Oversteek sluis Stad en Lande weer open

De oversteek over het Boterdiep tussen de wijk Beijum en de vestiging van Hornbach via de sluis Stad en Lande is vanaf vandaag 7 september weer open voor het publiek. Er worden vandaag nieuwe draaihekken geplaatst aan weerszijden van de oversteek over de sluisdeuren die het dichtstbij de vestiging van Hornbach ligt. Met het aanbrengen…

Naar artikel


Geen reacties

Werkzaamheden Emingaheerd (fietspad) en Sibrandaheerd (rijbaan)

Het asfalt van de Sibrandaheerd, tussen de Emingaheerd en Sibrandaheerd 120 is aan vervanging toe. De gemeente heeft aannemer KWS daarom opdracht gegeven te asfalteren. Tegelijk met deze werkzaamheden wordt ook het fietspad langs de Emgingaheerd, tussen de Sibrandaheerd en de rotonde, aangepakt. Fietsers maken deze dagen gebruik van de rijbaan. Reparaties aan goten en stoepranden…

Naar artikel


Geen reacties

“Hornbach” oversteek gaat weer open

Oversteek sluis Stad en Lande gaat weer open! Waterschap Noorderzijlvest stelt de oversteek over de sluis Stad en Lande in het Boterdiep tussen de wijk Beijum en de vestiging van Hornbach weer open. Deze week laat het waterschap een aantal maatregelen uitvoeren die de veiligheid van de oversteek verbeteren. Aan weerskanten van de opgang komen…

Naar artikel


Geen reacties

Oplossing Hornbachdoorsteek over sluis Stad en Lande in zicht ?

Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente zijn druk in overleg over een manier om de ‘Hornbachdoorsteek’  over de Boterdiepsluis Stad en Lande weer toegankelijk te maken voor voetgangers. Het waterschap heeft een bureau ingeschakeld om te beoordelen of de bedachte aanpassing van de sluisovergang de toets der kritiek wat veiligheid betreft kan doorstaan. De bedoeling is…

Naar artikel


Geen reacties

Aanpassing van de ‘rode borden’ in Beijum

De rode borden in Beijum waar de wijkvoorzieningen op aangegeven staan zijn hopeloos verouderd. Afgesproken is dat de werkgroep Groen, grijs en verkeer van de Bewonersorganisatie Beijum met voorstellen komt om dat te verbeteren. Een eerste voorstel daarvoor is inmiddels klaar. Volgens dat voorstel moeten verreweg de meeste van de huidige rode borden vervangen worden…

Naar artikel


Geen reacties

Uitgelicht: Bestuur BOB over wijkvernieuwing in Coronatijd

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) heeft de indruk dat de wijkvernieuwing in Beijum meer vertraging op dreigt te lopen door de coronacrisis dan nodig is.  Projectleidster Minetta Koornstra stuurde kort geleden  een brief aan de leden van de Kerngroep Wijkvernieuwing Beijum. Ze constateert daarin dat het houden van kerngroepvergaderingen per video niet ideaal…

Naar artikel


Geen reacties