Mogelijk nieuwe wijkcentra in Oosterpark en Beijum

Met de blik op de wijk. Dat is de titel van de vastgestelde nieuwe accommodatienota van de gemeente Groningen, die betrekking heeft op 36 sociaal-culturele accommodaties.

Op basis van het nieuwe beleid wil Groningen de accommodatiebesturen meer ondersteunen in de samenwerking en afstemming in de wijk. Ook wil de Gemeente buurtbewoners meer betrekken bij het beleid en de programmering van de wijk-en buurtactiviteiten.

Ondersteuningsaanbod

Het beheer van de accommodaties wordt niet meer per accommodatie toebedeeld, maar per gebied. In dat gebied worden de besturen verantwoordelijk voor de verdeling van het beheer, gekoppeld aan de programmering. De accommodatiebesturen krijgen daarbij voor ieder gebied de beschikking over extra ondersteuningsuren. Deze uren zijn bestemd voor de ondersteuning van besturen bij beheer en programmering, het organiseren van bewonersbetrokkenheid en het stimuleren van vernieuwing van het activiteitenaanbod.

Organisatie beheerpool

Hoe de nieuwe beheerpool wordt georganiseerd en waar die wordt ondergebracht, is nog geen uitgemaakte zaak. Hierover vinden de komende maanden gesprekken plaats met belanghebbenden zoals de Speeltuincentrale, de BBOG (Besturen Buurtcentra Overleg Groningen) en de stichting WerkPro die het beheer nu verzorgt.

Onderhoud speeltuinen

In de wijken Oosterpark en Beijum gaat de Gemeente de haalbaarheid onderzoeken van een nieuw wijkcentrum. Voorts wordt de subsidie voor de speeltuinvereniging FEO (Oosterpark) en Beijumkorf (Beijum) beëindigd. Een aantal (kleine) accommodaties met een beperkte buurtfunctie krijgt minder beheer dan voorheen. Voor het onderhoud van de speeltuinen wordt extra geld beschikbaar gesteld. Evaluatie en peilingen ‘Met de blik op de wijk’ is tot stand gekomen door het huidige accommodatiebeleid met veel partijen te evalueren en peilingen onder bewoners uit te voeren op stedelijk- en wijkniveau. De meeste maatregelen worden per 1 januari 2015 ingevoerd. Dit geeft de accommodatiebesturen de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe situatie.

Frictiekosten

Tijdens de inspraakperiode is gebleken dat de meeste accommodatiebesturen zich kunnen vinden in het voorgestelde beleid. Naar aanleiding van een aantal reacties is de nota op onderdelen aangepast. De Gemeente heeft begrip voor de reactie van de Speeltuincentrale dat de beheerverdeling per gebied de stedelijke beheerpool voor de speeltuinaccommodaties doorkruist en in sommige situaties nadelige gevolgen heeft. Daarom wordt aan de Speeltuincentrale voor 2015 en 2016 een bedrag van 25.000 euro per jaar aan frictiekosten beschikbaar gesteld.

Accommodatiebeleid in ontwikkeling

De komende jaren verandert de wet- en regelgeving op het gebied van het sociaal en maatschappelijk beleid. Dit heeft ook gevolgen voor het gebruik van sociaal- culturele accommodaties. Groningen wordt verantwoordelijk voor meer voorzieningen in de stad en in de wijken. Tegelijkertijd komt ruimte beschikbaar in panden van zorginstellingen, kerken, scholen en woningcorporaties. De komende jaren zal Groningen samen met deze partners per gebied naar efficiënte oplossingen zoeken. Naar aanleiding van de uitkomsten past de Gemeente Groningen het accommodatiebeleid opnieuw aan.

Gemeenteraad

De gemeenteraad stelt in juni de accommodatienota ‘Met de blik op de wijk’ en het inspraakrapport definitief vast.

bron: Digitale Gezinsbode

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.