Nieuw bestemmingsplan Kardinge

Vanuit de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) heeft de werkgroep Groen en Grijs een reactie naar de gemeente gestuurd op het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan recreatiegebied Kardinge.

In de toelichting op het voorontwerp wordt opnieuw gesproken over de optie om langs de zuidrand van Beijum een strook woningen toe te voegen. Zoals bekend was en is daartegen in Beijum veel verzet. In het voorontwerp zelf en op de bijbehorende plankaart is die eventuele strook woningen niet opgenomen. De werkgroep Groen en grijs concludeert daaruit dat mocht de betreffende woningbouw toch weer serieus in beeld komen de gemeente dan een aparte planologische procedure moet volgen. Dat is ook het geval als er nieuwe plannen ontstaan voor woningbouw op de Brugwachterlocatie bij de Krolbrug.

In het voorontwerp wordt aan de zuidoosthoek van de Kardingerheuvel een locatie bestemd voor een sporthotel. De werkgroep Groen en grijs geeft aan dat geen goede locatie te vinden. Bestaande belangrijke voorzieningen voor skaten en fietscross en ook het verdere recreatieve karakter van de heuvel worden er door bedreigd. Volgens de werkgroep moet er gezocht worden naar een andere plek voor het sporthotel, bijvoorbeeld op het terrein van het sportcentrum.

In het voorontwerp wordt voorgesteld om de parkeergelegenheid aan te passen ten koste van een deel van het helofytenfilter. Volgens de werkgroep beperkt dat de mogelijkheden om het blauwalgprobleem in de Kardingerplas verder aan te pakken. Ook plannen voor uitbreiding van de Pitch en Putt-voorziening kunnen ten koste gaan van het filter.

Het voorontwerp lijkt mogelijkheid te willen bieden voor een nieuwe horecavestiging op het strand van de Kardingerplas waar nu ook al het servicegebouw gevestigd is. Dat lijkt de werkgroep Groen en Grijs te veel van het goede op het in omvang vrij beperkte strand.

De gemeente reageert binnenkort op de ingediende reacties. April a.s. wordt het ontwerpbestemmingsplan behandeld in het college van Burgemeester en wethouders. Wie wil heeft dan zes weken de tijd om te reageren op het ontwerp. Het nieuwe bestemmingsplan wordt na de zomervakantie vastgesteld in de raad. Daaraan voorafgaand kan er nog ingesproken worden in de gemeenteraadscommissie.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.