Groningen start na de zomer met experiment Basisbaan

Eerste contouren van de Basisbaan zichtbaar.
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente Groningen de komende vier jaar gaat experimenteren met de Basisbaan. Hiermee wil de gemeente Groningen extra werkgelegenheid creëren voor inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Tegelijk wil zij op deze manier bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen en de binnenstad van Groningen.

Maatschappelijk werk voor fatsoenlijk loon

Het gaat goed met de economie en de werkgelegenheid. Steeds meer mensen zijn aan het werk. Toch lukt het niet iedereen om hiervan te profiteren. In onze gemeente hebben we nog steeds een grote groep mensen die niet deelneemt aan de arbeidsmarkt en niet in staat is om in een eigen inkomen te voorzien. Tegelijkertijd is er een grote hoeveelheid werk dat wel maatschappelijke waarde heeft, maar dat nu niet of niet volledig wordt uitgevoerd. In de gemeente Groningen willen we van (een deel van) dat werk betaalde banen maken, de zogeheten Basisbaan. Het college streeft er naar om in de loop van 2020 rond de 40 tot 50 basisbanen te hebben gerealiseerd. De eerste mensen zullen in de tweede helft van 2019 starten met hun basisbaan. De gemeente Groningen wil dat alle mensen er in alle situaties in netto besteedbaar inkomen op vooruit gaan.

Perspectief

Wethouder Carine Bloemhoff van Werk geeft aan: “Met de Basisbaan willen we mensen perspectief bieden met zinvolle werkzaamheden. Ik vind dat we als overheid mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van extra werkgelegenheid voor inwoners van onze gemeente voor wie een reguliere betaalde baan niet haalbaar is. Met het experiment Basisbaan hopen we dit te realiseren”.

Wijk of dorp in the lead

Wat het college betreft dragen de basisbanen bij aan het versterken van de leefbaarheid in de wijken en de dorpen en aan het versterken van de leefbaarheid in de binnenstad. In vrijwel alle wijken ligt er aanvullend werk dat bij kan dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld in het onderhoud van openbare (of soms particuliere) ruimte, in onderhoud van of activiteiten in wijkgebouwen, bij zorg- of onderwijsinstellingen of in de vorm van klussen bij sportverenigingen of culturele activiteiten. Welke taken van belang zijn voor de leefbaarheid kan per wijk of dorp sterk verschillen. Het college wil daarom per wijk of dorp door betrokkenen zelf vast laten stellen welke taken volgens hen het meest bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid. Daarnaast gaan we inventariseren welke taken in de binnenstad passen in dit experiment. De binnenstad van Groningen moet voor onze eigen inwoners en voor onze bezoekers een prettige plek zijn waar zij zich welkom voelen.

Stapgsgewijze invoering

De gemeente Groningen gaat de Basisbaan stapsgewijs invoeren en op korte termijn in twee wijken met een aantal betrokken partijen een pakket aan taken vaststellen dat bijdraagt aan de leefbaarheid van die betreffende wijk. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om specifieke functies, maar om een pakket aan taken dat mede afhankelijk kan zijn van het seizoen, specifieke evenementen, activiteiten of incidentele klussen. Op basis van de ervaringen wordt bepaald op welke manier de totstandkoming van deze banen in andere wijken plaatsvindt. De pilot start in de wijkvernieuwingswijken.

Randvoorwaarden

Om Basisbanen vorm te kunnen geven, moeten er een aantal randvoorwaarden worden geregeld. Daar is inmiddels mee begonnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het werkgeverschap, de arbeidsvoorwaarden, de begeleiding en het inkomen.

Bron: gemeente Groningen

1 reactie op “Groningen start na de zomer met experiment Basisbaan

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.