Beijum tegen de invoering van Diftar?

Naar aanleiding van de gisteravond door 100%Groningen, onder leiding van raadslid Marjet Wolthuis, gehouden infoavond in het Trefpunt aangaande dit thema  kunnen we kort en bondig zijn: JA. Zijn we falikant tegen? NEE

Maar wel op dit moment. Er zijn teveel onduidelijkheden en te vele vragen  bij het invoeren van het systeem. Vragen waarop wel antwoorden gegeven werden. Een en ander kan opgelost worden maar pas achteraf als het systeem ingevoerd is. Maar niets is vastgelegd of duidelijk omlijnd.

Lijst opgesteld door 100% Groningen n.a.v. info avond

De ruim 25 geïnteresseerde aanwezigen waren allen van mening dat afval scheiding een goede zaak is en men er ook achter staat.  Ideeën en aanvullingen om tot betere afvalscheiding te komen waren er te over. (zie afbeelding) Echter het invoeren van Diftar op kort termijn en in de huidige onduidelijke opzet, is een stap te ver voor de aanwezigen. Eerst een gedegen en goed onderbouwd en afgebakend fundament vooraf en niet achteraf. Er moet op dit moment teveel achteraf bijgeschaafd worden.

Reeds in het eind 2015 door de gemeenteraad vastgestelde afvalbeheerplan ‘Op weg naar een afvalloze Stad’  in een amendement  het college eerst opdracht gegeven om het plan voor Diftar verder uit te werken op de punten doelgroepenbeleid, dumping, zwerfafval en handhaving.

Vooral het vetgedrukte zit de aanwezigen dwars. Dumping in de breedste zin van het woord en zwerfafval is er al genoeg in onze wijk en zal nog meer toenemen. Van handhaving merkt men van weinig tot niets. Wat is er volgens de raad verandert sinds 2015? Ruim de helft van de Groningers is tegen de invoering van Diftar volgens de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen maar wel  voor afvalscheiding.

Nog een ander, uit goede bron vernomen, opmerkelijk punt is dat Groningen de modernste afvalscheiding installatie van Europa heeft. Wegen dan de invoeringskosten van Diftar, € 1.500.000 en de, niet genoemde, structurele kosten op tegen de opbrengst? (Geschat resultaat op de overall exploitatie – € 187.000).

Op 22 maart aanstaande valt de beslissing. Wil je je mening geven, ideeën opperen of gewoon ja of nee zeggen? Neem dan de moeite om het reactie formulier in te vullen en laat het ons weten. Alleen sta je sterk, samen sta je sterker.

Alvast bedankt.

klik op de afbeelding om te vergroten

 

26 reacties op “Beijum tegen de invoering van Diftar?

 1. Tegen! Als ik zie hoe dat in Winsum gaat… 1x per jaar een dikke rekening, veel te onzeker, mensen met lage inkomens komen hierdoor in de problemen want ze kunnen het niet betalen. Nu betaal je alles per maand. Zorgt ook voor meer zwerfafval
  Bovendien betalen grotere vervuilers al extra per jaar voor een extra container. (115,-). Zorg dat kleinere vervuilers een kleinere minicontainer hebben en laat mensen dan dus in drie tarieven betalen.
  En als je meer aan afvalscheiding wil laten doen, zorg dan voor een papier- en plasticcontainer bij huis.

 2. KLEINERE MINICONTAINER VOOR KLEINE VERVUILERS VIND IK EEN GOED IDEE ! ALSJEBLIEFT NIET OOK NOG EENS EEN PAPIER- EN PLASTICCONTAINER BIJ HUIS. IK VIND DE GROENE EN GRIJZE CONTAINER AL LELIJK GENOEG. HET OUD PAPIER WORDT HIER BOVENDIEN EENS PER MAAND OPGEHAALD OF JE KUNT HET BIJ DE BASISSCHOLEN AFGEVEN.

 3. Ik persoonlijk vind het niet zo’n goed idee . Het gaat allemaal een beetje ingewikkeld worden . Voorbeeld : wat is het verschil tussen plastic en kunststof ? (is namelijk niet hetzelfde , er zit wel degelijk verschil in) . Wat doe je met frisdrankpakken (hebben namelijk een aparte coating aan de binnenkant waardoor het niet bij het papier kan) . En hoe gaat dit aangepakt worden voor die mensen die in een flat wonen ?
  Bovendien nog een punt ter overweging : de gemeente heeft een kontrakt met bij voorbeeld SITA hier in de stad waarin staat dat er per jaar een bepaalde hoeveelheid afval ter sortering door dit bedrijf wordt aangeboden . Uit datgene wat wordt aangeboden halen zij weer een deel van hun verdiensten (naast het ophaalloon) . Als alles gescheiden wordt ingezameld en afgeleverd bij een (andere) verwerker gaat SITA dus inkomsten missen en het is vrij waarschijnlijk dat ze deze inkomstenderving op de gemeente gaan verhalen …

 4. Ik ben helemaal voor een vooral voor het scheiden van plastic in mijn vorige woonplaats deden ze dat ook ( drachten) het werkt perfect en scheelt heel veel ruimte in de containers en is veel goedkoper.

 5. Groot voorstander van meerdere containers. Papier, glas, plastic. De grijze bak dan betalen per verbruik, alleen wel met goede maatregelen om misbruik te voorkomen. Afgesloten bakken is erg belangrijk dan.

 6. Tegen… Dit gaat onze mooie wijk Beijum nog meer vervuilen.Op dit moment ligt de wijk al bezaaid met zwerfvuil en grofvuil.Wie garandeert mij dat mijn buren of een stille voorbijganger niet extra vuilnis in mijn container dumpt.

 7. Op 29 maart 2017 neemt de gemeenteraad van Groningen een raadsbesluit over de invoering van DIFTAR in 2020 (of niet). Gistermiddag was de raadscommissievergadering Beheer & Verkeer over DIFTAR.

 8. Ten diepste is DIFTAR een log bureaucratisch systeem. Met verschillende tarieven, puntenoptellingen, pasjes (die soms niet werken), uitzonderingen, vrijstellingen, trommels en op te trommelen vrijwilligers. Het raadsvoorstel vergeet de mantelzorgers te vermelden.

  Verschillen tussen rijke wijken en arme wijken; kleine en grote woningen; woningen met een tuin en zonder een tuin; de binnenstad en de buitenwijken. Flats met ouderwetse stortkokers, studentenhuizen, etc.

  Ondergrondse afvalopslag en kliko’s. Veel te veel “differentiatie”.

  Zie verder:
  https://www.pvdagroningen.nl/web/nieuw-afvalsysteem-moet-eerlijker/

  Heel moedig van wethouder Van der Schaaf dat hij kenbaar maakt tegen DIFTAR te zijn. Kwetsbare Stadjers zijn de dupe.

  Het is een goede zaak dat er in onze gemeente meer zeecontainers komen voor grootschalig grofvuil. Stadsbeheer kan gratis bakfietsen en kruiwagens ter beschikking stellen.

  Mijn grootste bezwaar tegen DIFTAR is dat de stad nog meer gaat vervuilen en verrommelen. Het afvaltoerisme zal toenemen. Groningen geeft dan werkendeweg een slecht visitekaartje af.

 9. Tegen. Mijn container wordt nu al regelmatig gebruikt door anderen. Dat zal dan nog erger worden.
  Ons groene hart zal ook meer worden vervuild. Als ik zie wat voor troep er nu al kan liggen, hou ik mm hart vast voor hoe het dan zal gaan worden.

 10. Zwaar op TEGEN!
  De ervaring van Haren is dat burgers hun afval meenemen naar hun werk in Groningen en het daar dumpen.
  Daarnaast verwacht ik dat er vele malen meer zwerfafval in de wijken komt te liggen. Er wordt momenteel in Beijum alleen al door een team vrijwilligers / buurtconcierges tussen de 20 en 40 zakken zwerfafval per dag ingezameld.

  Ben Scholte Albers, inwoner van Beijum

 11. Zéér tegen !!! Ingewikkeld systeem. Groot gevaar voor dumpen en dus het milieu. Gróte irritaties bij de bewoners. En niet te vergeten de groepen die zelf niet veel kunnen, krijgen er nog meer extra kosten bij. Tenzij ze worden geholpen door …: wéér een regeling er bij. Véél te veel gedoe. Echt, het is zo inwoneronvriendelijk… Ook het helpen van je buren wordt onmogelijk gemaakt. Stop met deze onzin.

 12. De Bewonersorganisatie Beijum kan hetzelfde doen als de alerte huurdersvereniging in de Schildersbuurt. In goede samenwerking met de Sociale Long Beijum, het bestuur van De Scheepsraad in Lewenborg en Levendig Lewenborg. Stuur een noodkreet of brandbrief naar de gemeenteraad! In lijn met de mening van Susanne van Deuzen en Ben Scholte Albers.

  DIFTAR is een bovenwijkse aangelegenheid. Maar zo’n voorstel heeft wel effecten op alle wijken van de gemeente Groningen. Daarom hadden alle wijkbewonersorganisaties betrokken moeten worden bij de planvorming c.q. de beleidsontwikkeling van DIFTAR. Geen politiek van voldongen feiten (zie “Operatie Achtertuin” en “Eerder beginnen” (de beroemde “participatieparagraaf” van dr. Jasper Schaaf).

   1. Mijn dank is groot. Goed dat ik dit nieuws mag vernemen. Heeft de BOB in dezen eendrachtig samengewerkt met de steungroep van de Sociale Long Beijum?

    1. Een steungroep Sociale Long Beijum is ons onbekend. Maar dit zou aan de communicatie binnen onze wijk kunnen liggen. Het protestschrift is door de Bewonersorganisatie Beijum aan de hand van de recentelijk gehouden infoavond met Marjet van 100% Groningen en de reacties van wijkbewoners op diverse wijkmedia opgesteld.

 13. Goed nieuws! Het is nu definitief! Groningen krijgt geen oneerlijk afvalsysteem! Een raadsmeerderheid ziet de zogenaamde Diftar-methode niet zitten en dus trokken Burgemeester en Wethouders hun voorstel vanavond terug.

 14. Ach, de totale hoeveelheid afval verminderd er niet door, dus het is echt weer zo’n alpha-plan. Wat ik had voorzien, naast de toename van het zwerfvuil: enorme burenruzies, heel veel plat plastic in d papiercontainer ( niet te controleren door boa’s ) idem vervuiling in de glascontainers, vermindering van het sociale vuilnisrapen, winkeliers die verplicht hun verpakkingen terug moeten nemen met ruzies tot gevolg en kleine misdaad door boefjes ( zak over de schutting ) en grijze ondernemers: ” wij doen uw zak weg voor een euro “, raden waarnaartoe.

  Het enige wat fundamenteel helpt is belonen voor afval. Blikjes in een automaat, jeugd heeft een pasje, 10 cent, idem voor alles.

  Het aantal zwerffietsen is enorm toegenomen sinds de tariefsverhogingen. Waterland Nederland weet er wel raad mee. De sloot, de vijver.

  Bovendien heeft iedereen al een papierversnipperaar dus bekeuren? Woeha. Lekker dumpeh.

  1. Onder andere het onderstaande hebben wij kenbaar gemaakt aan de raadsfracties:

   Het afschaffen van het gratis ophalen van grofvuil op afroep is voor de wijk Beijum (en ook voor andere wijken) een onduidelijke en betreurenswaardige beslissing van de Gemeenteraad. Verloedering en vervuiling van de openbare ruimte is daarmee een feit geworden hetgeen, mogen wij hopelijk aannemen, toch niet de bedoeling was? Feit is dat het niet meer ophalen de gemeente in 2015 een kleine € 400.000 heeft opgeleverd, omgerekend nog geen € 3,00 per huishouden( 121.157) . Wat is dan de winst.

   Andere mogelijkheden om tot een betere afvalscheiding te komen

   • Eens per 2 maanden een Milieustraat in Beijum, b.v. bij
   Locatie Dom Helder Camara school
   De Kleihorn (parkeerplaats Fultsemaheerd)
   PKN de Bron (parkeerplaats Bentismaheerd)
   • Het verveelvoudigen van inleverpunten voor papier/karton, plastic en glas
   Per (nader te bepalen) gebied in de wijk, minimaal 8 meer ondergrondse inleverpunten
   • Waar heerden het op prijs stellen (en die zijn er) beschikbaar stellen van papier/karton containers
   In meerdere steden en plaatsen werken bewoners met 3 of meer containers t.b.v . een betere afvalscheiding.
   In Groningen gaat men van het ene uiterste (2 containers) naar het andere uiterste Lees DIFTAR
   • “Beloning” voor constante vrijwilligers die de wijk opschonen Meer waardering en beloning voor de buurtconciërges in de wijk vanuit de gemeente. Zij doen dit werk op vrijwillige basis, werk waar eigenlijk de gemeente verantwoordelijk voor is inclusief haar stakeholders.
   • Statiegeld heffen op kleine plastic flesjes en ook op dranken in blik.

   Ondanks dat er in Beijum diverse initiatieven ontplooit zijn voor het gratis ophalen (of tegen een redelijke vergoeding) voor het ophalen van papier/karton en zelfs grofvuil, moeten wij helaas constateren dat er steeds meer verloedering van de openbare ruimte in de wijk plaats vindt. Beijum telt vele (jonge) gezinnen die op het sociale minimum zitten. Het invoeren van DIFTAR (en het afschaffen van de grofvuilregeling) is geen positieve ontwikkeling voor deze groep. Ook de ouderen worden hiervan de dupe en daarnaast, wie mag de problemen oplossen? Jawel de vrijwilligers! Humanitas en andere betrokken bewoners.
   Raad denk goed na en ga bij u zelf ten rade en luister naar uw achterban voordat het een verkeerde kant op gaat. (U zit er voor ons en wellicht krijgt u volgend jaar anders de bons!)

 15. Waarom worden die vuilnisvrijwilligers niet gewoon betaald? Nu maakt de gemeente twee maal misbruik. Bezuinigen om prullen aan het werk te houden ( ambtenaren die minder van diftar weten dan burgers ) en ook nog eens diftar op baseren.

  Tijdelijk, een jaar, het systeem frustreren om tot inzicht te komen en daarna verbeteren. Dus, vrijwilligers, een jaar even niet met je handen aan het zwerfvuil voor de goede zaak. Even wat anders voor de gemeenschap. Kan toch?

  De gemeente gedraagt zich buitengewoon slecht en is ook nog incompetent.

  Gelukkig is de bevolking hier super. Maar politiek gezien is het hier achterlijk. Even generaliserend gesteld natuurlijk. Maar voor de duidelijkheid even zo.

 16. Zet containers voor kleding etc.neer op plekken die wat meer bezoek kunnen gebruiken en betaal daarvoor. De Wiershoeck bijvoorbeeld. Altijd mooi maar je komt er nooit meer sinds de kinderen van school zijn. Zonde. Er zijn meer prachtige plekken die wat bezoek kunnen gebruiken. En de scholen meer betrekken. Buiten schooltijd natuurlijk. Zorgt de sociale controle ook tot beter schoolpleingebruik buiten de schooluren. Tien containers vormen ook een mooie verhoging die als speelplek gebruikt kan worden.

  Kortom, een werkgroep creatief afvalbeleid Beijum. En als de gemeente ideeen overneemt dokken ze maar. Voor een goed Bijumdoel dan. Luie gemeente, hardwerkende burgers, jaja.

 17. Zie deze uitzending van Kassa van de VARA:

  https://kassa.vara.nl/media/371727

  Citaat:

  “Nieuwe manier afval scheiden minder goed voor portemonnee en milieu

  Zaterdag 1 april 2017

  Nieuwe manieren van afval inzamelen blijken minder goed voor de portemonnee en het milieu dan gedacht. In tweederde van de nieuwe gemeenten die dit en vorig jaar diftar invoerden – en waarbij je betaalt per geleegde container – zijn gezinnen duurder uit in vergelijking tot voor de invoering van dit systeem. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) en onderzoek van Kassa.” Einde citaat.

  Het COELO is een onderdeel van de RUG. De Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.

  Wethouder Joost van Keulen zei binnen de raadscommissie Beheer & Verkeer d.d. 22 maart 2017 het tegendeel. Hij ging uit van zijn eigen gezin. Alsof zijn gezin normstellend is!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.