Noodkreet ouders De Dijk

Beste Han van der Vlist en Monique Vernout, ( en ter informatie cc voor betrokkenen fusieplannen openbare basisscholen de Dijk en de Doefmat van O2G2, Groningen)

We zouden zo graag onze kinderen, die zo blij zijn met het Montessorionderwijs op de Dijk, nog jaren van deze school willen laten genieten…

Tot onze spijt zijn wij als betrokken ouders op het punt gekomen dat we ons realiseren dat acties van onze kant, voor het behoud van onze Montessori school in Beijum, onvoldoende (zullen) opleveren.

We hebben de Gemeente achter ons;
de MR;
de GMR
de meeste ouders en
betrokkenen van buiten.
Maar zonder dat het team en de directie van de Dijk zich uitspreekt tegen de fusie, kunnen we uiteindelijk niets. Staan we met lege handen tegenover O2G2!

Zoals de gemeente al eerder heeft aangegeven, ontstaat er een punt waarop de directie en/ of het team op moet staan en zich uit moet spreken tegen de fusie/ het verdwijnen van het Montessori gedachtegoed in Beijum. Als dit niet gebeurd is het signaal naar buiten ”dat de directie en/ of het team zich neer legt bij de fusie”.

Wij zijn bij de laatste mee denk avond (bespreking eerste concept) bij de deur, door verwezen naar het bestuur van O2G2 met onze kritiek. Wij mochten onze kritiek en afkeuring op het concept niet openlijk uiten op deze avond, daar was geen ruimte voor vertelde onze eigen directeur.

Hiermee hebben wij een pijnlijk signaal gekregen. Als de directie niet openlijk achter de school kan blijven staan, staan wij als ouders nergens.
Wij hebben ons tot dat punt beschouwd als betrokken ouders die zich open en transparant in communicatie proberen in te zetten voor het behoud van het Montessori onderwijs in Beijum en tegen een wijze van handelen van O2G2.
O2G2, die zo destructief is voor de scholen in Groningen en de waarde ondermijnd van alles wat er is opgebouwd!

Wij zijn van mening dat in een goed lopende, gezonde structuur, de directie kan staan voor hun school en hun idealen.
Dit systeem van O2G2 lijkt op dit moment te falen! De school was groeiende, in de opbouw(om niet te zeggen opbloeiende) fase!
De school moet wijken. De directie kan niet voor hun idealen gaan staan vanwege de druk die het bestuur van O2G2 op de directie uitoefent.

Onze diepe verontwaardiging over het afhouden van de openbare discussie door de directie, heeft ons het pijnlijke inzicht gebracht dat in de laag daar boven, de discussie al is afgesloten: er is geen ruimte meer voor het gezamenlijk vechten voor de school. O2G2 heeft besloten. De directie kan er vanwege de monopolie positie van O2G2 niets tegen doen?! Scholen en directies zijn dus in een onmachtige situatie gebracht.
De deur lijkt dicht. Daarmee vrezen wij dat de deur voor een angst cultuur is geopend.

Integriteit, wat zo hoog in het vaandel zou moeten staan, is ondergeschikt door de druk die er vanuit het bestuur wordt uitgeoefend.

Wat is er toch mis binnen de O2G2?

Wie kan er nu nog gaan staan voor zijn idealen? En als we al niet kunnen gaan staan voor idealen in het basis onderwijs, wat voor basis geven we onze toekomstige burgers dan mee? Individuele waardes als humaniteit, authenticiteit en eigenwaarde worden ondergeschikt gemaakt, ten koste van de gehele organisatie en de kwaliteit en integriteit van het onderwijs.

Directies zouden nu op moeten staan.

De gemeente zou nu op moeten staan.

Of accepteren we met zijn allen, dat al datgene wat in Groningen (en hier in Beijum) in de afgelopen jaren is opgebouwd, nu in een sneltreintempo vervangen gaat worden door massa productie, daar waar economische waardes de doorslag geven en onze kinderen verworden tot een product van een bedrijfsorganisatie.
Door de verzelfstandiging van het onderwijs, of te wel de scholen in handen van O2G2 te leggen, is er een structuur ontstaan die de autonomie bij de scholen heeft weg gehaald. Wij zien daardoor voor onze ogen goed opgebouwd onderwijs verdwijnen…

Daar waar de gemeente voor de verzelfstandiging de kwaliteit en de grote lijnen van het onderwijs in de gaten hield, ruimte schepte voor scholen om hun eigen idealen en identiteit sterker te maken/ houden, heeft O2G2 ervoor gekozen zich inhoudelijk te gaan inmengen met de scholen, om kosten te kunnen besparen en een overzichtelijk geheel te krijgen.
De scholen worden betutteld en in een keurslijf gedwongen of gesloten of gedwongen te fuseren met scholen waarmee geen fusie met behoud van eigen identiteit mogelijk is. In plaats dat O2G2 een impuls geeft voor zelfstandig functioneren en groeien en sterker maken wat er in jaren (de Dijk 30 jaar) is opgebouwd, wordt er gekozen voor massa productie en afbraak van zelfstandige scholen die niet voldoen aan de zeer dubieuze eisen van O2G2. Hier is geen ruimte voor een school met tussen de 100 en 200 leerlingen die het Montessori gedachtegoed in Beijum willen volgen.

Wij zijn ontzettend verdrietig dat O2G2 de directies zo in de tang heeft, dat idealen niet kunnen worden vast gehouden, dat ze de macht hebben en misbruiken zoals ze doen.
Maar we realiseren ons ook dat wij als kritische ouders geen enkele macht hebben om dit te veranderen. Helaas. We gunnen het de kinderen, jullie en ons…
Wij hebben een enorme hoeveelheid aan informatie en voldoende over O2G2 om ze landelijk aan de schandpaal te kunnen hangen. Maar de set is nu niet aan ons.

De GMR, de gemeente en wellicht gezamenlijke directies in Groningen zullen moeten opstaan, wil er O2G2 een halt worden toe geroepen.

Tot slot,

Ondanks ons verdriet en onze onmacht, (we vrezen na de zomer te moeten gaan kijken naar alternatieven voor onze kinderen, die helaas allen als een zwaktebod voelen ten opzichte van het aanbod van de prachtige school waar ze nu met zo veel tevredenheid naar toe gaan), wij zouden heel graag op een ontspannen wijze onze kinderen de komende fase laten doorbrengen op de school.

Met oprechte beste wensen voor het komende jaar, wie weet wat het ons gaan brengen!

Lise Zwitser en Imke Valkenhoff
Joke Veen en Regina Strotthof      

PS Gezien we op de site van O2G2 geen email adressen konden vinden, verzoeken wij Mevr. Schreur en Dhr. Wagenaar van O2G2 hun raad van toezicht in te lichten over deze brief.

De Raad van toezicht van O2G2:
Voorzitter: Jan de Jeu, Lid College van Bestuur RUG
Lambert Zwiers, Directeur VNO-NCW
Sietske Waslander, Hoogleraar sociologie verbonden aan Universiteit Tilburg
Luut Kroes, Hoofd studentenzaken RUG
Janny Dolfing, Raadsheer gerechtshof Leeuwarden
Ellen Jansen, Hoofd afdeling Hoger Onderwijs Universitair Onderwijscentrum
Henk Bakker, Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis

Aangaande voorgenomen fusie tussen de eerste montessori school de Dijk en de OBS Doefmat in Groningen.
(voor meer informatie zie: OogTv )

Afbeelding: OogTv

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.