Hoe gaan we met de fiets over de nieuwe Gerrit Krol-brug?

Op de informatiebijeenkomst van 21 mei was te zien welke varianten nog worden onderzocht voor het fietsverkeer over de nieuwe Gerrit Krol-brug. Zoals we al eerder schreven wordt, zoals het er nu uitziet, die nieuwe brug bestemd voor al het verkeer, dus ook voor auto’s. Hij wordt dan wel een flink stuk breder zodat er een aparte banen komen voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Het grootste verkeersprobleem nu, is dat eigenlijk elke auto die over de brug wil, aan elke fietser voorrang moet verlenen, maar dat dit lang niet altijd gebeurt. Daarnaast is er bij een geopende brug een gekrioel van auto’s en fietsers over de hele breedte van de weg. Deze chaotische situatie die ook voor veel (bijna) ongelukken zorgt, moet in de nieuwe situatie opgelost worden.

Met een apart fietspad, goed afgescheiden van auto’s, wordt een deel van het probleem opgelost. Vooral fietsers die naar de Korreweg gaan, zullen dan niet meer geconfronteerd worden met auto’s in dezelfde richting. Andersom ligt dat ingewikkelder. Elke auto vanaf de Korreweg moet direct na de brug de Ulgersmaweg op en zal ergens elke fietser in dezelfde richting kruisen. In de ontwerpen zijn daarvoor 4 varianten bedacht die ook te maken hebben met de aanleg van de loopbrug(gen).

Krol variant 1 en 2

In variant 1 komt er op de kruising van de Korreweg met de Oosterhamriklaan een rotonde. Vanaf die rotonde tot over de brug komt aan de noordkant één breed fietspad van ongeveer 6 meter breed voor fietsers in beide richtingen. Dan hoeft er ook maar een (brede) loopbrug te komen. Auto’s en fietsen kruisen elkaar dan alleen op die rotonde, verderop niet (meer).

In variant 2 komt aan beide kanten van de brug een fietspad en kruisen auto’s en fietsen elkaar op hetzelfde punt als nu, net over de brug op de plek waar de visboer stond. Er komt maar 1 loopbrug zodat fietsers vanaf de Korreweg bij geopende brug de weg moeten oversteken.

Krol variant 3 en 4

In de varianten 3 en 4 komen fietspaden aan beide kanten met ook aan elke kant een loopbrug, net zoals nu. In variant 3 gaan fietsers richting de Ulgersmaweg direct na de brug rechtsaf, alle andere fietsers (naar Beijum en De Hunze) maken een rondje zodat ze met een tunneltje onder de auto’s doorgaan. Dat kan omdat als de brug 1,5 meter hoger komt te liggen, er ook genoeg ruimte voor een tunnel komt. In variant 4 is er geen tunnel, maar een gelijkvloerse kruising op dezelfde plek al in variant 2, bij de visboer.

Omdat de brug anderhalve meter hoger komt te liggen moeten fietsers dat extra hoogteverschil overbruggen. Dat is op de Korreweg relatief makkelijk in te passen. Dat geldt niet aan de andere kant. Fietsers uit de Hunze en vanaf de Ulgersmaweg krijgen daardoor een kleine omweg en moeten eerst naar het Heerdenpad, op de plek tussen brugwachterwoning en de school (zoals bovenaan de tekeningen te zien is).

Het is de bedoeling dat nog voor de zomer er een voorkeursvariant op tafel komt te liggen. Die wordt eerst aan de klankbordgroep, waar ook alle omliggende bewonersorganisaties in zitten, voorgelegd waarna er nog een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd.

De gemeente studeert nog op het openstellen van de busbaan voor het autoverkeer. Over de varianten die daarin zijn bedacht, volgt later een artikel. De uitkomst daarvan is ook interessant voor Beijum. Als het mogelijk is om via de busbaan (nagenoeg) al het autoverkeer van en naar de omliggende wijken en het centrum (UMCG, Ebbingekwartier) te regelen, kan alsnog de Krol-brug (deels) autovrij worden gemaakt. Een idee/oplossing dat ook aansluit op het streven om van de Korreweg een fietsstraat te maken, zoals de gemeente dat in haar fietsstrategie heeft verwoord.

1 reactie op “Hoe gaan we met de fiets over de nieuwe Gerrit Krol-brug?

  1. Meerstad moet een directe verbinding met de binnenstad hebben: er wordt voor 67 miljoen euro de grootste brug van Groningen gebouwd. De zuidelijke ringweg wordt verdiept aangelegd. Miljard Euro? Waarom? : de zuidelijke stadswijken beter verbinden met de binnenstad.
    Dat lijkt me als inwoner van Beijum ook wel wat. Gewoon rechtstreeks verbonden te worden met de binnenstad. En niet als automobilist de snelweg opgedwongen te worden maar gewoon naar de stad kunnen gaan. Of als busreiziger, zonder omweg, ook naar de Grote Markt. Laat staan fietsduwbruggetjes…….. Gewoon van Starckenborg, de Hunze en Beijum optimaal bij de stad te betrekken en ophouden met isoleren.
    Door bijvoorbeeld de Oosterhamrikbrug en de Gerrit Krol te normaliseren gewoon bruggen met normale wegen voor bussen auto’s fietsen en voetgangers. Net zo als de Sontbrug: Kardinge en Beijum rechtstreeks verbonden met de binnenstad.
    Maar vooral door in oplossingen te denken. En graag geen milieu-ideologische fijnslijperij.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.