Oplossing Hornbachdoorsteek over sluis Stad en Lande in zicht ?

Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente zijn druk in overleg over een manier om de ‘Hornbachdoorsteek’  over de Boterdiepsluis Stad en Lande weer toegankelijk te maken voor voetgangers. Het waterschap heeft een bureau ingeschakeld om te beoordelen of de bedachte aanpassing van de sluisovergang de toets der kritiek wat veiligheid betreft kan doorstaan. De bedoeling is…

Naar artikel


Geen reacties

Aanpassing van de ‘rode borden’ in Beijum

De rode borden in Beijum waar de wijkvoorzieningen op aangegeven staan zijn hopeloos verouderd. Afgesproken is dat de werkgroep Groen, grijs en verkeer van de Bewonersorganisatie Beijum met voorstellen komt om dat te verbeteren. Een eerste voorstel daarvoor is inmiddels klaar. Volgens dat voorstel moeten verreweg de meeste van de huidige rode borden vervangen worden…

Naar artikel


Geen reacties

Uitgelicht: Bestuur BOB over wijkvernieuwing in Coronatijd

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) heeft de indruk dat de wijkvernieuwing in Beijum meer vertraging op dreigt te lopen door de coronacrisis dan nodig is.  Projectleidster Minetta Koornstra stuurde kort geleden  een brief aan de leden van de Kerngroep Wijkvernieuwing Beijum. Ze constateert daarin dat het houden van kerngroepvergaderingen per video niet ideaal…

Naar artikel


Geen reacties

Studenten van stichting Enactus helpen middels sociale ondernemingen

Wij zijn stichting Enactus Groningen. Studenten van Enactus zetten samen sociale ondernemingen op. Een van onze ondernemingen is de ‘Feestjesfabiek’. De “Feestjesfabriek” organiseert kinderfeestjes die een kind een kind laten zijn. Er wordt gewerkt middels een one-for-one model. De opbrengst van de kinderfeestjes zal worden gebruikt om gratis feestjes te organiseren voor minderbedeelde kinderen. Door…

Naar artikel


Geen reacties

Welkom terug!

Joepie. Door versoepeling van de Corona maatregelen zijn de basisschoolkinderen in Beijum eindelijk weer terug naar school. De basisscholen in Beijum hebben hun leerlingen welkom terug geheten met een verrassing: een rugzakje met inhoud. Bijna 1400 gevulde rugzakjes vonden en vinden een nieuwe eigenaar. Het idee is ontstaan uit de vraag,  bij het Wijkplatform Beijum.nl …

Naar artikel


Geen reacties