Huur betalen een probleem? Trek op tijd aan de bel!

Interview met Naomi Fraanje van De Huismeesters en Willem Booisma van de MJD.

Naomi Fraanje is Medewerker Wonen bij woningcorporatie De Huismeesters en is contactpersoon voor huurders in Beijum en in de binnenstad. Zij heeft contact met de klant over zaken als overlast, woonomgeving, leefbaarheid en betaalachterstanden. Zij overlegt meldingen intern en met, onder andere, gemeentelijke diensten, Meldpunt Overlast, MJD en politie. De Huismeesters is met een bezit van 1100 tot 1200 woningen de grootste verhuurder in onze wijk.

Willem Booisma is buurtmaatschappelijk werker bij de MJD en behandelt meldingen van woningbouwverenigingen, politie, Centrum voor Jeugd en Gezin, Stiel en andere organisaties. Willem is vaak op pad om mensen te bezoeken die ergens mee in de knoop zitten, maar zelf niet goed de weg naar de hulpverlening weten te vinden. Naomi en Willem hebben in toenemende mate te maken met huurders die vanwege financiële problemen nalaten om de huur te betalen.

Naomi, jullie leek het een goed idee om in de Beijumkrant iets te vertellen over huurproblematiek. Waarom?
Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen, sluiten leningen af, krijgen aanmaningen en kunnen soms zelfs de huur niet meer betalen. Veel mensen schamen zich hiervoor en vinden het moeilijk om betalingsproblemen bij ons te bespreken. Na drie maanden huurachterstand is er echter de dreiging van woninguitzetting. Dat realiseren bewoners zich vaak niet. Daarom is het zo belangrijk dat mensen in een vroeg stadium aan de bel trekken. De Huismeesters kan dan in goed overleg met de huurder kijken naar een eventuele eenmalige betalingsregeling. Als de schulden zo hoog zijn dat de huurachterstand niet is op te lossen met een betalingsregeling, dan proberen wij bewoners in contact te brengen met hulpverlening.

Dus Willem, dan kom jij in beeld?
Ja, en dan is het inderdaad van belang dat ik in een vroeg stadium dat contact heb. Helaas is vaak het verhaal: ‘Mijn woning wordt overmorgen ontruimd. Kun je nog wat voor ons doen?’. Op dat moment is er niet alleen sprake van minimaal drie maanden huurachterstand, maar zijn er ook al extra kosten, zoals die van de deurwaarder. Als de klant komt, dan maken wij samen een budgetoverzicht. Wat zijn de schulden, inkomsten en uitgaven? Dat werkt verhelderend, want vaak is de klant het overzicht kwijt. Dan blijkt dat mensen niet altijd gebruik maken van allerlei regelingen en voorzieningen als zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kwijtschelding van gemeentebelasting. Onnodige verzekeringen komen ook voor. Tegenwoordig moeten mensen heel veel keuzes maken en overal op letten. Soms zijn zaken alleen nog maar te regelen via internet en moet je inloggen met gebruikersnaam, wachtwoord of met DigiD. Als je daar weinig kaas van gegeten hebt, is het moeilijk om het overzicht te houden en wat dan vaak achterwege blijft is jezelf laten informeren om de juiste keuzes te maken.

Wat zijn de mogelijkheden als er sprake is van torenhoge schulden en een uitweg is niet meteen zichtbaar?
Allereerst is het belangrijk om alles op een rijtje te hebben. Vervolgens kan ik proberen met de GKB (Groninger Kredietbank) een oplossing te zoeken. Hierin zijn verschillende trajecten mogelijk. Samen kunnen wij dan een actieplan maken voor wat betreft de uitgaven. Die zullen heel goed in de hand moeten worden gehouden. Overigens zijn alle gesprekken vertrouwelijk en gaat daarover niets naar buiten als de klant dat niet wil, dus ook niet naar De Huismeesters. Maar de woningcorporaties hoeven ook niet precies te weten wat de achterliggende problematiek is. Daar ligt meer een signalerende en verwijzende rol.

Naomi, De Huismeesters heeft geen spreekuur meer in De Wegwijzer. Wat is daarvan de reden?
Het spreekuur was bedoeld voor melding en bespreking van allerlei zaken waar onze huurders tegenaan lopen. Maar daarvoor werd het te weinig gebruikt en hebben wij besloten het op te heffen. Dit betekent natuurlijk niet dat bewoners niet meer bij ons terecht kunnen met vragen. Ik ben bereikbaar via telefoon en e-mail en ik ben vaak in de wijk aanwezig. Mensen kunnen bij mij terecht met vragen over overlast, betalen of andere zaken die met hun woonsituatie te maken hebben.

Naomi, wil je over andere problemen dan huurachterstanden nog wat kwijt?
Ik wil bewoners op het hart drukken niet te lang met problemen te blijven rondlopen. Hoe eerder iets wordt gemeld, hoe dichterbij vaak de oplossing. Loopt het contact met je buren niet soepel, is er sprake van veel rommel in je leefomgeving, laat het wooncomfort te wensen over, meldt dit dan op tijd. Hebben wij de oplossing niet voorhanden, dan zoeken wij verder of brengen wij je in contact met instanties die je wel verder kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld de gemeente zijn, Stiel, de politie of de MJD.

Willem, ook nog iets anders op je hart?
Ja, ik heb veel contact met straathoekwerkers en jeugdwerkers en wat wij vaak zien is dat, als jongeren het ouderlijk huis verlaten, zij niet goed op de hoogte zijn van wat je allemaal dan zelf moet gaan regelen en wat voor rechten en plichten je hebt. Informatie vragen bij de MJD kan dan altijd.

Willem Booisma, e-mail: w.booisma@mjd.nl tel.:  050 5490303
Naomi Fraanje, e-mail: info@dehuismeesters.nl tel.: 050 3657171

Menno Fritsma (tekst) & Bart Luurtsema (foto’s)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.