Helft Openbare Basisscholen in Beijum weg?

Mag de wijk daarover meepraten?

In het Dagblad van het Noorden stonden zaterdag 12 mei 2 artikelen over het openbaar basisonderwijs. Op de voorpagina een artikel onder de kop ‘Onderwijs in de stad gesaneerd’ en voorop de stads-Groninger pagina een artikel onder de kop ‘Nieuwe school op Ciboga-terrein’.

De boodschap van beide artikelen was niet zozeer die nieuwe school op Ciboga – bovendien zou die school andere binnenstadscholen vervangen – maar toch vooral de stelling dat er teveel te kleine scholen in de stad zijn en dat een flink aantal scholen moeten gaan fuseren en als gevolg daarvan gebouwen moeten worden afgestoten.

Dat in de woorden van Marita Schreur, voorzitter van het College van Bestuur van O2G2, een naam die staat voor de Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Sinds ruim 2 jaar is niet de gemeente meer verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs, maar deze nieuwe onderwijsgroep.

Ook Beijum komt in het artikel voor:

In Beijum zullen ook schoollocaties verdwijnen, zegt Schreur. Er zijn in de wijk nu drie openbare scholen met vier locaties. De Dijk en de Doemat zijn klein, de Beijumkorf is groot en heeft twee locaties. “We willen hier terug naar twee scholen en twee locaties.”

In eerste instantie lijkt het misschien een staaltje blufpoker van O2G2. Zoals wellicht bekend wordt er tussen gemeente en O2G2 al een paar jaar flink gesteggeld over het bedrag wat O2G2 van de gemeente krijgt om de scholen te besturen. Tussen wat O2G2 wil en zegt nodig te hebben en wat de gemeente geeft, zit een verschil van meerdere miljoenen. Dreigen met sluiting van scholen zou daarin een zet kunnen zijn om de gemeente verder onder druk te zetten.

Van verschillende ouders hebben we echter begrepen dat er maandag 14 mei informatiebijeenkomsten zijn in diverse scholen in de wijk. De plannen lijken dan ook in een verdergaand stadium te verkeren dan alleen bluf.

Dat roept uiteraard wel de nodige vragen op.

  • Waarom moeten ouders uit de krant halen dat er wellicht zulke vergaande plannen zijn met de school van hun kind(eren)? Was dat niet anders te regelen? Worden ze tijdens de informatiebijeenkomsten voor voldongen feiten gesteld? Wat kunnen oudercommissies nog doen?
  • Wanneer zijn scholen klein, te klein om zelfstandig door te gaan? Komen we de laatste tijd in het hele land niet juist terug van al die fusiescholen? In dezelfde krant stond op pagina 13 een artikel over de kermis dat ook een portret gaf van de ‘kermisschool’. Zes kinderen die samen de groepen 5 t/m 8 vormden en die liever op deze school zitten dan op de ‘winterschool’ zoals ze het zelf zeggen, de basisschool in hun winterwoonplaats.
  • Nog even afgezien van de keuze welke 2 van de 4 locaties dicht moeten, is er in alle gevallen sprake van kapitaalvernietiging. De Dijk heeft een splinternieuw gebouw dat zelfs een landelijke architectuurprijs won. Een paar jaar geleden is de buurthuisfunctie van de Beijumkorf aan de Jaltadaheerd geminimaliseerd ten gunste van de schoolfunctie. Betekent dit dat De Doefmat en de Beijumkorflocatie aan de Fultsemaheerd verdwijnen? En wat zou daar dan in terug moeten komen?
  • Bij De Beijumkorf aan de Fultsemaheerd zijn precies een jaar geleden de werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de Veilige Schoolaanpak, bij De Doefmat worden ze deze weken uitgevoerd en de plannen voor aanpak van de Beijumkorf aan de Jaltadaheerd zijn ook al vastgesteld. Bij deze laatste school betaalt het Nieuw Lokaal Akkoord ook een deel van de aanpak.
  • Bij alle 4 de scholen zijn de schoolpleinen aangepakt zodat ze ook na schooltijd door de buurt gebruikt kunnen worden. Een niet onaanzienlijk deel van die kosten zijn ook vanuit het Nieuw Lokaal Akkoord betaalt, met als uitschieter meer dan een ton bij De Dijk.

Volgens O2G2 zullen de gevolgen van deze sanering in het schooljaar 2013-2014 merkbaar worden. Als we dat goed begrijpen betekent dit dat binnen een jaar alle beslissingen moeten zijn gevallen.

De toekomst en vormgeving van het Openbaar Onderwijs in Beijum is wat ons betreft geen zaak van O2G2 alleen. Ouders en andere wijkbewoners hebben niet alleen mede vormgegeven aan het onderwijs maar ook meebetaald aan voorzieningen voor en rond dat onderwijs. We kunnen het ons dan ook niet voorstellen dat die besluiten worden genomen zonder fatsoenlijk overleg met ouders en andere betrokkenen in de wijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.