De tegeltaxi komt maandag

Maandag is de tegeltaxi bij u in de buurt! In het kader van het NK tegelwippen willen we zoveel mogelijk tegels vervangen voor groen. Om het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken is de tegeltaxi in het leven geroepen om de gewipte tegels op te halen. Maandag 17 mei is de tegeltaxi voor het eerst…

Naar artikel


Geen reacties

Update Gerrit Krolbrug

Wat is de stand van zaken met de Gerrit Krolbrug? Het is april 2021. Een draadje. Eindelijk, eindelijk, eindelijk! De projectorganisatie van Rijkswaterstaat en gemeente heeft een begin gemaakt met de uitwerking van de Bewonersvariant. Het eerste gesprek was veelbelovend. Binnenkort komt het tweede en als het duidelijk is hoe de Bewonersvariant moet worden uitgewerkt,…

Naar artikel


Geen reacties

Op 20 april aanstaande fysieke Algemene ledenvergadering

Geachte leden, Zoals in maart jongstleden reeds aan u gemeld is de jaarlijks te houden Algemene ledenvergadering, dit ter vaststelling van de jaarstukken 2020, verschoven naar 20 april aanstaande. Vanuit de leden is aangegeven dat men een grote voorkeur heeft voor een fysieke bijeenkomst i.p.v. een online meeting. In verband met de huidige restricties is…

Naar artikel


Geen reacties

Goed nieuws: uw geldautomaat komt terug

De aanhouder wint, zo zegt men. In onze wijk met een kleine 13.000 inwoners moesten wij het een lange tijd zonder een geldautomaat stellen. De geldautomaat van de SNS Bank aan de Stoepemaheerd werd buiten werking gesteld vanwege de relatief vele plofkraken die in het land plaats vonden. Door de restricties ten aanzien van het…

Naar artikel


Geen reacties

Algemene ledenvergadering opgeschoven

In verband met de huidige nog geldende Coronamaatregelen kan de in “De Beijumer” aangekondigde Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum op 23 maart 2021 helaas niet doorgaan. Het bestuur had gehoopt op meer versoepeling zodat deze fysiek gehouden kon worden. Het bestuur heeft daarom besloten de vergadering te verschuiven naar dinsdag 20 april 2021, aanvang…

Naar artikel


Geen reacties

Leven op sociaal minimum …….. Op zoek naar werk…….

Leven op sociaal minimum …….. Op zoek naar werk……. Leven in armoede. Op zoek naar werk. Ook Beijumers hebben daarmee te maken. Het is één van de actiepunten in het kader van de wijkvernieuwing Beijum.  Er bestaan veel regelingen, voorzieningen en projecten om meer perspectief te bieden. Veel mensen weten waar ze daarvoor terecht kunnen maar…

Naar artikel


Geen reacties

Leuk idee, gevel- of boomtuin

Beijum is een behoorlijk groene wijk.  Toch zijn er heerden die nog wel wat groener mogen en kunnen zijn. Wie wil kan met hulp van de gemeente een gevel- of boomtuin aanleggen.  Een geveltuin is een smalle strook grond voor de gevel van je huis. Aanleg is alleen mogelijk als er voldoende loopruimte overblijft op…

Naar artikel


Geen reacties

Vervanging Gerrit Krolbrug

Dit jaar moeten er belangrijke beslissingen worden genomen over de Gerrit Krolbrug. Het wachten is eerst op de  uitvoering van de motie-Laçin (SP), die op 17 december 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt daarin minister Van Nieuwenhuizen om gehoor te geven aan de oproep om een lagere brug op te…

Naar artikel


Geen reacties

HeerdMobiel biedt vervoer naar de priklocatie

Vanaf maandag 15 februari biedt de HeerdMobiel vervoer aan voor bewoners die gevaccineerd moeten worden. In overleg met de gemeente Groningen en de GGD is deze week overeengekomen dat alle fijnmazige wijkvervoerdiensten die door stichting WelMobiel worden uitgevoerd hieraan deelnemen. Dit zijn de LoodsMobiel en HeerdMobiel voor de wijken Lewenborg, Beijum en omliggende wijken; De…

Naar artikel


Geen reacties

Drie plannen voor invulling Doefmatlocatie

Gemeenteraad krijgt keuze uit drie plannen voor woningbouw Beijum De gemeenteraad heeft van het college van Burgemeester en Wethouders drie opties gekregen voor de nieuwbouw op de plek van de voormalige basisschool De Doefmat aan de Isebrandtsheerd in Beijum. Het college heeft deze drie scenario’s laten uitwerken naar aanleiding van de wensen van omwonenden. Het…

Naar artikel


Geen reacties