Moeilijke tijden, moeilijke beslissingen – verslag ALV 16 juni 2014

Maandagavond 16 juni werd tijdens een voor sommige emotionele avond in meerderheid besloten eind van dit jaar te stoppen met de Beijumkrant. De focus wordt verplaatst naar internet met mogelijk een nieuwe website die eventueel door meerdere leden wordt onderhouden. Tevens heeft het bestuur beloofd aan de leden van de vereniging om de mogelijkheid, nut en noodzaak te onderzoeken voor een gedrukt medium, eventueel in beperkte omvang.

De extra ALV was bij elkaar geroepen door het bestuur van de Bewoners Organisatie Beijum. Tijdens de vorige ALV in maart jongsleden, had het bestuur beloofd op zoek te gaan naar een werkbare oplossing om de Beijumkrant alsnog te laten doorgaan door middel van een paar enthousiaste leden die graag wilden meedenken en meewerken maar uiteindelijk niet de kar wilden of konden trekken.

Het grote probleem is niet de financiële kant van het verhaal maar het gegeven dat er na 1 januari 2015 geen hoofdredacteur/eindredacteur meer is nu voorzitter John Veldman heeft besloten de dubbele functies niet meer te willen uitvoeren. Het is helemaal niet de bedoeling van het bestuur om de Beijumkrant ‘om zeep te helpen’ maar zonder eindredacteur die ook bestuurslid is, is het voor het bestuur onbespreekbaar om de krant uit te besteden aan derden en toch verantwoordelijk te blijven.

Gelet op de huidige beperkte menskracht van het bestuur is het niet meer mogelijk de krant overeind te houden en moet er gezocht worden naar andere middelen van communicatie met de wijkbewoners van Beijum. De Bewoners Organisatie Beijum krijgt subsidie van de gemeente Groningen om de inwoners te informeren, niet om specifiek een wijkkrant in leven te houden.

Moties en emoties

In eerste instantie ging een aantal leden niet akkoord met het voorstel van het bestuur en werden tijden de soms rumoerige en emotionele avond twee moties ingediend. Beide moties hadden als basis het overeind houden van de Beijumkrant, kost wat kost. Het contract met de uitgever moest verlengd worden en voorgestelde varianten moesten worden onderzocht.

Doordat in beide moties geen ruimte was voor de zienswijze van het bestuur en deze moties als zodanig niet uitvoerbaar waren, simpelweg om dezelfde redenen dat er geen hoofdredacteur/eindredacteur meer is, werden de moties door het bestuur afgeraden. Het bestuur gaf aan zich te zullen terugtreden als de moties alsnog werden aangenomen.

Dit gegeven leidde tot een meerderheid in stemming voor het voorstel van het bestuur omdat de leden niet bereid waren om een nieuw bestuur te vormen en niet bestuurlijk of juridisch en financieel verantwoordelijk te zijn voor het voortbestaan van de Beijumkrant in de varianten die werden geschetst in de voorgestelde moties.

De Beijumkrant is niet meer, leve de website Beijum.org!

Voor sommige leden was dit een emotioneel moment en werd na ruim 25 jaar besloten de krant in de vorm van een maandelijkse uitgave ‘ten grave’ te dragen. Na deze editie zullen er nog drie exemplaren verschijnen en houdt per 1 november a.s. de maandelijkse Beijumkrant op te bestaan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.