Gemeenteraad stemt in met verhuizing WIJ naar de Doefmat.

Net als in de raadscommissie van drie weken geleden hadden meerdere gemeenteraadsfracties nog wel wat kanttekeningen, maar uiteindelijk stemde de hele raad in met het voorstel om het WIJ-team tijdelijk in de Doefmat te huisvesten.

Voor de meeste fracties bleef het bedrag van 6 ton aan de hoge kant, zeker het feit dat bijna de helft daarvan bestemd is voor afkoop van het huurcontract in het gezondheidscentrum en ook het feit dat een voorbeslag werd gelegd op de begroting voor 2016. De toezeggingen van de wethouder om in 2e helft van volgend jaar inzicht te geven in de meerwaarde van de gezamenlijke huisvesting plus een inkijkje van mogelijke huisvestingskwesties bij andere WIJ-teams, was voldoende om toch raadsbreed in te stemmen.

In de raad werd gesproken over een periode van drie jaar. Of het echt drie jaar wordt hangt af van de bouw van Innersdijk en het ‘derdengebouw’. Voor de realisatie van dat ‘derdengebouw’ is het noodzakelijk dat het WIJ-team daar in komt. De raad was daar ook unaniem voor. Zoals eerder gemeld komt ook een nieuw buurtcentrum – als vervanging voor het Heerdenhoes en de Kleihorn – daarin. Ook de BOB heeft zich daarvoor aangemeld zodat een groot deel van alle welzijnsvoorzieningen uiteindelijk in dat gebouw een plek krijgt.

Als datum voor de start van de bouw van de beide gebouwen is tot nu toe gesproken over voorjaar 2016.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.