Gerrit Krol-brug: Nog 5 jaar ellende?

Zoals het er nu uitziet, zie het artikel over de toekomst van de Krol-bruggen, blijft de huidige brug met bijbehorende verkeerssituatie nog zeker 5 jaar bestaan. Al zo lang Beijum bestaat, is de Krol-brug, voorheen Korrewegbrug, een bron van zorg. De brug was en is niet berekend op de hoeveelheden verkeer die er dagelijks langskomt, is veel en lang voor landverkeer gesloten. Auto’s moeten soms zelfs twee keer wachten omdat de brug alweer voor de scheepvaart open gaat.

Er zijn in de loop der jaren aanpassingen geweest. De grootste verandering was toen het doorgaande verkeer niet meer langs het kanaal kon en de wijk Van Starkenborgh alleen vanaf het Boterdiep bereikbaar werd. Maar omdat in die tijd ook de Kardingerweg (naast de busbaan) werd aangelegd nam het (sluip)verkeer tussen ringweg en de Korreweg en omgeving toe.

In de afgelopen twee jaar heeft de BOB het voortouw genomen de chaotische verkeerssituatie aan te pakken. Dat heeft (weer) tot enkele verkeerstechnische aanpassingen geleid, maar de situatie blijft chaotisch. De foto’s, die net zoals alle tekeningen op deze beide pagina’s afkomstig zijn uit de eind 2013 door de provincie uitgegeven ‘variantenstudie’, laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

In de huidige situatie kruist bijna elke auto elke fietser en ontstaan er talloze conflicten. Deels heeft dat te maken met de stand van zaken rond de brug zelf (veel en langdurig open, dus veel wachten), maar zeker ook met het gedrag van fietser en automobilist. Omdat de fietser het meest kwetsbaar is en de brug een bottleneck is in één van de belangrijkste fietsroutes van de stad, vindt de BOB dat deze veel beter beschermd moet worden dan nu het geval is. Het fietsverkeer, dat drie keer zo hoog is als het autoverkeer, neemt ook toe, het autoverkeer neemt juist af.

Zonder extra maatregelen duurt de huidige situatie nog zeker 5 jaar. Dat is niet acceptabel. Voor de BOB gaat het er inmiddels niet meer om dat er (weer) aanvullende verkeerstechnische maatregelen moeten komen, maar is nu eindelijk écht nodig dat er gehandhaafd wordt. De gemeente dringt wel bij de politie aan op maatregelen, maar nu de politie landelijk wordt aangestuurd, is ‘verkeer’ flink gedaald op de politieladder en lijkt het er op dat we handhaving van de huidige maatregelen kunnen ‘schudden’. Ook omdat op termijn de situatie helemaal anders wordt, kunnen we politie-inzet wel vergeten, zo lijkt het.

Vanwege ook die aanpassingen heeft de BOB in de afgelopen twee jaar niet gepleit voor afsluiten van de Krol-brug voor het autoverkeer, maar hadden we hoop dat de tussentijdse maatregelen hun effect zouden hebben. Nu dat niet het geval is zal de BOB zich hierover opnieuw moeten beraden. Accepteren we in Beijum dat deze toestand nog zeker een jaar of vijf zo blijft, of …..

Reageren?

Reacties naar: bob@beijum.org

John Veldman

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.