Het NLA is ter ziele: betekent dat einde samenwerking gemeente, corporaties en bewoners?

Acht jaar lang heeft Beijum veel zaken voor elkaar gekregen, zijn projecten van de grond gekomen die betaald werden door het NLA wijkteam voor Beijum. NLA, dat staat voor Nieuw Lokaal Akkoord, een afspraak tussen de gemeente Groningen met de (5) woningcorporaties in de stad Groningen.

Twee keer vier jaar (2007/10 en 2011/14) was er een pot geld beschikbaar, een pot die voor de helft was gevuld door de gemeente en de andere helft door die corporaties (de Huismeesters, Lefier, Nijestee, Patrimonium en Steelande).

Dat NLA bestaat niet meer. Gemeente en corporaties bezuinigen, de gemeente trekt zich terug uit de wijken, corporaties hebben het kabinet in de nek die ze terugdringt in het hok, dus lijkt het einde oefening voor de samenwerking.

Dat is het niet. Die 8 jaar NLA was onderdeel van de al langer lopende serie afspraken tussen gemeente en corporaties, een samenwerking die ook nu doorgaat, al wordt de vorm anders.

In de gemeenteraad vindt nu de discussie plaats over hoe dat verder vorm krijgt maar ook in de NLA-wijken staan de partijen voor de vraag of de samenwerking met bewoners is geëindigd of dat deze in een of andere vorm toch doorkan gaan. In een aantal wijken is die knoop doorgehakt in die zin dat het stopt, maar in enkele andere wijken, waaronder ook Beijum, zijn partijen nog met elkaar in gesprek.

Alle partijen en mensen in het wijkteam in Beijum hebben de intentie uitgesproken om met elkaar verder te gaan. Concreet gaat het dan om het gebiedsteam van de gemeente (het team dat o.a. de wijkwethouder ondersteunt: stadsdeelcoördinatie, wijkbeheer), de 3 corporaties met bezit in de wijk (Huismeesters, Nijestee en Patrimonium) en de bewoners. In de bijeenkomst van begin februari is dat nog eens bevestigd en zijn de eerste contouren zichtbaar geworden in welke richting dat gaat. Belangrijk aspect is dat het team zich openstelt voor anderen, organisaties maar vooral bewoners. De rol van bewoners zal verder verstevigd moeten worden, ook door uitbreiding.

Eind maart gaat het gesprek verder, maar wie nieuwsgierig is, geïnteresseerd is, mee wil praten, is uiteraard welkom. Voorlopig zijn Marjolein de Jong en Erik Stienstra de bewoners die het aanspreekpunt vormen. Ze zijn te bereiken via een (nieuw) eigen mailadres: wijkteambeijum@hotmail.com

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.