Licht op groen voor Stadstoezicht op 1 juni

De oprichting van de Vakdirectie Stadtoezicht in Groningen is nabij. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 3 mei ingestemd met het uitvoeringsplan. Hiermee is de formele basis gelegd voor de feitelijke oprichting van één organisatie voor alle toezichthoudende en handhavende taken van de gemeente in de openbare ruimte.

De vakdirectie Stadstoezicht wordt onderdeel van de Milieudienst en komt in het gebouw van een andere gemeentelijke dienst: OCSW aan de Europaweg. In totaal is er plaats voor ongeveer 100 medewerkers. De verwachting is dat op 1 juni aanstaande Stadstoezicht operationeel is.

Overlast

Op 1 januari 2009 nam het college het principebesluit om alle handhavende en toezichthoudende taken in de openbare ruimte te bundelen én onder gemeentelijke regie te brengen. Doel hiervan was meer resultaat te kunnen boeken met toezicht en handhaving en meer sturing te kunnen geven aan de aanpak van veel voorkomende overlast in de openbare ruimte.

Parkeercontroleurs

Door integraal te werken kunnen overtredingen aangepakt worden door meer medewerkers. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarin elke handhaver zijn eigen deelterrein heeft. In de nieuwe Vakdirectie Stadstoezicht gaan twee gemeentelijke dienstonderdelen van de Milieudienst en de dienst RO/EZ samenwerken. Daarnaast biedt de vakdirectie onderdak aan twee externe organisatieonderdelen, namelijk de parkeercontroleurs van Regiopolitie Groningen en een deel van de stadswachten van Veiligheidszorg Noord.

Handhavingsprogramma

Voor het werk van Stadstoezicht stelt het college binnenkort een handhavingsprogramma vast. Hierin staan de accenten die het stadbestuur wil geven aan toezicht en handhaving van overlastfeiten in de openbare ruimte. De basis hiervoor vormen de Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen (APVG), de Afvalstoffenverordening en de Wegen- en Verkeerswetgeving. Het gaat hierbij om de aanpak van diverse overtredingen zoals fout parkeren, zwerfafval, graffiti, hondenpoep en het handhaven van bepaalde vergunningen, zoals die nodig zijn voor het organiseren van evenementen. Voor de inhoud van het handhavingsprogramma zijn zowel deskundigen als Stadjers gevraagd hun mening te geven. Dat hebben zij gedaan over een veertigtal overtredingen. De Gemeenteraad zal voor de zomer aangeven welke prioriteiten in het handhavingsprogramma worden opgenomen.

Bon

De Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van Stadstoezicht kunnen bij overtredingen een bon uitschrijven. Dit is niet een doel op zich, maar het kan wel het resultaat zijn van het aanspreken van Stadjers op hun gedrag. Sinds september vorig jaar gaat het sanctioneren eenvoudiger dan voorheen. Dit komt door de invoering van de zogenoemde bestuurlijke strafbeschikking. Deze beschikking is een straf die het OM kan opleggen voor veel voorkomende feiten. Het uitschrijven van een bon gebeurt via de handheld die medewerkers bij zich dragen. Deze staat in verbinding met diverse informatiebronnen, zodat een bon uitschrijven weinig moeite hoeft te kosten.

Nieuw uniform

Het dagelijkse werk van Stadstoezicht is grotendeels in het centrum van de stad geconcentreerd. In de woonwijken komen de toezichthouders en handhavers vooral om projecten uit te voeren gericht op specifieke overlastproblematiek. Voor de huisvesting is daarom besloten in te trekken in het pand van de gemeentelijke dienst OCSW aan de Europaweg. Voor de medewerkers van Stadstoezicht een prima uitvalsbasis. Dit zullen zij gaan doen in een nieuw uniform. Hoe dat eruit ziet is nog niet bekend. Een speciale kledingcommissie moet eerst nog advies uitbrengen. Uitgangspunt is dat het uniform de herkenbaarheid van Stadstoezicht zal versterken.

Persbericht van de gemeente Groningen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.