Organisatie-informatie

Wat is de BOB 

De Bewoners Organisatie Beijum (kortweg BOB) is door bewoners van Beijum in 1983 opgericht en heeft ten doel ‘het bevorderen van de leefbaarheid in Beijum en daar zoveel mogelijk wijkbewoners en organisaties bij betrekken’.

De BOB is een vereniging waar elke bewoner van Beijum lid van kan worden. Het lidmaatschap is gratis. De BOB is een door de gemeente erkende bewonersorganisatie en ontvangt daardoor subsidie.

Algemene Ledenvergaderingen. In een vereniging bepalen de leden de ‘koers’. Minstens twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarvoor alle leden worden uitgenodigd. De ledenvergadering in de maand maart bespreekt het inhoudelijk en financieel jaarverslag van het voorafgaande kalenderjaar, die in september werkplan en begroting voor het komend kalenderjaar. Beijumers, niet-leden van de BOB zijn hartelijk welkom op ledenvergaderingen. Bestuur Bestuursleden worden door de leden – op een ledenvergadering – gekozen voor een termijn van (steeds) twee jaar. Er is geen maximum aan het aantal termijnen: bestuursleden die statutair moeten aftreden, zijn terstond herkiesbaar. Het bestuur bestaat uit minimaal drie, maximaal uit elf bestuursleden. Het bestuur verdeelt onderling de bestuursfuncties. Aspirant-bestuursleden (vast te stellen door het bestuur) mogen de bestuursvergaderingen bijwonen.

Een gesprek over een eventueel bestuurslidmaatschap is uiteraard altijd mogelijk. Het bestuur vergadert 14-daags op de maandagavond (19.30 – 22.00 uur) en is het best te bereiken via de mail: bob@beijum.org

Samenstelling Bestuur

Het bestuur (peildatum november 2014) bestaat uit:

  • Voorzitter John Veldman (gekozen in maart 2013) 
  •  Secretaris Naomi Rumaloine (gekozen in september 2014) 
  •  Penningmeester Rein van der Velde (gekozen in maart 2013) 
  •  Bestuurslid: Tiemen Wagenaar (gekozen in september 2013) 
  •  Aspirant-bestuurslid: Mike Tomale 

 Werkgroepen.

De BOB kent enkele werkgroepen. Meer informatie daarover elders op deze site.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.