Groningen werkt aan vernieuwde energieaanpak

De gemeente Groningen streeft ernaar om CO₂-neutraal te zijn in 2035 en onderzoekt hoe het gaat met de gestelde doelen. Sinds het maken van de ‘routekaart Groningen CO₂-neutraal’ in 2018 zijn er al duizenden woningen verduurzaamd. Om te beoordelen of de juiste richting wordt gevolgd, vraagt de gemeente inwoners en bedrijven hun mening te geven.…

Naar artikel


Geen reacties

Energietoeslag aanvragen

Hebt u de energietoeslag niet automatisch gekregen, maar denkt u daar wel recht op te hebben? Vraag de energietoeslag dan nu aan. Hoe hoog is de energietoeslag? • € 800 voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. • € 400 voor huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 140 procent…

Naar artikel


Geen reacties

Inrichting en veiligheid wijkring

De gemeente heeft het bestuur en de werkgroep Wijkvernieuwing van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) uitgenodigd voor een  overleg op 9 januari 2024 over de plannen van de gemeente aangaande de wijkring Beijum.  Dit naar aanleiding van de eerdere briefwisselingen zoals in eerdere edities van de wijkkrant gemeld. In de januari editie van de Beijumer komen…

Naar artikel


Geen reacties

U kunt weer iemand voordragen voor een Kerstpakket.

U kunt weer iemand voordragen voor een Kerstpakket*. Vul hiervoor het online aanvraagformulier in. Klik op de link en u wordt doorgestuurd. Lees voor u op de verzendknop drukt het formulier nogmaals goed door. Alles beantwoord? Klik dan op verzenden. * N.B.  het is niet vanzelfsprekend dat de aanvraag toegewezen wordt. Mailtjes, telefoontjes en berichten…

Naar artikel


Één reactie

Kerstpakketten actie Beijum voor Beijum

De voorbereiding voor de inzamelactie is al weer in volle gang, regelen inzamelplaatsen, opslagruimte ingezamelde artikelen, vervoer hiervoor, vrijwilligers voor het inzamelen, enzovoort. Op 18 November aanstaande is de eerste dag dat de vrijwilligers weer gaan inzamelen. Het zou fijn zijn als er nog 1 of 2 mensen willen helpen die dag,  inzameltijden zijn van…

Naar artikel


Geen reacties
Gerrit Krol-brug

Gerrit Krolbrug: laatste nieuws

In de oktober editie van de Beijumer twijfelde de BOB er aan dat er op kort termijn schot zat in het uitvoeren van werkzaamheden omtrent de geplande hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug. Dit ten aanzien van de vergunningverlening vanuit de gemeente. De tijd zou het leren. Op de website van Rijkswaterstaat staat recentelijk te lezen…

Naar artikel


Geen reacties

“Doe, denk en praat mee” bewonersavond

Woon jij in Beijum? Wil jij meer mensen ontmoeten in de wijk? Benieuwd wat er zoal in Beijum gedaan wordt? Meedenken/praten over de wijk? Dit kan komende woensdag onder genot van wat lekkers en goed gezelschap. Geheel vrijblijvend zonder je aan te hoeven melden. De avond zal gericht zijn op bewoners: welke initiatieven zijn er?…

Naar artikel


Geen reacties

Bewonersavond ontwerpvoorstel Beijumerweg

Uit gesprekken in de wijk blijkt dat bewoners de wens hebben om de cultuurhistorische waarde van de Beijumerweg te versterken en de verkeerssituatie te verbeteren. Daarom hebben wij (de gemeente) een ontwerpvoorstel gemaakt. Hierbij gaat het om het deel van de Emingaheerd tot aan de Amkemaheerd, omdat op dit stuk ook auto’s mogen rijden.  …

Naar artikel


Geen reacties

Toekomst Kardinge: Resultaten meedenksessies en enquête

Resultaten meedenksessies en enquête Afgelopen zomer hebben wij heel veel input voor de toekomstige invulling van Kardinge opgehaald bij inwoners van gemeente Groningen (en omstreken). Zo vonden er op 27 juni en 3 juli meedenksessies plaats, waar ca. 50 deelnemers actief meedachten. Ook hebben we een digitale enquête uitgezet. Deze enquête is maar liefst door…

Naar artikel


Geen reacties