Miljoen voor Beijum onder projecten verdeeld

{nomultithumb}Beijum wijkkrant februari 1994

Vroeger, in 1994 was er nog geen Beijumkrant, toen was er de “Beijum wijkkrant”

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Beijum – onlangs heeft de gemeenteraad besluiten genomen omtrent de begroting voor 1994. Voor Beijum is meer dan een miljoen gulden uitgetrokken voor verbetering in de wijk. Daarover kon u in de vorige wijkkrant lezen. We blikken even terug en gaan in op een aantal posten dat minder uitgebreid aan de orde kwamen.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Zoals bekend wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe ‘jongerenboerderij’ aan de Beijumerweg. Deze gloednieuwe accommodatie biedt straks ruimte aan het open jeugd- en jongerenwerk, scouting, peuterzaal Kermit, werkleerprojecten voor mensen zonder betaalde baan en een sportschool. De laatstgenoemde gaat nauw samenwerken met jongerenwerk.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Winkelcentrum Oost{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Er is vier ton beschikbaar gesteld voor de verdere aanpak van winkelcentrum-oost. Het geld zal voornamelijk worden besteed aan een betere inrichting van het plein en de aanrijroutes vanaf de Amkema- en Emingaheerd. Op dit moment worden de plannen hiervoor gemaakt. Uiteraard volgt daarover te zijner tijd nog inspraakgelegenheid.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Een zelfde bedrag is uitgetrokken voor de aanleg van de nog ontbrekende fiets- en voetpaden langs het gedeelte van de Emingaheerd tussen Heerdenpad en Toppingaheerd. Inmiddels is bekend dat die klus fl. 675.00,- gaat kosten, inclusief verbreding van de brug bij het voormalige gezondheidscentrum. Binnen de gemeente wordt nog overlegd waar het ontbrekende geld vandaan kan worden gehaald. Tegelijk met de aanleg van de fiets- en voetpaden langs de Amkema- en Emingaheerd, worden tevens veiliger oversteekplaatsen gerealiseerd. Bovendien heeft de raad fl. 150.000,- beschikbaar gesteld voor de verbetering van de voetpadenstructuur in het gebied tussen De Hunze-Noord en winkelcentrum-west. Dit is ook bijzonder van belang voor de Sijgersmaheerd.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Openbare verlichting{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Er wordt een ton besteed aan de verdere verbetering van de openbare verlichting in Beijum en Lewenborg. Hoe dit bedrag precies besteed gaat worden is nog niet bekend. Prioriteit heeft de afronding van de vervanging van de bolletjes door kegels, zoals dat inmiddels in de meeste heerden heeft plaatsgevonden. Ook prioriteit heeft verbetering van de verlichting langs de Amkema/ en Emingaheerd.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Er is een ton extra uitgetrokken om een aantal andere maatregelen in Beijum te kunnen uitvoeren. Bovendien is het voor het totale stadsdeel Noorddijk nog eens een extra fl. 300.000,- beschikbaar. Zoals het er nu voor staat zal de stadsdeelcoördinatie Noorddijk voor stellen dat geld te besteden aan de versnelde aanpak van het achterstallige onderhoud bij de speelvoorzieningen in de wijk.{/gfont}

{gfont Cabin Sketch; font-size: 14px;}Daarnaast is het voorstel om een deel te besteden aan de stimulering van natuur-en milieuactiviteiten. Op dit moment worden plannen uitgewerkt om bij de kinderboerderij een bezoekerscentrum van het Natuurmuseum te realiseren. Hier wordt informatie over natuur en milieu in en rond Beijum gegeven. Ook zijn er plannen om op de schooltuinen een nieuwe accommodatie te bouwen met een leslokaal en een werkplaats.{/gfont}

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.