Goed cijfer voor onderhoud van de stad: Wie houdt wie nu voor de gek?

Volgens een recent persbericht van de gemeente ligt de buitenboel van onze stad er prima bij. Dat blijkt volgens dat persbericht uit het BORG-onderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte. Ruim 100 betrokken Stadjers kijken ieder jaar hoe het is gesteld met het onderhoud van onze stad. Het onderhoud van 2012 komt met een gemiddelde score van 91% uit boven de streefscore van 90%, die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het schouwen gebeurt door een vrij vaste groep burgers. De deelnemers beoordelen het groen, straatmeubilair, oevers, speeltoestellen, wegen en straat- en verkeersverlichting in hun buurt. Dat doen ze op basis van door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsnormen. Ook kijken de schouwers naar hondenpoep, wildplakken, graffiti en fietswrakken, kortom of het schoon en heel is in de wijk. Volgens de gemeente waren de deelnemers tevreden over de resultaten van 2012.

Bekend is dat onder andere de werkgroep Groen en Grijs van de Bewonersorganisatie Beijum juist met regelmaat aan de bel trekt met klachten over het onderhoud van de woonomgeving in Beijum. Vooral langs hoofdroutes nog steeds te veel zwerf- en drijfvuil,  aannemers die regelmatig slecht werk afleveren, schade veroorzaken aan gras en bestrating en afval achterlaten, vervuilde openbare verlichting en bebording, vooral in brandgangen veel wildgroei van onkruid, aanhoudende hondenpoepoverlast. Dat vindt de werkgroep. Tijdens het jongstleden bezoek van B&W aan Beijum presenteerde de werkgroep een aantal van die knelpunten. Wethouder Jan Seton komt daar binnenkort met een reactie op.

Maar hoe kan dat? Een juichend persbericht van de gemeente over het onderhoud van de woonomgeving in onze stad en een ontevreden werkgroep Groen en grijs over datzelfde onderhoud in Beijum? En de werkgroep staat daar trouwens niet alleen in.

In de eerste plaats zijn borgschouwen momentopnames. Ze worden 1x per jaar gehouden en meestal in een beperkt aantal delen van een wijk. In de tweede plaats gaat het om stedelijke gemiddelden waar de gemeente in haar persbericht over spreekt. Zaken als zwerf- en drijfvuil, hondenpoep en graffiti worden bovendien beoordeeld aan de hand van aantallen per oppervlakte. En de gemeente heeft zelf al geconstateerd dat onderhoud van groen en bestrating in het stadsdeel Noorddijk (waar Beijum deel van uit maakt) beter moet.

De moraal van dit verhaal: het is geen kwestie van wie nu wie voor de gek houdt. Gewoon ogen en verstand blijven gebruiken en blijven melden wat niet door de beugel kan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.