Kardingerplas in 2013 blauwalgvrij?

18 December j.l. hebben het waterschap Noorderzijlvest, de gemeente Groningen en de werkgroep Groen en grijs van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) weer overlegd over de blauwalgproblemen in de Kardingerplas. Zoals bekend bleef de plas ook in 2012 niet verschoond van te hoge blauwalgconcentraties.

Inmiddels heeft september j.l. nader onderzoek plaats gevonden naar het watersysteem in de plas. Maart a.s. worden de analyses daarvan verwacht, gekoppeld aan adviezen over wat er verder het beste gedaan kan worden om nieuwe blauwalgoverlast te voorkomen. Ook het komende seizoen wordt er in elk geval opnieuw beperkt gemaaid: tot 30 meter uit de zwemlijn en niet tot op de bodem. Waterplanten onttrekken voedsel aan het water wat remmend werkt op de blauwalgontwikkeling; het maaibeleid is er tegelijkertijd op gericht om de kans op  overlast van de waterplanten voor het zwemmen en baden te beperken. In septermber wordt de hele plas gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd.  De plas wordt opnieuw maximaal met water gevuld tijdens de winterperiode om instroom van voedselrijker water tijdens het seizoen zo lang mogelijk te voorkomen. De randen van de plas worden zo goed mogelijk schoon gehouden; drijfvuil wordt verwijderd.

Intussen wordt verder gewerkt aan verbeterde instroom van en doorstroming met voedselarm water en verder is dus de hoop dat de watersysteemanalyse adviezen oplevert voor aanvullende maatregelen die de kans op blauwalgoverlast al voor het komende zwemseizoen verder kunnen verminderen.

9 apil a.s. overleggen waterschap, gemeente en werkgroep opnieuw, en dan dus ook over de uitkomsten van de watersysteemanalyse.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.