Krijgt Beijum een Multifunctioneel Centrum?

Al eerder is in de Beijumkrant al geschreven over de ontwikkeling van diverse accommodaties in de wijk. Over de komst van Innersdijk, een gebouw daarnaast, het zogenaamde ‘voorzieningengebouw’, over wat er gebeurt met leegkomende schoolgebouwen zoals dat van De Doefmat.

Eind vorig jaar is in opdracht van de gemeente een onderzoek gehouden naar diverse mogelijkheden rond het ‘maatschappelijk vastgoed’, zoals dat heet. Een paar weken geleden is de uitkomst van dat onderzoek bekend geworden. Het gaat hier nog wel om een ambtelijk voorstel dat nog door het nieuwe College van B&W moet worden behandeld.

In grote lijnen wordt voorgesteld:

  1. Innersdijk komt terug maar in een kleinere vorm dan eerder gepland;
  2. Naast Innersdijk wordt zoals gepland dat ‘voorzieningengebouw’ gerealiseerd met daarin de huisartsen, apotheek en anderen;
  3. In het huidige gezondheidscentrum komen het CJG en het STIP bij elkaar, komt ruimte om de gebiedsgebonden aanpak (GBA) te ontwikkelen;
  4. Tevens is in dat gebouw plek voor het nieuwe Multifunctioneel Centrum (MFC); de beide buurthuizen de Kleihorn en het Heerdenhoes gaan daarin op; de huidige gebouwen worden verlaten. De investeringskosten hiervan zijn 2,7 miljoen euro.

Mogelijke (huur en verkoop) opbrengsten zijn nog niet exact te berekenen. Het is duidelijk dat een eenmalig bedrag nodig is voor deze investering. Ook is een klein deel van de exploitatie nog niet van dekking voorzien.

Met dit voorstel – als dit ook door B&W en de Gemeenteraad gehonoreerd wordt – komt een einde aan de onzekerheid over dat eventuele gebouw naast Innersdijk en wordt Plein Oost vooral een dienstenplein. Ook wordt de wens van de BIB (Buurtcentra in Beijum) gehonoreerd om de activiteiten bij elkaar te brengen op een centrale plek in de wijk.

Er is nog geen planning. Ook niet duidelijk is wat de plannen zijn met leegstaande gebouwen, nu De Doefmat, later dus ook van het Heerdenhoes en De Kleihorn.

John Veldman

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.