Gerrit Krolbrug

Op donderdag 30 oktober organiseerde de provincie Groningen een bijeenkomst voor de klankbordgroep die gevormd is ten behoeve van de vervanging van de Gerrit Krol-brug

Nog veel varianten voor een nieuwe Gerrit Krol-brug

(voor veel mensen nog steeds de Korrebrug). Naast vertegenwoordigers van een zevental bewonersorganisaties, waaronde de BOB, waren ook mensen van de omliggende bedrijvenvereniging, het UMCG, de fietsersbond, de watersportbond en de vereniging Schuttevaer afgevaardigd. Ambtenaren van de gemeente en Rijkswaterstaat completeerden de bijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst was om de aanwezigen te informeren over de huidige tussenstand. Het hele proces kent vier stappen, waarbij deze bijeenkomst in stap 2 valt, het vaststellen van de ‘kansrijke’ varianten. Het vaststellen van de voorkeursvarianten is dan stap 3, de eindrapportage met de definitieve keus is stap 4.

Afgelopen maart had de klankbordgroep gebrainstormd over mogelijke varianten, maar op basis daarvan heeft het ingehuurde ingenieursbureau Witteveen en Bos, in feite alle mogelijke varianten tegen het licht gehouden en op basis van een aantal basisgegevens alvast een aantal doorgestreept omdat ze niet kansrijk zijn, zoals werd gesteld. Hoewel niemand al die varianten van te voren had gezien, leken de aanwezigen in grote lijnen die conclusie wel te delen.

Zoals bekend wil de gemeente dat het vervangen van de Gerrit Krol-brug gebruikt wordt om ook een oplossing te vinden voor het probleem van de bereikbaarheid van het UMCG en het centrum vanuit de noordoosthoek van de stad. Dat zit niet direct in de opdracht van de provincie (‘vervang de huidige brug voor een nieuwe’), maar provincie en gemeente werken wel samen om te zien of een andere oplossing ook mogelijk is, een waarin toch ook die bereikbaarheid verbeterd wordt.

In grote lijnen zijn twee nu hoofdoplossingen (sporen genaamd hoewel er geen trein- of tramspoor aan te pas komt) vastgesteld. Binnen die beide hoofdoplossingen zijn nog veel varianten mogelijk:

  • Spoor A is het vervangen van alleen de huidige Gerrit Krol-brug door een nieuwe brug. Meer niet, geen aanpassingen in de Oosterhamrikzone zoals de gemeente graag ziet.
  • Spoor B behelst een brug in de Oosterhamrikzone voor het openbaar vervoer, auto’s plus fietsers en voetgangers plus een fietsverbinding tussen Korreweg en Heerdenpad (een nieuwe Krol-brug voor alleen langzaam verkeer).

In alle varianten komt dus minimaal een verbinding voor fietsers terug op de plek van de huidige Gerrit Krol-brug.

Binnen de beide sporen zijn nog diverse varianten mogelijk, hoofdzakelijk vanwege de hoogte van een eventuele brug en of er, naast een lagere beweegbare brug ook nog een aparte vaste fietsbrug of loopbrug moet komen. Ook een tunnel (aquaduct) wordt als variant genoemd. In het geval van de Oosterhamrikzone (spoor B) is er zelfs een combinatie denkbaar van een brug (de huidige busbaanbrug) en een tunnel.

Varianten van bruggen met een hoogte van meer dan 4 meter zijn als alternatief voor de huidige Krol-brug niet kansrijk. Bij bruggen van 7 tot zelfs 9 meter hoog is de plek waar auto’s en fietsen moeten beginnen met klimmen om over zo’n brug te kunnen, niet haalbaar. Flatbewoners aan het einde van de Korreweg kijken dan tegen de zijkant van het viaduct aan (vergelijkbaar met de Meeuwerderbaan) en passerende automobilisten en fietsers kunnen zelfs op de eerste verdieping zien wat er gegeten wordt.

Volgens een deel van de aanwezigen is het jammer dat het idee om de binnenstad en het UMCG via een forse verbetering van het openbaar vervoer beter bereikbaar te maken (uitbreiding en intensivering P+R Kardinge) op deze wijze niet in de plannen is meegenomen. De ‘autodruk’ op dit tracé is daarmee flink te verkleinen, waardoor er minder verkeer door de Oosterhamrikzone zou komen en de wens om de wijken Oosterpark en de Korrewegwijk beter met elkaar te verbinden, gehonoreerd zou kunnen worden. Nu dreigt, bij een nieuwe autobrug op deze plek, het verkeer eerder een splijtzwam te worden.

 

Eind november organiseert de provincie een informatieve inloopavond waarin iedereen deze stand van zaken kan zien, zoals toen gemeld werd. Als bekend is wanneer en waar dat plaatsvindt, leest u dat hier.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.