus nauwelijks los te zien van die nieuwste geschiedenis van Beijum. In dit jubileumboekje dat een beeld geeft van wat die BOB voor Beijum betekend heeft en nog betekent, komen onderwerpen voorbij die ook in dat andere boek zijn beschreven. Maar dan wel met het accent op de bewoners, hun activiteiten en acties en hun bewonersorganisatie.

Dit boekje is geen chronologisch overzicht van die dertig jaar. In deze uitgave lopen we een aantal thema’s langs die in die tijd de revue zijn gepasseerd. Sommige zijn misschien vergeten, andere niet en ook zijn er onderwerpen die, in verschillende vormen weliswaar, al dertig jaar spelen en soms zelfs nog steeds een bron van ergernis zijn.

Niet alles uit die afgelopen dertig jaar heeft een plek in dit boekje gekregen. Er moet ook iets te schrijven overblijven bij een volgend jubileum …”

John Veldman

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.