Groen Links wil aanpak Korreweg

N.a.v. een ongeluk op de rotonde middenin de Korreweg, heeft Groen Links vragen gesteld over de veiligheid van de Korreweg. Naast de rotonde zijn de kruising met de busbaan aan het begin van de weg én de Krol-brug aan het eind, voor met name fietsers een bron van ergernis.

Vanuit de BOB is inmiddels contact opgenomen met raadslid Benni Leemhuis, de vragensteller. Vanuit Beijum en de BOB wordt al jaren gepleit voor een betere aanpak van de situatie rond de Krol-brug, maar ook Beijumers komen regelmatig, veel dagelijks, over de beide andere kruispunten.
Fietsveiligheid op deze belangrijke hoofdroute blijkt op papier vaak wel geregeld, maar van de door de BOB bepleite handhaving door de politie van de situatie bij de Krol-brug komt bitter weinig terecht. Voor zover ons bekend is dat nog nooit gebeurt.

Vanuit de BOB is tot op heden niet gepleit voor afsluiting van de brug voor autoverkeer. Dit i.v.m. de plannen voor een nieuwe brug omdat de Krol-brug vervangen gaat worden. Met die plannenmakerij moet nog begonnen worden – zie ook het artikel in de Beijumkrant van december 2013 – en voordat die nieuwe brug er ligt, zijn we flink wat jaren verder. Omdat wel of geen openstelling van de busbaan voor autoverkeer een rol in deze vervangingsdiscussie speelt (komt de Krol-brug wel op dezelfde plek terug?) zou het wellicht een idee kunnen zijn om voor de komende jaren autoverkeer van de Krol-brug te weren door de busbaan maar open te stellen voor auto’s. Of, als dit een ‘brug’ te ver is, als proef van een jaar.

We zijn benieuwd naar de antwoorden op de vragen en de maatregelen en suggesties die mogelkijk aan bod komen.

persbericht GroenLinks:

Drukke Korreweg steeds onveiliger voor fietsers

GroenLinks maakt zich zorgen over de toenemende onveiligheid voor fietsers op de Korreweg. Afgelopen maandag vond er opnieuw een ongeval plaats bij de rotonde op de kruising met de J.C. Kapteynlaan. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond. De afgelopen jaren waren er minstens 4 ongelukken met zwaargewonden. GroenLinks wil van het college weten wat zij aan deze onveilige situatie op de Korreweg gaat doen.

De rotonde op de kruising Korreweg-J.C. Kapteynlaan is niet het enige gevaarlijke punt op de Korreweg. Ook op de kruising met de Ulgersmaweg raakten auto’s en fietsers regelmatig met elkaar in conflict. Ronduit berucht is de kruising met Boterdiep/Rodeweg en Ebbingestraat.

Het lijkt erop dat er steeds meer fietsers gebruik maken van de Korreweg, terwijl ook het autoverkeer lijkt toe te nemen. Raadslid Benni Leemhuis: ‘Het is tijd voor maatregelen om het voor fietsers veiliger te maken op de Korreweg en om er de fietsers meer ruimte te geven.’ GroenLinks denkt bijvoorbeeld aan ruimere fietspaden, maar zoekt ook aan korte termijn oplossingen die de veiligheid verbeteren.

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Deze worden binnen drie weken beantwoord.

Vragen:

Geacht college,

De Korreweg behoort tot de drukste fietsroutes van Groningen. Overlevering zegt zelfs dat het de drukste fietsroute van Europa is. Fietsers uit Beijum, de Hunze en de Korrewegwijk gebruiken de Korreweg massaal om de binnenstad te bereiken. Op die plekken waar de fietsers het drukke autoverkeer moeten kruisen ontstaan met grote regelmaat onprettige, onveilige en zelfs gevaarlijke situaties. In de afgelopen jaren haalden met enige regelmaat berichten de media over ongelukken op de Korreweg. Berucht zijn de Gerrit Krolbrug, de rotonde (kruising met de J.C. Kapteijnlaan / het Borneoplein) en de kruising met het Boterdiep / de Rodeweg en waar de Korreweg uitkomt op de Nieuwe Ebbingestraat.

Het laatste ongeluk vond op maandagavond 6 januari plaats, toen een vrouw op de rotonde werd aangereden door een auto en daarbij zwaargewond raakte. Uit het Dagblad van het Noorden van woensdag 8 januari blijkt dat op die rotonde in de afgelopen jaren minstens 3 andere ernstige ongelukken zijn geweest. De aantallen lichte ongelukken die niet gemeld worden, bijna-ongelukken en andere onprettige situaties zijn uiteraard veel groter. Iedere fietser die regelmatig op de Korreweg rijdt kan legio voorbeelden noemen van dergelijke gebeurtenissen.

De afgelopen jaren lijkt het fietsverkeer op belangrijke fietsroutes te zijn toegenomen. GroenLinks is van mening dat er op dergelijke routes gezocht moet worden naar betere maatregelen om de fietsveiligheid en doorstroming van fietsers te verbeteren. Te denken valt aan bredere fietspaden of zelfs de hoofdrijbaan openen voor fietsers en de auto’s naar naastliggende autostroken verplaatsen. Binnenkort komt GroenLinks ook met voorstellen om brommers en scooters niet meer toe te laten op de fietspaden en fietsstroken. Niet alleen het aantal ongelukken waar fietsers en voetgangers bij betrokken zijn, zijn een indicatie voor de veiligheid, maar ook bijna ongelukken en gevoelens van onveiligheid die fietsers ervaren op bepaalde routes zouden een rol moeten spelen bij de analyse van een verkeerssituatie en de aanpassing daarvan.

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

  1. Hoeveel ongelukken zijn er in de afgelopen vijf jaren bij de politie gemeld op de vier plekken, te weten de Gerrit Krolbrug, Rotonde Korreweg bij J.C. Kapteijnlaan/Borneoplein en waar de Korreweg het Boterdiep kruist en op de Nieuwe Ebbingestraat uitkomt?
  2. De politie maakt in het kader van processen-verbaal analyses van ongevallen. Worden de uitkomsten van dergelijke analyses gebruikt voor de verbetering van verkeerssituaties? Zijn er uit analyses van de ongelukken op de Korreweg punten naar voren gekomen op grond waarvan de verkeerssituatie op de Korreweg zou moeten worden?
  3. Hoeveel meldingen heeft het loket Beheer en Verkeer ontvangen over de verkeerssituatie voor fietsers op de Korreweg? Kan het college inzicht geven over de inhoud van die meldingen?
  4. Welke maatregelen zijn in de afgelopen jaren genomen om de veiligheid voor fietsers te verhogen op de Korreweg, en met name op de in vraag 1 genoemde plekken?
  5. De Korreweg behoort tot de drukste fietsroutes, of is zelfs de drukste fietsroute van Groningen. Welke maatregelen kan het college nemen om op korte termijn de veiligheid op de Korreweg te verbeteren? Is het college bereid die maatregelen te nemen?
  6. De Korreweg lijkt de laatste jaren dusdanig druk te zijn geworden met fietsers dat de fietspaden onvoldoende capaciteit hebben voor de grote aantallen fietsers. Is het college bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de inrichting van de Korreweg dusdanig aan te pakken dat er meer ruimte komt voor fietsers en met veiligere en prettigere kruisingen met autoverkeer, met name op de vier bij vraag 1 genoemde plekken? Zo ja, kan het college binnen korte termijn daarover informeren? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van GroenLinks,

Benni Leemhuis

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.