Geslaagde feestdag BOB

In het kader van haar 30-jarig bestaan organiseerde de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) op zaterdag 5 oktober een feestdag in buurtcentrum De Kleihorn. De dag bestond uit een inhoudelijk middagdeel en een feestavond. Voor de middag had de BOB gekozen voor de bespreking van een thema ‘Bewonersbedrijven’ met aansluitend een lopend buffet.

’s Avonds trad de MAF-band op, met behulp van een aantal gastmusici.

Sinds de term ‘participatiesamenleving’ op Prinsjesdag is gevallen, lijkt het wel of heel Nederland het pas sinds de troonrede daarover heeft. Niets is minder waar. Al langer zijn overal in het land mensen bezig met het zelf willen bepalen en beslissen wat er in hun woonomgeving gebeurt. Bezuinigingen, een terugtrekkende overheid, dwingt buurten en wijken om na te denken over de toekomst, een toekomst met minder subsidie, minder potjes voor leuke dingen in de wijk en een gemeente die zich minder in de wijk laat zien, minder zich daar tegenaan bemoeit, ook gewoon minder doet.

Eén van de oplossingen die het laatste jaar opgeld doen, is de komst en opkomst van een bewonersbedrijf, een door het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken) geïmporteerd idee uit Engeland: Bewoners gaan zelf werk ontwikkelen voor en door de wijk en gebruiken daarvoor de kansen en mogelijkheden die de eigen wijk biedt. De eerste bewonersbedrijven zijn inmiddels gestart (Leeuwarden en Arnhem), een tiental andere staan op het punt van beginnen. Reden voor de BOB om eens te kijken of dit idee ook voor Beijum geschikt is. Milja Kruijt van het LSA (zie foto 1) hield die middag dan ook een inleiding over het LSA, het fenomeen bewonersbedrijven en beantwoorde de vele vragen die haar verhaal al opriep. Bewonersbedrijven staan nog in de kinderschoenen, ze beginnen met een startsubsidie dus moeten allemaal nog hun bestaansrecht verdienen, ook letterlijk nog verdienen. Elke wijk die  met steun van het LSA zo’n bewonersbedrijf wil beginnen, wordt stevig aan de tand gevoeld. Er moet een goed ondernemingsplan zijn, wat ook mede door (ex)ondernemers wordt beoordeeld, het perspectief moet er goed uitzien.

Hierna werden drie korte filmpjes vertoond. In het eerste filmpje kwam de zakelijk leider van het bewonersbedrijf in de Leeuwardense wijk Heechterp-Schieringen aan het woord, evenals de wethouder van die gemeente. Deze laatste benadrukte dat het opvallend was dat de mensen niet bij de gemeente langskwamen om geld, maar om medewerking aan de totstandkoming van hun eigen plannen en daar zelf aan wilden trekken.

In de beide andere filmpjes kwamen publicist Jos van der Lans en hoogleraar Evelien Tonkens aan het woord over participatie en de voorwaarden voor participatie. Op geen enkele manier hadden beide filmpjes, uit begin 2011, aan actualiteit verloren, maar gingen ze in op het feit dat de overheid, maar ook instellingen als corporaties, bewoners daadwerkelijke zeggenschap moeten geven in plaats van alleen maar invloed en meepraten. Het wordt tijd voor échte stappen: laat bewoners meebeslissen.

Na de pauze kwam de stap naar Beijum. In een presentatie schetste John Veldman van de BOB de gevolgen van het Rijks- en Gemeentebeleid voor wijken als Beijum. Bezuinigingen op instellingen maar ook op zaken als groenonderhoud staan voor de deur. Het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) dat tot eind 2014 meer dan 3,5 miljoen in de wijk heeft geïnvesteerd, stopt. Achteroverleunen en hopen op betere tijden, wees hij af. In plaats daarvan presenteerde hij een aantal kansen en mogelijkheden voor Beijum om aan de slag te gaan, mogelijke oplossingen die aansloten bij de bijna 70 aanwezigen, voor een groot deel afkomstig uit Beijumse instellingen en organisaties.

In de discussie, geleid door Ale Woudstra, bleek dat het op een rij zetten van problemen, maar ook kansen en ideeën waar afzonderlijke organisaties tegenaan lopen, mee bezig zijn, alleen al voor een positief gevoel zorgde dat om een follow-up vraagt. Vanuit de BOB werd de belofte gedaan dat ook te doen.

Voor een feestelijk moment zorgde de presentatie van een tweetal boekjes. In het afgelopen halfjaar hebben zes (ex)bestuursleden van de BOB een boekje geschreven over de afgelopen dertig jaar. Geen diepgaand historisch betoog, maar een schets van zaken die in die 30 jaar gespeeld hebben en (soms) nog steeds (!) spelen. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan wethouder Roeland van der Schaaf. Niet omdat hij toevallig beschikbaar was, maar omdat hij als medeverantwoordelijk wethouder voor wijkbeleid en wijkzaken nauw betrokken is bij dat nieuwe beleid. De boodschap achter dat boekje is uiteraard dat de gemeente niet ook het kind met het badwater moet weggooien; een goede bewonersorganisatie – en dat bewijst diezelfde BOB al 30 jaar – doet ertoe! Het houdt de vinger aan de pols, komt in actie, wordt boos als het moet, denkt constructief mee, al naar gelang de situatie vraagt. In zijn dankwoord bevestigde de wethouder dit beeld.

Al lang bestond het idee om eens een boekje uit te geven met een selectie van haar columns in de Beijumkrant. We hebben het natuurlijk over Marjo van Dijken, ooit zelfs voorzitster van de BOB. Dat moest dan er maar eens van komen, bij dit 30-jarige bestaan. Bijna alle deadlines tartend, kwam het nog net op tijd af en kon ook dit eerste exemplaar aan Roeland van der Schaaf worden aangeboden. Roeland, die als beginnend politiek actief lid de PvdA-burelen binnenliep en daar Marjo tegen het lijf liep. Twintig jaar verder is hun relatie anders, maar niet minder warm.

Het middagdeel werd afgesloten met een lopend buffet, dat net als de middag zelf, goed werd ontvangen. Onder het genot van een muziekje (verzorgt door Yessjazzz) werd nog lang nagesproken.

Ook de feestavond werd door ruwweg eenzelfde aantal mensen bezocht als de middag al was de ‘overlap’ in publiek klein. De in Beijum alom bekende MAF-band trad met behulp van een aantal bekende Beijumse musici in wisselende samenstelling op. Hun muziek, aangekondigd van ‘luister tot swing’ leidde tot druk bezoek aan de dansvloer.

John Veldman (tekst) en Bart Luurtsema (foto’s)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.