Goed bezochte informatieavond Lentis.

Op de informatieavond van Lentis over de veranderingen in de Beschermd Wonen locatie aan de Onnemaheerd, waren rond de honderd belangstellenden afgekomen. Veel omwonenden uit de betreffende heerd, die deels wel of geen uitnodiging hadden gekregen. Daarop kwam het eerste excuus van Lentis, het was namelijk wel degelijk de bedoeling geweest dat alle woningen in de Onnemaheerd een uitnodiging zouden krijgen.

Voor een deel was dat tekenend voor de communicatie van Lentis in de afgelopen drie weken. Op het gerucht is niet snel en voldoende gereageerd, wat alles te maken had met het feit dat de communicatie met de eigen cliënten nog niet was afgerond. Pas daarna zou de buurt geïnformeerd worden, aldus de volgorde die Lentis had bedacht. Daarmee vergetend, of zich onvoldoende realiserend, dat de communicatie met de buurt gelijktijdig had moeten lopen.
Lentis had wel onderzocht of er formeel-juridische stappen moesten worden gezet, maar dat bleek niet het geval. Dat in de door de gemeente vastgestelde ‘leidraad’ ook behartenswaardige passages staan over communicatie met de wijk en de omwonenden, had Lentis niet op het idee gebracht die communicatie tegelijk te doen. Het gaat in hun beleving feitelijk ook om een geringe wijziging.

DSC_4874Al lang worden 9 de 12 plaatsen in de Onnemaheerd al ingevuld door mensen met TBS (3) en door forensisch psychiatrisch patiënten (6). Waar het nu om gaat is dat ook de laatste 3 plekken door die laatste groep zal worden ingenomen, waarmee hun aantal op 9 komt. Dat alle omwonenden en andere aanwezigen niet wisten dat die categorie er al jaren zit, verklaart de onrust, maar er komt geen nieuwe categorie patiënten. Dat er nu ook een slaapwacht komt, heeft, aldus Lentis, niet te maken met dat er ‘zwaardere’ patiënten komen, maar heeft te maken met het feit dat de huidige slaapwacht op een andere locatie zit en niet kan garanderen dat hij of zij op tijd kan komen als deze gewenst wordt.

‘Er komen geen zedendelinquenten’ maar op de vraag welke mensen er dan wel komen, kwam ook de rest van de avond geen antwoord dat iedereen gerust stelde. De aanwezigen moesten het vooral doen met een technische benadering. Binnen de forensische psychiatrie zijn er wel 24 categorieën maar wie en wat in de Onnemaheerd een plek krijgt, bleef onduidelijk. Wel zijn het mensen in het laatste stadium van de behandeling. Wie zich niet gedraagt, gaat terug naar de instelling waar hij of zij wegkomt. In de andere gevallen gaan de mensen als ze uitbehandeld zijn, weer de maatschappij in.

 

Veiligheid is wat iedereen wil. Dat willen omwonenden, ouders van kinderen op de naastliggende Dom Helder Camaraschool, maar dat wil Lentis ook. Ook Lentis heeft belang bij ‘rust’ in hun opvang. Hoewel vanuit de zaal om garanties werd gevraagd, zijn die niet te geven.
Vooral in het eerste deel van de bijeenkomst kwamen kritische vragen hierover aan bod. Duidelijk werd dat veel mensen zich zorgen maken en blij waren met de informatie die gegeven werd, al werd niet elke vraag beantwoord. Omdat de avond werd geleid door de mensen van Lentis zelf en er geen onafhankelijke gespreksleider was ingehuurd, verliep dat chaotisch, werden technische antwoorden gegeven op emotionele vragen en werd in herhalingen gevallen.DSC_4877

Gaande de avond werd ook duidelijk dat Lentis echt wil leren van de fout dat de buurt laat (te laat) werd ingelicht en dat men openstond voor suggesties ‘hoe nu verder’. Een jaarlijkse burendag en een voorlichtingsbijeenkomst over ‘forensische psychiatrie’ werd bijvoorbeeld geopperd. Vanuit de zaal boden diverse bewoners zich aan om in een vervolggroep mee te denken en mee te praten. Ook de Dom Helder Camara en de BOB zullen daar zitting in nemen.

6 reacties op “Goed bezochte informatieavond Lentis.

 1. Als bewoner aan de edzemaheerd heb ik met met andere bewoners van onze heerd de bijeenkomst bijgewoond met name het punt veiligheid vond zeer belang rijk en de plek die men daar voor koos . Uit het toelichting kwam naar voren dat ook voor Lentes was dit belangrijk er kwam 24 uurs zorg en de protocollen werden aangescherpt en het personeel dat meegaat werd ekstra opgeleid allemaal om de veiligheid te waarborgen en daar heb ik nou mijn grote twijfels over waar mensenwerk worden fouten gemaakt ook Door de steeds wisselende personeel wisselingen kunnen bij overdracht fouten gebeuren en alles valt en staat met aansturing begeleiding en communicatie en daar heb ik hele grote twijfels over gezien wat er deze week weer in een gesloten inrichting in ASSEN, is gebeurt daarheen een zware Tbs zedenpersoon onder de ogen van de begeleiding van de inrichting het gepresteerd om via Facebook contact te zoeken met vrouwen dus ondanks alle protocollen en begeleiding heeft men weer grote fouten gemaakt Dit kunnen wij echt niet ln de wijk gebruiken er hoeft maar een over de scheef te gaan dan heb je poppen aan het dansen in wijk Ik hoop dat de werkgroep die wordt op gericht hier heel goed naar moet kijken Ook de plaats die gekozen is voor de opvang vindt ik ook heel raar uitzicht op het schoolplein waar de kinderen veilig moeten kunnen spelen en dat is een zaak voor ons allemaal ieder met zijn eigen spealisme en als de werkgroep goed naar elkaar luistert en met goeie voorstellen komt dan komt men er samen wel uit Want iedereen verdient een kansloos weer deel te nemen aan deze maatschappij.

  Q

 2. Dit is dus ook mijn punt Edo, niet zozeer de onnemaheerd want daar komen geen zedendelinquenten is bevestigd, maar er blijken dus meer bw in de wijk te zijn. Hoe zit het daar met dit soort patiënten? ? Dit moet toch echt mee genomen worden want ook daar is dat not done. Dit gaat dus de hele wijk aan.

 3. Gerard Koorman ( directeur Lentis) Onnemaheerd veiliger is dan in de rest van Beijum.

  Pas vandaag wees iemand mij op deze opmerking van de heer Koorman directeur Lentis.In het Dvhn van gisteren.

  Volgens hem neemt het gevaar niet toe. Mede omdat er straks 24 uur per dag personeel aanwezig is, terwijl dat nu niet het geval is. Koorman: ,,Ik durf de stelling wel aan dat het aan de Onnemaheerd veiliger is dan in de rest van Beijum.”

  Ik ben echt sprakeloos ( en dat ben ik niet snel) over deze volstrekt ongepaste opmerking.

  Lammert Doedens

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.