Nieuw Lokaal Akkoord 2.0: 900.000 euro

Zoals bekend is er een nieuwe NLA-periode van vier jaar van start gegaan onder de naam Nieuw Lokaal Akkoord 2.0: 2011-2014. De bezuinigingen zijn ook hier voelbaar maar met een bedrag van 900.000 euro voor het wijkprogramma 2011-2014 komt Beijum er opnieuw goed vanaf.

Er is een nieuw Wijkperspectief Beijum 2020 opgesteld en er zijn 5 thema’s gekozen die besproken zijn met allerlei instellingen en organisaties in de wijk en ook op een openbare wijkbijeenkomst. De 5 thema’s: Opgeknapte en goed beheerde woonerven, Groene wijk/Groene Long, Jongeren, Intercultureel samenleven, en Complete wijk met goede pleinen. Bovendien is er geld beschikbaar voor goede plannen die niet direct binnen de thema’s vallen. Het NLA-wijkteam Beijum roept iedereen op om daarvoor met voorstellen te komen.

Voor meer informatie,  kijk in de Beijumkrant van 16 september 2011 a.s.!

Geef een reactie