Enquête activiteiten en voorzieningen in Beijum

De gemeente Groningen doet onderzoek naar het gebruik van de wijkgebouwen in Beijum. Adviesbureau KAW ondersteunt hen hierbij. Doel Het doel van de gemeente is om zoveel mogelijk mensen uit de wijk gebruik te laten maken van de wijkgebouwen. En om goed zicht te krijgen op de activiteiten die er zijn in de wijk en…

Naar artikel


Geen reacties

Groninger Museum en Beijum organiseren familiedag

persbericht Op zondag 17 februari vindt in het Groninger Museum een familiedag plaats, georganiseerd in samenwerking met en speciaal voor inwoners van de Groningse wijk Beijum. Deze dag is onderdeel van een project dat gericht is op het stimuleren van museumbezoek onder Groningers, waarbij achtereenvolgens verschillende wijken centraal staan. Inwoners van Beijum hebben tijdens deze…

Naar artikel


Geen reacties

Kabinet neemt 5 maatregelen om burger meer te zeggen te geven over leefomgeving

Het kabinet geeft gemeenten extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven. 75 gemeenten in Nederland zijn al goed bezig met het zogenoemde Right to Challenge. Zo bedachten buurtbewoners rond de Afrikaandermarkt in Rotterdam een beter systeem om zwerfafval gedurende de hele dag in te zamelen voor hetzelfde budget. Bewoners kunnen bij…

Naar artikel


Geen reacties

Mogen wij op u rekenen?

Beste mede wijkbewoners. In januari start de wijkvernieuwing in Beijum. U heeft hierover al in de wijkkrant de Beijumer kunnen lezen. Onder de slogan “Beijum Bruist” zal er in 2019 begonnen worden met het verspreiden van flyers en nieuwsbrieven om u als wijkbewoner goed te informeren over de voortgang. De eerste verspreiding zal plaats vinden…

Naar artikel


Geen reacties

Burgemeester Peter den Oudsten vertrekt zomer volgend jaar

Burgemeester Peter den Oudsten wordt waarnemend burgemeester tot tweede helft 2019. Hij is vanmorgen door Commissaris van de Koning René Paas officieel beëdigd. Aansluitend heeft Den Oudsten aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente Groningen. Naar verwachting zal Peter den Oudsten rond de zomer worden opgevolgd door een nieuwe…

Naar artikel


Geen reacties

Onderzoek led-verlichte zebrapaden en niet led-verlichte zebrapaden

In maart van dit jaar is er in Beijum en Vinkhuizen bij zes zebrapaden ledverlichting aangelegd. Deze ledverlichting schijnt constant wanneer het buiten schemert of donker is. De gemeente Groningen gaat onderzoek doen in hoeverre de led verlichte zebrapaden een oplossing kunnen bieden voor de nu nog soms risicovolle situaties in het verkeer van Groningen…

Naar artikel


Één reactie