Kwartetten met Gebouwen?

Gebouwen voor onderwijs, zorg en welzijn op de schop?

Wie in de afgelopen maanden de ontwikkelingen heeft gevolgd rond de plannen van O2G2 voor schoolfusies in de wijk, de nieuwbouwplannen voor Innersdijk en de gemeentelijke accommodatienota, is het spoor misschien wel bijster geraakt. Hoewel niet alles definitief is, lijkt het er op dat veel organisaties en instanties naar een andere plek in de wijk moeten, of willen, misschien ook wel gaan.

Waar gaat het allemaal om? Alle zaken op een rij.

Scholenfusie.

Zoals bekend wil het bestuur van het Openbaar Onderwijs in de stad, de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (vandaar O2G2) 2 van de 4 gebouwen in Beijum afstoten en het onderwijs concentreren in 2 gebouwen. Eén van beide locaties van De Beijumkorf zal verdwijnen (naar verwachting die van De Zwerm aan de Fultsemaheerd). Voor de nieuwe school, de fusie tussen De Doefmat en De Dijk, lijkt men te gaan kiezen voor het gebouw van De Dijk (zie kader).

Gevolg is wel dat twee gebouwen hun onderwijsfunctie verliezen en als dat inderdaad De Zwerm en De Doefmat zijn, zijn de laatste zogenaamde schoolbuurtcentra definitief tot het verleden. Zowel het De Kleihorn als Het Heerdenhoes zitten dan niet (meer) met een openbare school onder dak. Al eerder – zie ook verderop – kwam een einde aan het derde schoolbuurtcentrum, De Beijumkorf.

Het is in eerste instantie aan O2G2 om te zien wat er in de leegkomende schoolgebouwen komt. Misschien hebben ze een andere huurder, maar het kan ook zijn dat ze er (nog) geen plannen voor hebben en kiezen voor tijdelijke leegstand, al of niet met een kraakwacht, zoals ook met een school in Lewenborg is gebeurd.

Innersdijk en het ‘voorzieningengebouw’.

De plannen voor Innersdijk bestaan eigenlijk uit de bouw van 2 gebouwen, het nieuwe Innersdijk zelf en een zogenaamd ‘voorzieningengebouw’. Zoals eerder gemeld loopt de bouw van Innersdijk op schema, de komst van dat tweede gebouw is nog behoorlijk onzeker. Het was en is eigenlijk nog steeds de bedoeling dat er verschillende zorgvoorzieningen komen, met daar boven op woningen. Gedacht werd aan verschillende partijen die nu in het gezondheidscentrum zitten.

De bouw kan pas doorgaan als een partij daarin wil investeren, een woningcorporatie of een andere instelling of onderneming. Gezien het economisch tij staat momenteel geen enkele partij te springen om daar te gaan bouwen.

Bezuinigingen op de Buurthuizen.

Vorige maand berichtten we al over de plannen van de gemeente om te bezuinigen op gebouwen voor sociaal-cultureel werk, middels de accommodatienota. Als deze krant uitkomt is de inspraaktermijn van die nota net voorbij en is het woord aan de gemeenteraad. De nota die nu op tafel ligt, is wat concreter dan we een maand geleden konden berichten. Voor Beijum wordt voorgesteld de subsidie voor Buurtcentrum De Beijumkorf te stoppen.

Nu is de functie van De Beijumkorf als volwaardig buurtcentrum al een tiental jaren geleden opgehouden vanwege de uitbreiding van de school, toch vonden er nog regelmatig activiteiten plaats. Pas sinds dit jaar heeft het bestuur van de buurtcentra (BIB – de Buurtcentra in Beijum) alle activiteiten geconcentreerd in Het Heerdenhoes en De Kleihorn en wordt de Beijumkorf helemaal niet meer gebruikt.

De kans bestaat dus dat de beide buurtcentra binnenkort geen school meer als ‘partner’ hebben. Hierdoor, maar ook vanwege andere redenen, wil het bestuur zelf ook het liefst streven naar een groot buurtcentrum op zo mogelijk een centrale plek. In veel wijken zie je dat een grotere, centrale accommodatie meer aantrekkingskracht heeft en levendiger is dan meerdere kleinere.

Ze hebben ook al wel een mooi alternatief voor ogen, de plek van het huidige Gezondheidscentrum. Centraal in de wijk én aan de wijkring, dus gemakkelijk te vinden en eenvoudig bereikbaar.

Wat betekent dit allemaal?

Er komen gebouwen leeg waardoor er ook weer nieuwe mogelijkheden komen tot schuiven en herschikken. En misschien komen er in en rond scholen nog wel meer ontwikkelingen. Blijven De Heerdstee en de Dom Helder Camaraschool nog jaren zelfstandig? En zo niet, welke consequenties heeft dat dan voor De bron? Of zijn andere organisaties en instellingen door deze gang van zaken ook geïnteresseerd.

Dat er gebouwen leegkomen biedt namelijk ook volop gelegenheid tot schuiven of herschikken van andere voorzieningen in de wijk. De buurtcentra hebben daar ideeën over en belang bij, maar ook een voorziening als Pand49 zit op een (te?) dure plek. In de Wegwijzer wordt ook regelmatig wat veranderd en zitten alle partijen in het Gezondheidscentrum daar naar tevredenheid?

De rol van de BOB.

Er kan natuurlijk niet gewacht worden tot alles in kaart is gebracht. Als dat al kan. Feit is wel dat de kwestie rond de schoolfusies al snel gevolgen heeft. Ook willen de buurtcentra niet in halflege gebouwen zitten. De rol van de BOB, de bewonersorganisatie, is hierin een beperkte, de BOB exploiteert geen gebouwen. Wel pleit de BOB voor goede en betaalbare voorzieningen.

Werk aan de winkel voor de afdeling Stadsdeelcoördinatie van de gemeente, wat ons betreft.

Reageren? Mail de redactie (beijumkrant@hotmail.com) of de BOB (bob@beijum.org).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.