Kardingegebied en Kardingerplas

Nieuwe toekomstvisie van de gemeente voor het Kardinge gebied

Sportcentrum Kardinge is aan vernieuwing toe, alleen daarvoor is al veel geld nodig. Burgemeester en wethouders zijn zich mede op verzoek van de gemeenteraad gaan bezinnen op de toekomst van het hele gebied tussen pakweg de Oostelijke ringweg en het Dwarsdijkje tussen Nijensteinheerd en Drielanden. Dat heeft geresulteerd in een ‘bidboek’: een opsomming van allerlei doelstellingen, wensen en ideeën.  Kort om: van rodelbaan tot woningbouw in het gebied, het passeert allemaal (weer) de revue.  De gemeente belooft ook omwonenden te betrekken in de verdere ontwikkeling van de gebiedsvisie. Voor de duidelijkheid: tot nu toe is dat op geen enkele manier gebeurd,  ook niet wat de erkende bewonersorganisaties betreft. Grote onderwijsinstellingen, bedrijven en alle mogelijke gemeentelijke diensten waren en zijn intussen al lang partij aan de gemeentelijke ontwikkeltafel.

We zijn benieuwd wanneer Burgemeester en wethouders de bewonersorganisaties van de omliggende wijken uitnodigen voor overleg.

Het bidboek en de brief van BenW aan de gemeenteraad zijn te vinden op de site van de gemeente onder BenW-besluiten. (https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/besluitenlijst-28-september-2021.pdf)

 

Kardingerplas en blauwalg

Zoals bekend is er regelmatig overleg tussen waterschap Noorderzijlvest, de gemeente, de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) en het comité Zilvermeer schoon over het probleem van de blauwalg in de Kardingerplas. De tot nu toe uitgevoerde maatregelen konden opnieuw niet voorkomen dat er ook het afgelopen zwemseizoen weer een waarschuwing kwam om niet langer in de plas te zwemmen vanwege de blauwalgconcentratie. Op 14 Oktober zou daar weer een overleg over zijn maar waterschap en gemeente hebben meer tijd nodig om alle gegevens (van onder andere het experiment met een pomp om de doorstroming te verbeteren) goed op een rij te krijgen en te analyseren voor de verdere aanpak voor het zwemseizoen 2022. Er waren nogal wat vragen over de omvang van de pompleiding en geluiden om veel forsere maatregelen te nemen. Waterschap en gemeente kijken daar ook naar. Intussen presenteerde de gemeente ingrijpende  (en dure ?) plannen voor verbetering van het Kardinge-gebied.

‘Pak in elk geval dat blauwalgprobleem nu  maar es snel goed aan’, hoor je veel mensen denken.

 

Wordt vervolgd.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.