Fusie De Dijk met De Doefmat: terugblik en toekomst

Interview met Teunis Wagenaar, waarnemend voorzitter College van Bestuur Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2)

De fusie van De Doefmat en De Dijk heeft flink wat voeten in aarde gehad. Inmiddels is de nieuwe school vol goede moed van start gegaan. Op maandag 19 augustus is onder grote belangstelling van de kinderen en hun ouders en verzorgers de nieuwe naam bekend gemaakt: de Expeditie! Een toepasselijke naam voor een school waar samenwerking, talent en een onderzoekende leerhouding van kinderen veel aandacht krijgen.

“We zijn blij dat de nieuwe school gestart is en dat we hiermee een rumoerige periode af kunnen sluiten. We zijn blij voor de kinderen, de ouders, het team en ook voor de wijk. Het was in veel opzichten geen gemakkelijke fusie. En achteraf gezien hadden we op een aantal momenten de wijk wellicht wat meer moeten betrekken in onze dilemma’s en bij onze keuzes. Want uiteindelijk hebben we allemaal wel hetzelfde doel: goed onderwijs voor onze kinderen in een prettige en veilige omgeving”, aldus Teunis Wagenaar, waarnemend voorzitter College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2).

Nieuwe toekomstbestendige school

Er zijn nog steeds Beijumers zijn die zich afvragen of die fusie echt nodig was. Deze vraag hebben wij voorgelegd aan Teunis: “De fusie was absoluut noodzakelijk. Beide scholen kregen steeds minder leerlingen (De Dijk 137 leerlingen en de Doefmat 151), want net als de landelijke trend neemt ook in de wijk Beijum het aantal basisschoolleerlingen af. Hierdoor moesten de scholen met steeds minder mensen en middelen de kwaliteit waarborgen. Als we als schoolbestuur geen actie zouden ondernemen zou de kans zeer groot zijn geweest dat de scholen op langere termijn niet meer levensvatbaar zouden zijn geweest. Om dat te voorkomen zijn beide scholen samengegaan. Door de fusie is een nieuwe, toekomstbestendige school ontstaan waar de kinderen in Beijum zeer welkom zijn. Ook de gemeenteraad van Groningen was het uiteindelijk met ons eens dat een fusie de enige optie was om sluiting te voorkomen.”

Meer aanmeldingen dan verwacht

Dat ook de meeste ouders uiteindelijk achter de fusie stonden blijkt uit het feit dat veel meer ouders dan verwacht er voor gekozen hebben om hun kinderen aan te melden voor de nieuwe school de Expeditie. Teunis Wagenaar: “Dat leverde echter wel een nieuw probleem op: het gebouw van De Dijk (waar de nieuwe school zich zou gaan vestigen) bleek te klein. Natuurlijk is er gepraat over de optie om tijdelijk een aantal lokalen van de Doefmat in gebruik te houden. Maar juist ook ouders van De Doefmat wilden mee naar het gebouw van De Dijk. Die wens wilden we niet naast ons neerleggen en daarom is gekozen voor tijdelijke huisvesting.” Voor 2015 staat permanente uitbreiding van de school in de planning.

Tijdelijke huisvesting

Teunis vervolgt: “Nadat de beslissing over de tijdelijke huisvesting genomen was deed het volgende dilemma zich voor: waar plaatsen we de tijdelijke huisvesting? Tegen de school aan was geen optie: daar is ruimte nodig om straks de permanente uitbreiding te kunnen realiseren. Deels in de Zuidwendingdijk plaatsen bleek ook niet haalbaar. Onze eerste keuze werd vervolgens het basketbalpleintje. Maar daar bleken  omwonenden (terecht) niet blij mee te zijn. Door hen aangedragen alternatieven (op de plek van de voormalige peuterspeelzaal Pinokkio en de zuidwesthoek van het buurt-/schoolplein) leverden onoverkomelijke problemen op. Wat toen resteerde was een plek ten oosten van het basketbalpleintje. We hebben toegezegd alle speelvoorzieningen elders op het plein weer een plek te geven en maatregelen te nemen om de situatie op en rond het plein open, overzichtelijk en (ook sociaal) veilig te houden. Na het verwijderen van de tijdelijke huisvesting in 2015 richten wij het schoolplein weer optimaal in. Tot die tijd willen we bijvoorbeeld ook de spelcontainer alle ruimte blijven bieden.”

Onderwijs en kinderopvang onder 1 dak

In de nieuwe school zitten onderwijs en kinderopvang onder 1 dak. Dat is vandaag de dag belangrijk voor elke school: ouders/verzorgers kunnen bij één voorziening terecht en ouders en kinderen bouwen al vroeg een relatie op met de school en de opvang. Maar ook  belangrijk is dat opvang- en onderwijsaanbod optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden en dat is goed voor de ontwikkeling van de kinderen.

“Iedereen is vol goede moed bij de start van de nieuwe school. Dat is belangrijk voor veel ouders en kinderen, én volgens ook voor de wijk. Onze inzet is dat de wijk uiteindelijk twee fijne openbare basisscholen heeft, evenwichtig verdeeld over de wijk en met een goede relatie tussen scholen, buurt en wijk.”

Het begin

Maar de afronding van de fusie en de start van de nieuwe school de Expeditie is pas het begin. “Nu gaan we aan de slag om de kinderen zich thuis te laten voelen op hun nieuwe school en ze een veilige en uitdagende plek te bieden. Wij hebben daar het volste vertrouwen in. Want de school heeft een geweldig team met juffen en meesters die zeer begaan zijn met de kinderen en met de buurt.”

Joyce Dekker

Adviseur PR & Communicatie / persvoorlichter O2G2

1 reactie op “Fusie De Dijk met De Doefmat: terugblik en toekomst

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.