Hoofdpunten Ledenvergadering BOB

Op dinsdag 12 maart hield de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) haar reguliere algemene ledenvergadering. Op de agenda stond het vaststellen van het verslag van de vergadering van september 2012, het inhoudelijk en financieel verslag van het bestuur over heel 2012, een korte voortgangsrapportage over de eerste weken van 2013 en enkele verkiezingen.
Ruim 30 leden waren op de vergadering afgekomen, waaronder 5 mensen die in de afgelopen maanden lid zijn geworden.

Bij een aantal zaken in het uitgebreide inhoudelijk verslag werden toelichtende vragen gesteld. Dat betrof met name de situatie rond de Gerrit Krol-brug, de ontwikkelingen rond de Woldstreek en het hondenbeleid. De eerste twee zaken komen verderop in deze krant aan de orde.
Op verzoek van de kascontrolecommissie werden in de toelichting op de financiën een aantal zaken verduidelijkt, zoals een overzicht van inkomsten en uitgaven van de Beijumkrant. Ook kwamen de vrijwilligersvergoedingen aan bod. Niet bij iedereen was duidelijk dat we een aantal jaren geleden een regeling daarvoor hebben aangenomen met een bepaald tariefsysteem.
Na de pauze werd nagepraat over het bestuursartikel in de krant van februari, zoals in de voortgangsrapportage gemeld. Afgesproken is dat daar op een bestuursvergadering in april verder over wordt gesproken met op de ALV aanwezige leden die daar behoefte aan hebben.
Alle verslagen werden zo met de gemaakte opmerkingen vastgesteld.

Bij acclamatie werden Rein van de Velde en John Veldman weer tot bestuurslid benoemd voor een periode van 2 jaar. Jakob Muis, die aftrad en niet herkiesbaar was wegens drukke werkzaamheden, werd bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Er was geen 3e kandidaat voor de kascontrolecommissie. Die bestaat uit twee mensen, Luuk Jonker (t/m maart 2014) en Koos Ottes (t/m maart 2015). Statutair is dat voldoende. Koos stond helaas een enkele keer met een foutief gespelde achternaam in de stukken. Ook op deze plek nogmaals excuses daarvoor.

Foto: Bart Luurtsema

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.