Groene Long 2e fase: Forse natuurimpuls

Iedereen kan zien dat er in en aan de Groene Long hard aan het herinrichtingsplan gewerkt wordt. Fase 1 – tussen Fultsemaheerd en Boelemaheerd – is al enige tijd afgerond. Momenteel wordt de 2e fase uitgevoerd. Bomen zijn gekapt, sloten zijn opnieuw getrokken en ook zijn er nieuwe wandelpaden.

In dit deel komt de rechte van oost naar west lopende verbindende watergang duidelijker in beeld. Naast water, veiligheid  en toegankelijkheid is de groenkwaliteit hier van belang.

In alle fasen wordt sterk met natuur en de doelsoorten van Gemeente Groningen rekening gehouden maar met name in het centrale gebied (fase 2) wordt een groot aantal specifieke natuurversterkende werkzaamheden uitgevoerd. Bij het wandelen of fietsen door het gebied moet u daar maar eens opletten. Hieronder worden ze genoemd.

 1. Ecologische oevers

In plaats van steile en rechte oevers zijn er aan de noordkant meer vlakke en geleidelijk oplopende oevers gemaakt. Hierdoor ontstaat veel meer variatie in plantengroei. Dit heeft vooral een positief effect op libellen en amfibieën. De oevers zijn dit voorjaar gelijk met verschillende oeverplanten als kattenstaart en moeraswolfsmelk ingeplant.

 1. Mantel en zoom

De zuidelijke bosrand had eerst een abrupte overgang van sloot naar wandelpad met laag gras naar hoge bomen. Hier zijn nu veel bomen gekapt om ruimte te maken voor verschillende struiksoorten en bosrandplanten. De nieuwe struiken die dit najaar aangeplant worden vormen de mantel van het bos en de nieuwe kruiden vormen de zoom. Mantel en zoom liggen volop in de zon en gaan met talrijke soorten als gele kornoelje, viltroos en engelwortel, een paradijs voor bijen, vlinders en zangvogels vormen. Ook bij de nieuwe poel bij de fietscrossbaan is de mantel versterkt.

 1. Bloemrijke kruidenweiden

De grashellingen in het bosje ten zuiden van de Beijumkorf worden omgevormd tot bloemrijke kruidenweiden. Hier wordt het zogenaamde Hogelandmengsel ingezaaid met soorten die kenmerkend zijn voor Noord Groningen. Dit zijn o.a. gele morgenster kleine ratelaar en pastinaak. Dit zullen hopelijk nectarparadijsjes voor bijen en vlinders worden.

In fase 1 ten zuidwesten van de Fultsemaheerd zit al zo’n stukje bloemenweide. Verbazend hoe hier in augustus al tientallen icarusblauwtjes en heidelibellen vlogen.

 1. Poel

In het weitje net ten westen van de fietscrossbaan is een poel aangelegd. Afgezonderd van de sloot en met flauwe en gevarieerde oevers moet dit een ideale plek voor gewone padden, bruine kikkers, poelkikkers, kleine watersalamanders en libellen gaan vormen.

In een uitloper van de poel liggen stapstenen in het water die sommige kinderen allang ontdekt hebben.

 1. Houtstobben plaatselijk laten liggen

Zowel langs de nieuwe bosrand als bij de poel zijn plaatselijk houtstronken blijven liggen. Dit is bewust gebeurd omdat veel solitaire bijen in doodhout broeden maar ook kleine zoogdieren en amfibieën vinden hiertussen een schuilplek.

Het beheer.

De Groene Long behoort tot de ecologische groenstructuur van Groningen. Dat betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar veiligheid, toegankelijkheid en recreatie maar ook naar natuurkwaliteiten. Daarvoor hanteert de gemeente bepaalde indicator of zogenaamde doelsoorten. Dit zijn planten en diersoorten die aangeven of de inrichting en het beheer van voldoende kwaliteit zijn en worden daarom ook wel ambassadeurs genoemd. Als deze soorten aanwezig zijn betekent dat dat er gunstige levensvoorwaarden voor de soort aanwezig zijn.

Voor de Groene Long zijn dat de volgende:

 • Planten: o.a. dotter, pinksterbloem, paarse morgenster, donzige klit, gele kornoelje  , holwortel
 • Vogels:  zwartkop, grote bonte specht, grauwe vliegenvanger
 • Amfibieën: kleine watersalamander en poelkikker
 • Libellen: azuurwaterjuffer en oeverlibel
 • Vlinders: oranje tip en gehakkelde aurelia
 • Zoogdieren: egel, hermelijn en dwergmuis
 • Vleermuizen: ruige dwergvleermuis en grootoorvleermuis

Klaas van Nierop

(Stadsecoloog)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.