Het wijkteam in oktober

Er is de afgelopen maand niet vergaderd. In de vorige Beijumkrant stond dat begin september het wijkteam een eerste ronde heeft gehouden over twee projecten, het opwaarderen van de basketballplek aan de Beijumerweg (zie foto) en de aanvraag voor de realisatie van een plek voor buitenfitness.

Dinsdag 29 oktober staan de beide voorstellen weer op de agenda. Op basis van de discussie van de vorige keer is voor beide zaken een voorstel gemaakt dat dan op de agenda staat.

Basketballplek Beijumerweg.

De vorige keer hebben enkele bewoners van de Rensumaheerd een pleidooi gehouden voor de aanpak van de basketballplek aan de Beijumerweg. Samen met jongeren en het opbouwwerk is een plan gemaakt om de overlast in bedoelde heerd te verminderen. Onderdeel in de aanpak is om genoemde plek om te zetten in een volwaardige ontmoetingsplek. Voorgesteld wordt nu om € 30.000 te reserveren om een voetbalkooi te realiseren. Verlichting en een afdakje, evenals een skatevoorziening worden niet gehonoreerd. Skaters worden verwezen naar de speciaal voor hen neergezette skatebaan onderaan de Kardingebult.

Buitenfitness.

Een jaar geleden is een eerste aanvraag voor buitenfitness afgewezen en zijn (8) voorwaarden geformuleerd waaronder een nieuwe aanvraag in behandeling zou kunnen worden genomen. De inmiddels gevormde werkgroep meent aan die voorwaarden te voldoen, heeft daarom een nieuwe aanvraag ingediend en deze op de septembervergadering toegelicht. De discussie in het wijkteam ging vooral over de kosten (nu € 120.000 tegenover € 80.000 een jaar geleden), het ontbreken van andere financieringsbronnen, de voorkeursplek van de werkgroep (achter de Galkemaheerd; zie de foto) en het draagvlakonderzoek (dat jammer genoeg geen echt gedegen steekproef is).

Door de gemeente wordt nu het volgende voorgesteld:

Het bewonersinitiatief om te komen tot een buitenfitness is ingediend bij het wijkteam NLA Beijum. De aanvraag is toegelicht door de initiatiefneemster. Het wijkteam heeft na bespreking van de aanvraag een aantal voorwaarden geformuleerd. In een volgende bijeenkomst van het wijkteam hebben twee leden van de werkgroep buitenfitness een antwoord gegeven op de voorwaarden. Op dat moment is ook de begroting gepresenteerd. Het gaat om een totaalbedrag van EUR 120.000.

In het wijkteam is een meningsvormend rondje gehouden. Het wijkteam beoordeelt de aanvraag in de lijn waar het wijkteam over gaat; dat is het bewonersinitiatief zelf. Het wijkteam kan een aantal opmerkingen daarbij maken.

Gezien de voorliggende plannen stelt het wijkteam EUR 40.000 beschikbaar om een bijdrage te leveren aan het plan. Het vervolg van dit bewonersinitiatief valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente i.c. de dienst OCSW afd. sport en spelen.

Het wijkteam geeft een aantal opmerkingen mee voor het vervolg.

  1. Het wijkteam hecht er aan dat er voor de buitenfitness een zorgvuldige afweging wordt gemaakt in het zoeken naar een geschikte plaats.
  2. Er dienen garanties te zijn voor onderhoud en beheer, zodat de plek en de toestellen op orde zijn.
  3. Om levendigheid te hebben en te houden is een activiteitenplanning zeer aan te bevelen.

foto Willemien Mensinga

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.