Invoering Diftar, betalen voor restafval in 2020, willen wij dat?

De gemeenteraad besluit op 29 maart over de invoering van Diftar. Het college stelt de gemeenteraad voor om inwoners vanaf 2020 te laten betalen voor de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het college ziet dit als een extra stimulans voor inwoners om minder afval te produceren én om het afval zo goed mogelijk te scheiden.

Wat is Diftar?
Bij Diftar betalen inwoners een bedrag per keer dat ze restafval aanbieden. Dat is het afval dat in de grijze container terecht komt of in de ondergrondse container. Niet het afval dat gescheiden kan worden aangeboden, zoals papier, glas, textiel of afgedankte elektrische apparaten. Biedt u weinig restafval aan? Dan betaalt u minder dan wanneer u meer ongescheiden aanbiedt.

Afvalbeheerplan
Eind 2015 heeft de gemeenteraad het afvalbeheerplan  ‘Op weg naar een afvalloze Stad’ vastgesteld. De raad stemde in met het verbeteren van beschikbare faciliteiten om afval meer gescheiden in te zamelen, maar besloot destijds nog niet tot de invoering van Diftar. In een amendement kreeg het college opdracht om het plan voor Diftar verder uit te werken op de punten doelgroepenbeleid, dumping en zwerfafval en handhaving.

Consequenties voor de wijk
Wij voorzien grote consequenties voor onze wijk met de invoering van dit systeem.
De vrees dat dan nog meer mensen hun afval dumpen in de openbare ruimte, zoals nu al veelvuldig gebeurt lijkt ons niet ongegrond .
De bewoners ouderhouds- en beheer acties, zoals in de Groene Long, hebben dan mogelijk hun langste tijd gehad.
Buurtconciërges hebben nu al de handen vol aan het ruimen van zwerf- en drijfvuil. Wij vrezen dat bij invoering van Diftar het niet meer te behappen is voor het huidige team (vrijwilligers).
Opstelplekken voor containers op centrale plekken in de heerden zijn dan volgens ons niet te handhaven omdat de containers gemakkelijk misbruikt kunnen worden. Men kan hoe dan ook gemakkelijk misbruik maken van andermans containers.
En wie verwijdert nog onkruid om en nabij zijn woning of zwerfvuil in de eigen buurt en doet het in zijn container als daarvoor betaald moet worden ?

Als bewonersorganisatie proberen wij al jaren samen met bewoners, heerdencomités en andere stakeholders middels acties bij te dragen aan goed beheer en onderhoud van onze wijk. Wij vrezen en voorzien dat invoering van Diftar daar een grote negatieve invloed op zal hebben.

In een schrijven aan de fracties in de gemeenteraad, hun partijbesturen en aan alle gemeenteraadsleden zullen wij onze zorgen kenbaar maken en vragen wat de verschillende gemeenteraadsfracties van het Diftar plan vinden. Uiteraard gaan wij ook graag in gesprek met fracties over dit punt.

Reageren?
Een mening over de invoering van Diftar?  Deel deze dan met ons via het onderstaande reactieformulier.
Wij zijn benieuwd.

8 reacties op “Invoering Diftar, betalen voor restafval in 2020, willen wij dat?

 1. Dat wordt illegaal afval dumpen voor veel mensen die het geld niet hebben. Ik ben tegen de invoering van Diftar. Wat ik ook bijzonder vind is dat de gemeente stelt dat het voordeliger is om het afval pas te scheiden bij het afvalbrengstation. Waarom houden we dat dan niet zo. Ik zou het liefst een project gestart willen zien met statiegeld op plastic flessen. Zo kan je iedereen stimuleren afval te scheiden.

 2. Hebben jullie het programma Kassa niet gezien van 1 april? Geen grap. Diftar is achterhaald. Men wil naar nascheiden. Jullie gaan me toch niet vertellen dat jullie een systeem in gebruik gaan nemen wat achterhaald is? Of hebben jullie geld over?

 3. Ja, ik heb de uitzending van Kassa gezien. Zie met name het laatste gedeelte over het DIFTAR-debat binnen de gemeenteraad van Groningen. De Attero-installatie in Groningen is heel goed in het opzoeken van plastic. Met infrarood. Daarom ontbrak in het raadsvoorstel van B&W het voorsorteren van plastic materiaal. Plastic als restafval weegt gewoon mee in de grijze kliko of container. Idem dito producten van staal.

  Zie nogmaals: https://kassa.vara.nl/media/371727

  Zie verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Attero

  In de meeste gemeenten zal DIFTAR leiden tot extra lasten voor de burgers. Met name de kwetsbare Stadjers in kleine woningen. Maar ook voor gezinnen met veel kinderen. En huisjesmelkers, die studenten huisvesten.

 4. Diftar is een echt verzinsel van alpha-intellectuelen van de linkse kerk. Ze willen dat je je zo gedraagt ook al is het technisch achterhaald.

  Laten we de middelbare scholen weer terugbrengen tot alleen beta. Die kunnen denken.

  De mens is een beroerde scheider. Zelfs het groen stikt van de vervuiling. Bovendien vermindert de totale hoeveelheid afval niet bij zogenaamd scheiden. Wie laat zich nou leiden door de verpakking in een winkel. Ja, een GroenLinkser met geestesziekten in de familie of een kerkelijke gek.

  Opdonderen met dat voorscheiden. Laat die VVD-sukkel de verpakkings industrie aanpakken of zorg voor blikjes automaten. Zijn we meteen van het gebedel in de stad af.

  Groningen is een prima stad maar politiek zijn ze achterlijk.

 5. Als de vuilnis vrijwilligers eisen betaald te worden of anders een jaar hun werk over te slaan ( een jaar he?) dan komt diftar er nooit. Bij diftar ben je aan uurkosten per persoon per jaar duizend euro kwijt. Tel de tijd maar op tegen minimumloon. En waarom moeten de vrijwilligers bloeden voor de geestelijke beperkingen van ons failliete politieke systeem? Opgehoepeld met je diftar. Na-oorlogs milieu absolutie van linkse dwalenden. De toekomst is aan statiegeld voor alles, automaten, nascheiding door steeds betere machines en beloning. Niet aan morele terreur van bruinlinkse horden.

 6. Diftar zet straf op het aanraken van vuilnis. Met als gevolg dat iedereen het uit de weg gaat in plaats van op te ruimen.

  En de combinatie diftar en boa’s is helemaal een recept voor burgeroorlog. Kleine gezagsgetrouwe plaatsen lukt het nog wel. Maar hier? Laat me niet lachen. Het is pure ellende.

 7. Een wild om zich heen slaand typje deze C P Rien. Zonder enige diepgang of kennis van zaken. De overgrote meerderheid van de vrijwilligers die Beijum schoon houden heeft, als ik, een (groen) linkse en/of kerkelijke achtergrond. En is trouwens tegen Diftar om al eerder genoemde redenen….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.