Uw kopij kunt u via mail aanleveren naar: webredactie@beijum.org
Geen E-mail? Stuur uw kopij dan naar:

Bewonersorganisatie Beijum
Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen

(Vergeet niet uw afzender gegevens)

Spelregels voor plaatsing

De webredactie heeft haar eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud op de website en kan derhalve kopij/berichten weigeren waarvan zij vindt dat deze de algemeen geldende normen en waarden overschrijdt.
Dit is o.a. wanneer een bijdrage gedeelten bevat die kwetsend voor anderen kunnen zijn, of als sprake is van discriminerende uitingen, inbreuk op iemands privacy, aperte onwaarheden, of beschadiging van persoonlijke of zakelijke belangen (tenzij het algemeen belang in het geding is)
De webredactie deelt niet altijd de mening van de inhoud van door anderen geschreven teksten.
Ook houdt de webredactie zich het recht voor teksten zonodig aan te passen en/of in te korten
Wanneer u wilt, dat uw bijdrage wordt geplaatst zonder uw naam eronder, dan moet uw naam in ieder geval bij de redactie bekend zijn. Ook plaatsing van zulke bijdragen kunnen door de webredactie overigens worden geweigerd.

Overnemen van tekst en materiaal

Op geplaatste stukken op deze site is het Nederlands auteursrecht van toepassing. Dat houdt in dat korte citaten zijn toegestaan met bronvermelding (naam van degene die geciteerd wordt en de naam van onze website ).
Stukken tekst of foto’s mogen alleen worden overgenomen met uitdrukkelijke toestemming van de webredactie.