Kardingerplas en blauwalg

Op 9 april jl. hadden waterschap Noorderzijlvest, de gemeente en de werkgroep Groen en Grijs van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) een vervolgoverleg over de aanpak van de blauwalgprobleemen in de Kardingerplas.

Wat de waterplanten betreft wordt het maaibeleid voortgezet. Waterplanten verminderen het voedselaanbod voor de blauwalg maar worden, als er helemaal niet gemaaid wordt,  hinderlijk voor zwemmers en zonaanbidders. Tijdens het zwemseizoen worden de waterplanten alleen gemaaid tot 30 meter uit de zwemlijn. In september volgt dan de hele plas. Alle maaisel wordt afgevoerd.

De plas wordt maximaal gevuld met ‘winterwater’ om instroom vanuit het helofytenveld (rietkragen) zo lang mogelijk uit te stellen. Het helofytenveld werkt redelijk goed maar dat water blijft toch van mindere (meer voedselrijk voor de blauwalg) kwaliteit dan het water dat na de winter in de plas staat.

Inmiddels is de watersysteemanalyse afgerond: Verhoging van de doorstroming in de plas is op dit moment geen wenselijke actie omdat er geen water van goede kwaliteit in de buurt is, maar verhoging van het winterwaterpeil wel. Vijf centimeter meer water in de plas kan al tot beduidende verbetering leiden door verminderde instroom van voedselrijk water. Geprobeerd wordt om die verhoging op korte termijn te realiseren. Uit de analyse blijkt ook dat zich door de jaren heen in het helofytenveld teveel voedingsstoffen hebben opgehoopt in de bodem. Uitbaggeren is de beste oplossing maar ook tijdelijke drooglegging helpt. Baggeren vergt meer voorbereiding maar geprobeerd wordt om nog voor het zwemseizoen tot tijdelijke drooglegging te komen.

Er wordt opnieuw onderzoek gedaan naar het bruikbaar maken van het hemelwater vanaf sportcentrum Kardinge. Ook dat water blijkt niet altijd schoon genoeg voor de zwemplas.  Uitwerpselen van overwinterende vogels spelen overigens maar een beperkte rol.

Komende zomer worden besluiten verwacht over de uitvoering van het nieuwe waterstructuurplan Noorddijk. Met dat plan kan geschikter water in de Kardingerplas worden geleid. In Brabant wordt onderzoek gedaan naar de inzet van zoetwatermosselen tegen de blauwalg. Toevoeging van waterstofperoxide of Phoslock is nog steeds niet in beeld.

foto: Beijumkrantarchief

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.