30 september: Algemene Ledenvergadering

  Algemene Ledenvergadering 30  september 2019 vaststelling begroting jaar 2020   Heerdenhoes Melsemaheerd 2 Aanvang: 19.30 uur      Inloop vanaf 19.15 uur   Een ieder is van harte welkom   Klik op de link voor de agenda en stukken : ALV SEPTEMBER 2019

Naar artikel


Geen reacties

PERSBERICHT Fietstocht Eetbare Stad Groningen op vrijdagavond 13 september

Op 13 september slingert voor de negende keer de fietstocht Eetbare Stad Groningen dwars door de stad Groningen langs diverse inspirerende moestuininitiatieven. Halverwege wordt er gepicknickt in de Oranje Huiskamer. Dit jaar staan buurtmoestuin Paradijsvogelstraat, buurtmoestuin Oranjewijk, de Reitdieptuin en buurtboomgaard Kostverloren op het programma. Buurtmoestuin Paradijsvogelstraat: paradijsje op beton De buurtmoestuin aan de Paradijsvogelstraat…

Naar artikel


Geen reacties

Wijkvernieuwing Beijum is op zoek naar een projectleider voor de 1e fase,  het opzetten en  bepalen werkwijze, voor een wijkbedrijf in Beijum”. Informatie over de inhoud van de projectopdracht en de notitie ‘Voorstel wijkbedrijf Beijum – wijkvernieuwing Beijum treft u aan via de onderstaande linken. In de projectopdracht treft u tevens informatie over de sollicitatie…

Naar artikel


Geen reacties

Groningen start na de zomer met experiment Basisbaan

Eerste contouren van de Basisbaan zichtbaar. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente Groningen de komende vier jaar gaat experimenteren met de Basisbaan. Hiermee wil de gemeente Groningen extra werkgelegenheid creëren voor inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Tegelijk wil zij op deze manier bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken…

Naar artikel


Één reactie

Om alvast te noteren: MAF Funfestival 15 juni

Op 15 juni a.s. weer het jaarlijkse Funfestival van Stichting MAF (Music And FUN). ‘ s Middags is er vanaf 13 uur een kinderprogramma met onder andere een Graffiti workshop, Clown Novak, optreden van dansgroep The Flames en nog veel meer.  En niet te vergeten ook weer de Voice of Beijum verkiezing, In het avondprogramma (vanaf…

Naar artikel


Geen reacties

Grote opening “Eigen Heerd” Zaterdag 11 mei op Plein Oost (Heerdenplein) van 13.00 – 17.00 uur

Op zaterdag 11 mei zal het nieuwe gebouw “Eigen Heerd” aan de Melsemaheerd 2 officieel geopend worden door Wethouder Mattias Gijsbertsen. “Eigen Heerd” van Christelijke Woningstichting Patrimonium biedt onderdak aan onder meer buurtcentrum het Heerdenhoes, Wij Beijum en De Zijlen. Gedurende de dag zullen er diverse activiteiten in en rond het gebouw plaatsvinden. Rondleidingen, braderij…

Naar artikel


Geen reacties

Solliciteren met lef

Op zoek naar werk en wil het niet zo goed lukken? Op donderdag 16 mei start al weer voor de vierde keer de interactieve training Talent en Werk, Solliciteren met Lef! Deze keer in de Wegwijzer in Beijum van 9.30-12.00 uur. Meer weten?https://www.sollicitatiementor.nl/sollicitatieboost-1 Meedoen is gratis.

Naar artikel


Geen reacties