Natuurmonumenten timmert aan de weg in Kardinge

Op dinsdagavond 19 maart hield de districtscommissie van Natuurmonumenten haar 2e bewonersoverleg in het Dok in Lewenborg. Natuurmonumenten voert reeds 8 jaar het beheer over een groot deel van het Recreatiegebied Kardinge. Ze heeft destijds het beheer overgenomen van de gemeente Groningen en inzake dat beheer volop ambities. Echter tot 2 jaar geleden was er niet voldoende personele inzet om de ambities te verwezenlijken. Sinds 2 jaar heeft Kardinge haar eigen boswachter (Reiner Hartog) en sindsdien zijn er veel positieve ontwikkelingen in het gebied te melden. Tijdens het overleg met bewonersgroepen uit de aangrenzende wijken (Noorddijk, Lewenborg, Beijum en Drielanden) gaf Natuurmonumenten een terugblik op de successen van afgelopen jaren en een vooruitblik op de ambities voor komende jaren.

Ook naar aanleiding van wat gezegd is in het 1e bewonersoverleg in het najaar van 2011 is de zichtbaarheid in het gebied voortvarend opgepakt. Enerzijds door samen met omwonenden en vrijwilligers een aantal initiatieven te verwezenlijken, zoals een veilige speelplek voor scoutinggroep De Jutters, een tweetal (vrucht)plukbossen in de omgeving van Pitch en Put, (bloemen)plukakkers tussen Beijum en de sportvelden, visdiefvlotjes in de visvijver en een nieuw ooievaarsnest bij Noorddijk. Anderzijds wordt de zichtbaarheid vergroot via de (moderne) media. Zo is Kardinge te volgen via facebook, staan er regelmatig artikelen in wijk- en regionale kranten en komt er komend jaar een zogenaamde gastvrije bebording.

De ene vrijwilligersgroep zorgt voor het onderhoud en beheer van de plukbossen, terwijl een andere vrijwilligersgroep bosrandenbeheer in het Beijumerbos uitvoert. Ook zijn er vrijwillige natuurgidsen voor het gebied geworven in de omliggende wijken. Deze laatste gaan opereren vanuit het Natuur en Duurzaamheid Centrum bij de Boerdrijum in Beijum.

Wat betreft de directe omgeving van Beijum kan gemeld worden dat Natuurmonumenten samen met de bewoners van Beijum bezig is met een inrichting- en beheerplan van de zuidrand van Beijum. Hierover is al in een eerdere Beijumkrant gerapporteerd. Ook zijn afgelopen jaar een aantal paden in het Beijumerbos voorzien van een halfverhardingslaag van durecomix. De schelpenpaden waren in slechte conditie en waren vaak niet zonder kaplaarzen te belopen.

Wat betreft de nabije toekomst van Kardinge kan gemeld worden dat men haar eigen beheer toetst via een kwaliteitstoets en thans bezig is met een beheerplan van de bossen in het gebied. Het waterschap Noorderzijlvest en gemeente Groningen zijn nog bezig met de realisering van het Waterstructuurplan Noorddijk, hetgeen betekent dat het watersysteem in het recreatiegebied en de omliggende wijken dusdanig moet zijn ingericht dat praktisch geen gebiedsvreemd water in het gebied hoeft te worden ingelaten. Het gebiedseigen (schone) regenwater wordt zolang mogelijk in het gebied vastgehouden. Eind 2015 moet het Waterstructuurplan gereed zijn.

Natuurmonumenten heeft nog volop plannen om Kardinge nog mens- en natuurvriendelijker te maken. Ze doet dat bij voorkeur samen met groepen vrijwilligers uit de omliggende wijken.

De foto’s zijn van boswachter Reiner Hartog.

Rob Lindeboom

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.