Nieuw Coalitieakkoord en College van B&W

Na anderhalve maand onderhandelen heeft de stad Groningen een nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Vier partijen D66, PvdA, GroenLinks en de VVD, hebben een akkoord gesloten en de wethoudersposten verdeeld. Er is een wethouder minder dan in het vorige College (van 6 naar 5). Het stadsbestuur wordt naast de burgemeester nu gevormd door de wethouders Ton Schroor en Paul de Rook (beiden D66), Roeland van der Schaaf (PvdA), Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) en Joost van Keulen (VVD).

Wethouders.

Ondanks dat drie van hen wethouder zijn gebleven, zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld. Ton Schroor heeft een zware klus, met naast financiën ook onderwijs, zorg en welzijn. Roeland van der Schaaf is onder meer verantwoordelijk voor wonen, stadsontwikkeling, arbeidsmarkt en de gebiedsgerichte aanpak. Joost van Keulen is belast met zaken als economie, stadsbeheer en reiniging, personeel en organisatie. Nieuwkomer Mattias Gijsbertsen heeft onderwerpen als sociale zaken, duurzaamheid en integratie in zijn pakket. Jongste wethouder en ex-Beijumer Paul de Rook krijgt verkeer en vervoer, cultuur, sport en de oostzijde van de Grote Markt (Forum) als hoofdklussen.

Wat direct opvalt is dat het alle vijf mannen zijn, iets wat al heel lang niet meer het geval was en voor Groningse begrippen ook wel erg ongebruikelijk. In de afgelopen jaren maakten regelmatig 2 tot 3 vrouwen deel uit van het college, van de SP (Jannie Visscher) maar ook vanuit de PvdA (Elly Pastoor en José van Schie bijvoorbeeld) en GroenLinks (Karin Dekker). Dat de PvdA nu voor het eerst maar één wethouder levert zal bij hen meespelen, vrouwelijke wethouders van PvdA-huize waren nagenoeg altijd tweede of derde kandidaat.

Burgemeester.

Na het vertrek van Peter Rehwinkel werd besloten dat de procedure voor een nieuwe burgemeester door de nieuwe gemeenteraad zou plaatsvinden. Waarnemer Ruud Vreeman maakt uiteraard ook deel uit van het nieuwe college, maar als alles volgens planning verloopt, krijgt de stad in de loop van dit jaar nog (?) een nieuwe burgemeester.

Coalitieakkoord.

De vier partijen hebben een zogenaamd coalitieakkoord gesloten, een afspraak op hoofdlijnen voor de komende 4 jaar. De titel ‘Voor de Verandering’ is wel algemeen, maar dat geldt eigenlijk voor al dat soort nota’s, er staat altijd in dat zaken anders maar vooral ook beter moeten. Ook dit akkoord staat daar vol van en dat terwijl D66 en de PvdA de afgelopen vier jaar in beide colleges zaten, Groen Links de eerste 2,5 jaar – tot dat college sneuvelde vanwege de tramperikelen – en de VVD in het laatste 1,5 jaar. Door de uitslag van de verkiezingen zijn de verhoudingen wel gewijzigd waardoor accenten anders komen te liggen.

Wijkbeleid & Wijkwethouders

Rond wijkbeleid gaan het College iets nieuws beginnen met het invoeren van ‘wijkwethouders’. Uit het collegeprogramma:

“We willen gaan werken met wijkwethouders. Dat vergroot de aanspreekbaarheid van het bestuur en verankert de grote omslag naar meer gebiedsgericht werken. Naast de inhoudelijke portefeuille gaat elke wethouder zich richten op een specifiek stadsdeel met de daarbij behorende wijken. Met de inwoners van de wijk worden afspraken gemaakt hoe dit wijkwethouderschap wordt ingevuld, afhankelijk van hun behoeften en wensen. Tussen wijkwethouders en inhoudelijke portefeuillehouders wordt een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling afgesproken. De verdeling van wijken/gebieden wordt overgelaten aan het college.”

Uiteraard zijn we benieuwd welke wethouder Beijum en de andere wijken in ons stadsdeel in het pakket krijgt.

John Veldman

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.