Ouders eerste montessorischool De Dijk overhandigen handtekeningen aan wethouder van Onderwijs

Op 14 mei jl. heeft het College van Bestuur van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) de ouders van kinderen op de eerste montessorischool De Dijk in Beijum geïnformeerd over de inhoud van zijn visiedocument ‘Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs’. Uit dit document blijkt dat De Dijk in augustus 2013 moet zijn gefuseerd met de nabijgelegen school De Doefmat.

Voornaamste aanleiding voor deze en andere voorgenomen fusies is de financiële situatie waarin het openbaar onderwijs in de stad zich bevindt: fusies kunnen volgens het College van Bestuur aanzienlijke besparingen opleveren. De gevolgen van de voorgenomen samenvoegingen zijn echter groot. Het is volgens het College van Bestuur bijvoorbeeld niet realistisch om te verwachten dat het montessorionderwijs bij een fusie van De Dijk en De Doefmat behouden kan blijven. De ouders van De Dijk — die voor een aanzienlijk deel bewust hebben gekozen voor een montessorischool — voelen zich overvallen door dit standpunt.

Diversiteit en keuzevrijheid

De ouders van De Dijk maken zich ongerust over de kwaliteit én de diversiteit van het aangeboden onderwijs in Beijum. Na de samenvoeging bevindt zich alleen in Groningen-Zuid nog een montessorischool. Dit betekent in de praktijk dat het montessorionderwijs voor het hele noordelijke deel van de stad en het daarboven gelegen gebied onbereikbaar wordt (ter vergelijking: Tilburg is nu de enige stad in Nederland ter grootte van Groningen waar slechts één montessorischool is gevestigd. Daar bevindt de enige montessorischool zich echter in het centrum en niet – zoals straks bij ons – in een decentraal gelegen stadsdeel). Als de plannen in de huidige vorm worden uitgevoerd, dan is de kans volgens de ouders bovendien groot dat er in Beijum straks twee openbare scholen zijn met veel overeenkomsten en een paar verschillen. Dit alles zou vanuit het oogpunt van keuzevrijheid voor ouders en diversiteit van het aangeboden openbaar onderwijs een onwenselijke uitkomst zijn. De ouders van montessorischool De Dijk betwijfelen of er is gekeken naar mogelijkheden om te besparen en daarbij het montessorionderwijs voor Beijum te behouden.

Omvang scholen

O2G2 stelt in zijn visiedocument dat kwalitatief en bedrijfsmatig gezonde scholen een minimale omvang van 300 leerlingen hebben. De ouders van De Dijk vragen zich af waar dit getal op is gebaseerd. De gehanteerde ondergrens is bijna tweemaal zo hoog als de instandhoudingsnorm voor Groningen (164 leerlingen) en ligt ruim boven de gemiddelde scholengrootte in Nederland (220 leerlingen). Nog maar enkele jaren geleden heeft de gemeente geïnvesteerd in een gloednieuw schoolgebouw voor De Dijk, een gebouw dat berekend was op een kleiner aantal leerlingen dan de ondergrens die O2G2 nu heeft gekozen. Moet dit gebouw, dat nog geen drie jaar geleden in gebruik werd genomen, bij een fusie weer ingeruild worden voor een ander onderkomen? Dit alles is nog ongewis, maar ook de toekomst van het gebouw baart de ouders grote zorgen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.