Golfen in de Woldstreek van de baan

Er komt geen natuurgolfbaan in het gebied tussen de Groninger stadwijk Beijum en het dorp Zuidwolde. Dat heeft de ‘Stuurgroep Gebiedsplan De Woldstreek’ besloten. Het plan dat de landbouw in het gebied moet versterken wordt nu verder uitgewerkt. Dat zou kunnen worden gecombineerd met het inpassen van recreatiemogelijkheden.

Voor het gebied waren twee voorstellen ontwikkeld. Eén daarvan ging uit van versterking van de landbouw en de aanleg van een natuurgolfbaan. Die golfbaan zou door een particuliere ondernemer worden aangelegd en geëxploiteerd. De ondernemer heeft aan de stuurgroep een plan overgelegd. Dit plan wordt door de stuurgroep als onvoldoende beoordeeld.

De economische haalbaarheid en de levensvatbaarheid worden betwijfeld. De ondernemer heeft verder onvoldoende aan kunnen tonen dat het project kans van slagen heeft zonder financiële bijdragen van de betrokken overheden. Ook zijn er twijfels of andere recreatieve voorzieningen uit de golfbaanexploitatie kunnen worden gefinancierd.

De gemeente Groningen vreest verder voor een toename van de verkeersdruk in de aangrenzende wijken als er in het gebied een golfbaan komt. Voor die gemeente vormde dat aanleiding om de steun aan een golfbaan in het gebied te onthouden. Ook bleek er, met name onder de Groningse wijkbewoners, weinig draagvlak voor de aanleg van een natuurgolfbaan te bestaan.

De stuurgroep – bestaande uit wethouder Jannie Visscher van Groningen, wethouder Henri te Velde van Bedum en gedeputeerde Wiebe van der Ploeg – wil nu ideeën laten inventariseren om, naast de versterking van de landbouw, de gebruiksmogelijkheden te verbreden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van voorstellen die al eerder door externe gesprekspartners (agrariërs en klankbordgroepleden) zijn ingebracht. De ambtelijke projectgroep is gevraagd met aanvullende voorstellen te komen.

De stuurgroep heeft de betrokken gemeenteraden, het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten met een brief van de ontwikkelingen op de hoogte gebracht.

De herinrichting van de Woldstreek vloeit voort uit de provinciale notitie ‘Plan van aanpak Stadsrand Groninger Ommelanden” uit 2008. Aan plannen voor de Woldstreek wordt sinds 2009 door de gemeenten Groningen en Bedum en de provincie gewerkt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.