Overleg bestuur BOB – Stadsdeelcoördinatie

Op 6 oktober vond het halfjaarlijkse overleg plaats tussen het bestuur van de BOB met de afdeling Stadsdeelcoördinatie van de gemeente, in de personen van Ruud van Erp en Irma Zijlstra, respectievelijk stadsdeelcoördinator en stadsdeelsecretaris van stadsdeel Oost.

Het bestuur van de BOB had een mail gestuurd aan Ruud van Erp met daarin het besluit van de ledenvergadering van de BOB te komen tot een nieuwe informatiebijeenkomst inzake de wijzigingen bij Beschermd Wonen in de Onnemaheerd. Overleg van hem met de Dom Helder Camaraschool (DHC), Lentis en het College heeft geleid tot het instellen van een klankbordgroep die als eerste taak meekrijgt een nieuwe informatiebijeenkomst te organiseren. Er wordt door de gemeente i.s.m. Lentis gekeken naar welke omwonenden zitting kunnen nemen in de klankbordgroep die zoals afgesproken zal bestaan uit mensen vanuit Lentis, de gemeente, de DHC, de BOB en omwonenden. De eerste bijeenkomsten van de klankbordgroep worden door de gemeente voorgezeten.

De gemeentelijke notitie ‘Integraal Gebiedsgericht Werken’ is min of meer de opvolger van het stadsdeelprogramma zoals dat jarenlang is verschenen. Nieuw daarin een verdere rol van de wijkwethouders met bijbehorend budget. Vanuit de BOB vinden we dat wel heel veel bekende  zaken nu onder dit nieuwe etiket zijn terechtgekomen (‘oude wijn in nieuwe zakken’; veel door het NLA gefinancierde stedelijke taken vallen hier nu onder – zoals buurtbemiddeling, afhandeling ID-banen en buurtconciërges) en dat op stadsdeelgebied er weinig concreet is gemaakt.

Een doorn in ons oog is de aandacht voor de zogenaamde wijkkompassen. Hoewel gemeente en andere partijen zoals corporaties er al jaren mee werken, er in wijken al presentaties over zijn gegeven en ze in de notitie nadrukkelijk een plek hebben, zijn ze nog steeds ‘geheim’. Formeel bestaan ze niet; mogen we het wijkkompas van Beijum nog steeds niet zien en hebben. Over transparantie gesproken.

Verder kwam o.a. aan de orde:

  • de verhuizing van het WIJ-team naar eerst De Doefmat, later het derdengebouw bij Innersdijk (het zogenaamde maatschappelijk vastgoed)
  • de heerdenaanpak in de Atensheerd waar een eerste schouw met bewoners heeft plaatsgevonden. Het bestuur drong aan op een aanpak waarin niet alleen de fysieke kant wordt aangepakt, maar – net zoals in de Doornbosheerd – dat dit gepaard moet gaan met een sociale aanpak
  • een nieuwe aanpak voor Oud en Nieuw. Volgens alle betrokkenen bij de organisatie is het niet meer nodig dat er net zoals in voorgaande jaren een groot feest komt op de parkeerplaats van het winkelcentrum. Over wat wel gebeurt komt later nadere informatie.

NB.

Hoewel veel mensen het nog over stadsdeel Noorddijk hebben, heet ons stadsdeel al enige tijd stadsdeel Oost. Dit vanwege de “uitbreiding” van Noorddijk met de MEER-dorpen, tot voor kort een eigen stadsdeel(tje). Binnen het stadsdeel zijn vervolgens wel drie deelgebieden te onderscheiden. De al genoemde MEER-dorpen,  ‘Noorddijk eo’ dat vooral Lewenborg en omringende wijken (inclusief de Kardingerplas overigens) beslaat, en Noordoost, dat bestaat uit Beijum, De Hunze, Van Starkenborgh en Noorderhoogebrug.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.