Grote animo voor Ondernemersbijeenkomst

Op initiatief van het Wijkteam Beijum van het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) was op vrijdag 5 april een bijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. Vooral bedoeld voor Zelfstandigen Zonder Personeel, ZZP’ers genaamd, maar niet alleen voor hen.

Ondernemers zijn er genoeg in Beijum. Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel herbergt Beijum er rond de 600. Uiteraard heel verschillende, van groot tot klein. Hebben deze, en dan vooral de kleinere ondernemers behoefte aan informatie, aan uitwisselen van hun gegevens, aan netwerken? Is daar wel animo voor? Dat was de vraag die het Wijkteam zich stelde toen ze het idee voor zo’n bijeenkomst besprak.

En die behoefte was er. Druppelden de aanmeldingen eerst binnen, op de bijeenkomst zelf stopte de teller pas over de 50. Tot zelfs na een uur na aanvang kwamen mensen binnen.

De aftrap was voor Jerry Silvano, Beijums eigen ‘opperspreekstalmeester’ die in gesprek ging met Dieuke Feenstra. Dieuke, bewonerslid van het Wijkteam NLA en zelf ook ZZP-er, vertelde eerst hoe deze bijeenkomst tot stand was gekomen. Ze gaf ook aan dat je als ZZP’er eigenlijk nooit alles zelf kunt doen, je hebt op deelterreinen altijd hulp van anderen nodig, bijvoorbeeld voor je papierwinkel. Een bijeenkomst als deze is dan ook bedoeld om te netwerken, contacten op te doen.

De presentatie van Eddy Bijleveld, werkzaam bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente, bestond vooral uit het beantwoorden van vragen waarbij hij en passant meer vertelde dan alleen het antwoord en aangaf dat je voor al je vragen altijd bij de gemeente kan aankloppen. Veel is ook te vinden op internet, al is niet altijd duidelijk waar. Het beste is om te beginnen met zoeken op de site van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.

De rol van ZZP’ers bij de stadse economie is erg groot; ruim 40% wordt door hen verzorgd en het bijzondere bij ZZP is dat je andere ZZP’ers ook vaak wat kunt gunnen. Letterlijk gunnen, want iets voor elkaar doen hoeft niet direct geld te kosten. De gemeente kan ondersteuning bieden bij het opzetten van ondernemingen of het vinden van bedrijfsruimte, maar kan ook meehelpen bij het zoeken naar krediet, en, als het wat minder gaat, ook bij inkomensondersteunende maatregelen.

Hierna was het tijd voor actie; er kwam een speeddate-ronde waarbij de aanwezigen zich aan degenen om hen heen voorstelden en kort vertelden wat hun bedrijf doet.

Vervolgens kregen de ondernemers van Cilla van Linschoten van “OndernemenPlus” een worshop “elevator pitchen”: Hoe vertel je in een halve minuut wie je ben, wat jouw bedrijf  een ander heeft te bieden en waarom ze jou zouden moeten nemen. Met de aanwijzingen die Cilla gaf ging iedereen aan de slag. Toen een paar mensen vervolgens hun eigen elevator-pitch mochten proberen voor de groep bleken dat aantrekkelijke verhalen te zijn geworden.

In de pauze konden de ondernemers, begeleid door de klanken van de Beijumse muzikanten van het “Hoftrio”, verdergaan met elkaar beter te leren kennen en ideeën uitwisselen. Hiervan werd gretig gebruikgemaakt. Interessante informatie werd gedeeld, kaartjes weggegeven en afspraken gemaakt voor later contact.

Na de pauze kwam een heel ander aspect van ondernemen aan de orde namelijk wat te doen als je bedrijf groeit of als er pieken zitten in de hoeveelheid werk die je hebt.

Bastiaan Last en Winnie Hensen van “Uitzendbureau Prima Personeel”, kwamen vertellen welke oplossingen ze daarvoor hebben. Bastiaan is zelf ooit gestart als heel klein bedrijf en heeft nu vier vestigingen. Hij sprak dus uit eigen ervaring en als eigenaar van een uitzendbureau over hoe je, tijdelijk of langdurig, aan personeel komt.

Tot slot was daar Henriëtte Veenstra van “Onderneem ‘t”, een online zakelijk netwerk platform voor ondernemers in de regio. Zij spoorde de aanwezigen aan om zich hiervoor aan te melden en er actief te worden. Ook volgens haar bereik je veel meer als je samen met andere ondernemers ideeën gaat uitwisselen en elkaar steunt. Het starten van een Beijumse groep binnen dit platform is mogelijk.

Uiteindelijk was het natuurlijk de vraag of de aanwezigen verder willen en op welke wijze. Dit was dan ook de afsluitende vraag die Debora den Haring van “opbouwwerk Beijum” stelde. Er bleek grote animo te zijn voor een voortzetting en 10 mensen meldden zich aan voor een werkgroep om een Beijums ondernemersnetwerk te gaan opzetten. Deze mensen komen binnenkort bij elkaar.

Wil je meer weten, heb je vragen of ideeën; bel met Dieuke Feenstra 06-45615499 of met Debora den Haring 06-42635129 of stuur een mail naar ondernemersbeijum@gmail.com

De foto’s zijn van Willemien Mensinga.

John Veldman (met behulp van Dieuke Feenstra)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.