Nieuwbouwplannen Innersdijk.

Op woensdag 28 maart hadden Innersdijk en de gemeente Groningen een avond georganiseerd inzake de nieuwbouwplannen voor datzelfde Innersdijk. In grote lijnen bestaan die plannen uit twee delen, twee fasen.

Fase 1: Het nieuwe Innersdijk

Fase 1 is de bouw van het nieuwe Innersdijk zelf. Zoals al eerder bekend is gemaakt, bouwt Innersdijk niet op precies dezelfde plek als het oude gebouw, maar iets meer richting de Groene Long. De zuidkant van Innersdijk komt in het verlengde van de gevel waar nu Bibliotheek en Chinees zijn gevestigd. Hoewel er al een gerenommeerd architectenbureau is gevonden (De Zwarte Hond) zijn er nog geen tekeningen, wel was een grove schets te zien op basis waarvan een maquette was meegenomen. Daarop was te zien dat Innersdijk over een groot oppervlak één bouwlaag krijgt, met op hoeken hogere bebouwing. Elk van die hoeken krijgt een bestemming voor een bepaalde groep bewoners/cliënten met ook een eigen ingang op de begane grond. Niet iedere bezoeker moet dan ook door dezelfde hoofdingang, al komt er wel een soort centrale ingang op het plein op ongeveer dezelfde plek als de oude hoofdingang. Wat verkeer en parkeren betreft is de verwachting dat dit ook verspreid rond het gebouw zal moeten gebeuren en een groot deel van de aanvoer zal ook via de Ypemaheerd gaan, ook de zaken die via de ‘dienstingang’ worden aangevoerd.

Fase 2: Een ‘voorzieningengebouw’

Tussen Innersdijk en de huizen aan de Bentismaheerd komt fase 2, een nieuw gebouw dat ook als afsluiting voor het plein moet dienen. Tussen dat nieuwe gebouw en Innersdijk komt een straatje van ongeveer 10 meter breed en het is de bedoeling dat in dit straatje de voordeuren komen van zowel de publieksvoorzieningen van Innersdijk (brasserie, Corpus Max, en dergelijke) als ook – aan de andere kant van de straat in dat nieuwe gebouw dus – andere wijkvoorzieningen. Er zijn daarover allerlei onderhandelingen gaande met bijvoorbeeld de huisartsen, apotheek en fysiotherapie. Deze voorzieningen komen dan op de begane grond. Volgens de huidige schetsen komt dat gebouw iets verder naar achteren te staan dan de zijgevel van het oude Innersdijk zodat het plein iets groter wordt en de huisnummers 154 t/m 156 in feite aan het plein komen te liggen. De achterkant van dat nieuwe gebouw komt op dezelfde plek als de gevel van het oude Innersdijk zodat de afstand tussen de woningen iets verderop (de huisnummers 157 t/m 167) en de nieuwe bebouwing gelijk blijft. Boven de wijkvoorzieningen komen aanleunwoningen. De schetsen laten zien dat dit nieuwe gebouw niet over de hele lengte even hoog wordt. Het middenstuk blijft 1 bouwlaag, het einde bij het grasveldje van de Bentismaheerd wordt 3-hoog, net zo hoog als de bebouwing eromheen en aan de pleinkant komt een stukje van 5 hoog. Dit om vooral stedebouwkundige redenen, werd gezegd. De bebouwing om het plein is overal 4-hoog, met op de hoeken 5-hoog zodat met een 5-hoog deel het plein stedebouwkundig ‘passend’ wordt afgesloten.

Bestemmingsplan Beijum.

Zoals in de Beijumkrant al is gemeld, werkt de gemeente aan een nieuw bestemmingsplan voor Beijum. In februari hadden B&W dat nieuwe bestemmingsplan al voor inspraak vrijgegeven, maar binnen no-time ook weer ingetrokken. Wat bleek het geval?

De plannen voor fase 1 gaven geen probleem; dat past binnen zowel het huidige als het nieuwe plan. Dat geldt niet voor dat gebouw van fase 2. Het is aan de Bentismaheerdkant wat langer dan ook volgens het nieuwe ontwerp zou mogen, maar omdat de gemeente al heeft gemeld dat ze met ook het plan voor fase 2 kan instemmen, vond de gemeente het ‘chic’ omdat ook maar gelijk in het nieuwe plan te regelen. In de komende weken zal dat nieuwe ontwerp de inspraak in gaan.

Hoe verder?

De avond was in eerste instantie bedoeld om uit te leggen wat de plannen zijn en hoe het verder gaat. Maar ook om te luisteren naar de eerste reacties van omwonenden die ook voor deze avond waren uitgenodigd. Duidelijk bleek dat die verschillende zorgen hadden en ook na deze avond nog niet zijn gerustgesteld. Dan gaat het om de logistiek – hoewel verkeer van en naar Innersdijk zelf veel minder door de Bentismaheerd zal gaan als dit ook via de Ypemaheerd geregeld wordt, zullen de gezondheidsdiensten ook veel verkeer aantrekken; de parkeerplaats bij het gezondheidscentrum staat nu ook altijd vol. En vooral de bewoners aan de Bentismaheerd die een bouwlaag van 5-hoog voor hun huis gepland zien, waren bij lange na niet overtuigd door de stedebouwkundige verklaring en verlieten zwaar teleurgesteld de vergadering.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.