Informatieavond planstudie vervanging Gerrit Krolbruggen

Op 10 mei vond de informatieavond over de vervanging van de Gerrit Krolbruggen plaats. Bij de planstudie wordt naar twee sporen gekeken. Spoor A betreft de vervanging van de brug op de huidige locatie. Spoor B betreft een nieuwe verbinding tussen Kardinge en het Wouter van Doeverenplein via de Oosterhamrikzone en de mogelijke herinrichting van de Korreweg tot een fietsvriendelijke weg.

Voor de vervanging van de brug op de huidige locatie is een voorkeursalternatief gekozen. In gesloten toestand zal deze een doorvaarthoogte van 4 meter hebben. Het wegdek zal in dit alternatief bijna twee keer zo breed worden als het huidige wegdek met aparte rijbanen voor auto’s en fietsers. Dit zal dan gecombineerd worden met twee vaste loopbruggen met een doorvaarthoogte van ruim 9 meter. Bij deze loopbruggen zal net als nu gebruik worden gemaakt van trappen, hellingbanen of roltrappen zijn niet in te passen. De rijbanen voor auto’s en fietsers zijn door twee ingenieursbureau’s beoordeeld op verkeersveiligheid en als acceptabel beoordeeld. Definitieve afmetingen zullen bij de nadere uitwerking van de plannen worden vastgesteld.

In 2013 is na onderzoek naar voren gekomen dat, om het UMCG en deze kant van de stad bereikbaar te houden, een nieuwe autoverbinding noodzakelijk is via de Oosterhamrikzone. De gemeente is al langer bezig om de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren en recent is in dit gebied al veel gesloopt en nieuw gebouwd. Een nieuwe autoverbinding zou dit gebied nog een extra impuls kunnen geven. Er zijn verscheidene varianten bedacht ter inspiratie. Over deze verbinding zijn nog geen beslissingen genomen omdat de gemeenteraad zich nog moet uitspreken over het principe van een autoverbinding. De raadcommissie komt op 22 juni bijeen om hierover te discussiëren. Op 29 juni neemt de raad een principebesluit.

Het vervolgtraject voor spoor A lijkt er zoals op onderstaande afbeelding uit te gaan zien. Na definitieve besluitvorming en het beschikbaar komen van de benodigde financiële middelen, zal later dit jaar of volgend jaar begonnen worden met het vervolg. De bouw zou in 2018 moeten starten en in 2020 zouden de nieuwe bruggen klaar moeten zijn.

Voor spoor B zal in de eerste helft van in de eerste helft van 2017 een besluit kunnen worden genomen over een voorkeursalternatief voor de nieuwe autoverbinding. In dat geval zou het uitwerken van deze variant en de aanbestedings- en ruimtelijke procedures zouden dan tot het eerste kwartaal van 2019 duren. De aanbesteding en gunning zouden dan medio 2019 volgen en de uitvoering in 2021-2022. Dit vervolgtraject voor spoor B is nog indicatief.

 

U kunt inspreken op de raadscommissie. U moet zich van te voren aanmelden bij de griffie via 050-3677702 of griffie@groningen.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op https://gemeente.groningen.nl/uw-mening-geven-in-de-gemeenteraad

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

Spoor A

I. Kramer            Provincie Groningen 050-3164725  i.kramer@provinciegroningen.nl
P. van der Wal       Provincie Groningen 050-3164929  P.R.vander.Wal@provinciegroningen.nl

Spoor B

G. Lieffering          Gemeente Groningen  gerrit.lieffering@groningen.nl
J. Zuijdendorp       Gemeente Groningen  jurjen.zuijdendorp@groningen.nl

Voorkeursalternatief Gerrit Krolbruggen
Voorkeursalternatief Gerrit Krolbruggen

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.