Beijum.org https://www.beijum.org Nieuws voor en door Beijumers Wed, 13 Feb 2019 21:58:30 +0000 nl hourly 1 Bekendmaking winnaar fotowedstrijd Familiedag Beijum Groninger Museum a.s. zondag 13 uur https://www.beijum.org/bekendmaking-winnaar-fotowedstrijd-familiedag-beijum-groninger-museum-a-s-zondag-13-uur/ https://www.beijum.org/bekendmaking-winnaar-fotowedstrijd-familiedag-beijum-groninger-museum-a-s-zondag-13-uur/#respond Wed, 13 Feb 2019 21:55:45 +0000 https://www.beijum.org/?p=12794
]]>
https://www.beijum.org/bekendmaking-winnaar-fotowedstrijd-familiedag-beijum-groninger-museum-a-s-zondag-13-uur/feed/ 0
Enquête activiteiten en voorzieningen in Beijum https://www.beijum.org/enquete-activiteiten-en-voorzieningen-in-beijum/ https://www.beijum.org/enquete-activiteiten-en-voorzieningen-in-beijum/#respond Mon, 21 Jan 2019 12:26:07 +0000 https://www.beijum.org/?p=12474

De gemeente Groningen doet onderzoek naar het gebruik van de wijkgebouwen in Beijum. Adviesbureau KAW ondersteunt hen hierbij.

Doel

Het doel van de gemeente is om zoveel mogelijk mensen uit de wijk gebruik te laten maken van de wijkgebouwen. En om goed zicht te krijgen op de activiteiten die er zijn in de wijk en hoe zich dit verhoudt met de vraag naar activiteiten. Dit om te kunnen bepalen of er nog iets mist of wat anders zou kunnen.

In sommige gebouwen staan (of komen) soms ruimtes leeg, terwijl bewoners misschien wel zoeken naar een plek voor een activiteit. Ook worden bewoners van de wijk langzamerhand ouder. Daardoor kan een andere vraag naar activiteiten en voorzieningen in de wijk ontstaan.

Onderzoek

Daarom onderzoekt KAW welke gebouwen veel gebruikt worden en welke minder. En of er voldoende (passende) activiteiten georganiseerd worden en wat bewoners nog missen. Dit onderzoek doen we door het afnemen van interviews, bureaustudie en een online enquête.

Denk mee

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Dat kan door de online enquête in te vullen. U vindt de enquête op www.kaw.nl/beijum. U kunt de enquête invullen tot 20 februari 2019. Het invullen van de enquête duurt tussen de vijf en tien minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

]]>
https://www.beijum.org/enquete-activiteiten-en-voorzieningen-in-beijum/feed/ 0
Groninger Museum en Beijum organiseren familiedag https://www.beijum.org/groninger-museum-en-beijum-organiseren-familiedag/ https://www.beijum.org/groninger-museum-en-beijum-organiseren-familiedag/#respond Sat, 19 Jan 2019 21:14:20 +0000 https://www.beijum.org/?p=12445 persbericht

Foto: Siese Veenstra

Op zondag 17 februari vindt in het Groninger Museum een familiedag plaats, georganiseerd in samenwerking met en speciaal voor inwoners van de Groningse wijk Beijum. Deze dag is onderdeel van een project dat gericht is op het stimuleren van museumbezoek onder Groningers, waarbij achtereenvolgens verschillende wijken centraal staan. Inwoners van Beijum hebben tijdens deze tweede editie gratis toegang tot het museum, op vertoon van een flyer die in de hele wijk verspreid wordt.

Programma
Tussen 10 en 17 uur worden doorlopend rondleidingen en workshops in het atelier gegeven. Daarnaast is in de tentoonstelling CHIHULY het kleurige en indrukwekkende glaswerk van de Amerikaanse kunstenaar te zien en toont Grrrom! Een tentoonstelling met een staartje werken met dieren uit de eigen collectie van het museum. Ook DVOTION – Claude Vanheye: Portretten van DJ’s en de vaste collectie zijn een bezoek waard. In de tentoonstellingen lopen onze Praatjesmakers rond, die samen met bezoekers op zoek gaan naar de verhalen achter de kunstwerken.

Fotowedstrijd
Tijdens de familiedag maakt Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, de winnaar bekend van de fotowedstrijd die WIJ Beijum, de Kleihorn en het Heerdenhoes uitschreven ter gelegenheid van hun verhuizing. De organisaties vestigen zich binnenkort aan de Melsemaheerd en zijn voor in de entreehal van het nieuwe pand op zoek naar een foto van het mooiste plekje, hofje of tuintje van Beijum. De winnende foto is tijdens de familiedag te zien in het Groninger Museum. Meedoen met de wedstrijd kan tot 10 februari. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op beijum.nl.

Project
De familiedag is onderdeel van een speciaal programma gericht op inwoners van de stad Groningen, families in het bijzonder. Voorafgaand aan de familiedag gaat het museum actief de wijk in om kennis te maken met de bewoners en organisaties. Er wordt onder meer samengewerkt met WIJ Beijum, Bewonersorganisaties Beijum en enkele basisscholen. Eerder stond de wijk Vinkhuizen centraal en deze periode werd afgesloten met een drukbezochte familiedag met 750 bezoekers (bekijk hier de aftermovie).

Het VSB Fonds ondersteunt dit project van het Groninger Museum met een financiële bijdrage.

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op groningermuseum.nl/familiedag.

]]>
https://www.beijum.org/groninger-museum-en-beijum-organiseren-familiedag/feed/ 0
Naschools aanbod voor kids van 8-12 jaar. https://www.beijum.org/naschools-aanbod-voor-kids-van-8-12-jaar/ https://www.beijum.org/naschools-aanbod-voor-kids-van-8-12-jaar/#respond Fri, 11 Jan 2019 22:00:05 +0000 https://www.beijum.org/?p=12301

In samenwerking met Sportcentrum Noord/Schermcentrum Noord organiseert Bslim een heel mooi naschools aanbod voor kids van 8-12 jaar. Het is mogelijk om gratis deel te nemen aan de volgende activiteiten.

– Kickboks
– Capoeira
– Schermen
– Taekwondo


]]>
https://www.beijum.org/naschools-aanbod-voor-kids-van-8-12-jaar/feed/ 0
Beijum Bruist https://www.beijum.org/beijum-bruist/ https://www.beijum.org/beijum-bruist/#respond Fri, 11 Jan 2019 21:47:15 +0000 https://www.beijum.org/?p=12288

]]>
https://www.beijum.org/beijum-bruist/feed/ 0
Kabinet neemt 5 maatregelen om burger meer te zeggen te geven over leefomgeving https://www.beijum.org/kabinet-neemt-5-maatregelen-om-burger-meer-te-zeggen-te-geven-over-leefomgeving/ https://www.beijum.org/kabinet-neemt-5-maatregelen-om-burger-meer-te-zeggen-te-geven-over-leefomgeving/#respond Sat, 15 Dec 2018 21:46:31 +0000 https://www.beijum.org/?p=11990 Het kabinet geeft gemeenten extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven. 75 gemeenten in Nederland zijn al goed bezig met het zogenoemde Right to Challenge.

Zo bedachten buurtbewoners rond de Afrikaandermarkt in Rotterdam een beter systeem om zwerfafval gedurende de hele dag in te zamelen voor hetzelfde budget. Bewoners kunnen bij een ‘challenge’ de uitvoering van de collectieve voorzieningen met bijbehorend budget overnemen om leefbaarheid te vergroten. Het kabinet stelt nu maatregelen voor om het Right to Challenge te bevorderen, van concreet maatwerkadvies tot regionale bijeenkomsten met best practices en een digitaal leerplatform. Doel is om het aantal gemeenten dat werkt met Right to Challenge tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen te verdubbelen. Hiervoor zijn in de eerste plaats inwoners en gemeenten aan zet. Het kabinet ondersteunt hen actief bij die verantwoordelijkheid. Dit staat ook in het regeerakkoord.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Een sterke lokale democratie begint met inwoners die echt betrokken zijn bij vraagstukken in hun wijk, zoals het beheer van sportvelden,  het onderhoud van een park om de hoek of het aardgasvrij maken van buurten. Inwoners moeten voor hen belangrijke zaken ook echt zelf kunnen oppakken en veranderen als ze dat willen. Gezien de grote maatschappelijke opgaven die op Nederlanders afkomen, zoals steeds meer zorg op maat in de wijk, maar ook de energietransitie wordt dit alleen maar belangrijker. Vanuit het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie wil ik daar een extra impuls aan geven.”

Het kabinet stelt een aantal zaken voor om burgerbetrokkenheid en leefbaarheid te bevorderen, zoals een inspiratiegids met aansprekende voorbeelden, het organiseren van regionale bijeenkomsten met illustratieve casussen en praktische informatie over het hoe en wat van Right to Challenge. Ook is er maatwerkadvies en een servicepunt voor vragen beschikbaar voor gemeenten en inwoners die met Right to Challenge aan de slag willen of al zijn. Daarnaast wordt een laboratorium van recht op overname ingericht; een gezamenlijk leertraject met maximaal tien gemeenten, gericht op kennisdeling, waarin aandacht is voor de knelpunten en oplossingen bij het overnemen van maatschappelijk vastgoed. Resultaten van de laboratoriumsessies worden breed gedeeld via het kennisplatform www.lokale-democratie.nl. Ook komt er een speciale online Right to Challenge-module voor gemeenteambtenaren. Tot slot zet het kabinet in op de door de Tweede Kamer gewenste verankering van het Right to Challenge. Samen met de VNG en gemeenten wordt een modelverordening Right to Challenge uitgewerkt. Ook wordt ingezet op de modernisering van de inspraakmogelijkheden in de Gemeentewet. Daartoe wordt bezien hoe artikel 150 Gemeentewet kan worden verbreed naar andere fasen van het beleidsproces.

Minister Ollongren heeft de Universiteit Leiden gevraagd te onderzoeken welke juridische belemmeringen gemeenten met betrekking tot Right to Challenge ervaren. Het eindrapport wordt verwacht in maart 2019.

Het bieden van ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen is ook opgenomen in het regeerakkoord. In overleg met gemeenten wil het kabinet daarom via een Right to Challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving.

Right to Challenge leeft steeds meer. In 299 van de 333 lokale coalitieakkoorden die dit jaar gesloten zijn wordt aandacht besteed aan deze vorm van participatie. In 56 coalitieakkoorden wordt gesproken over Right to Challenge of recht op overname.

 

 

]]>
https://www.beijum.org/kabinet-neemt-5-maatregelen-om-burger-meer-te-zeggen-te-geven-over-leefomgeving/feed/ 0
Mogen wij op u rekenen? https://www.beijum.org/mogen-wij-op-u-rekenen/ https://www.beijum.org/mogen-wij-op-u-rekenen/#respond Sun, 09 Dec 2018 21:36:11 +0000 https://www.beijum.org/?p=11936 Beste mede wijkbewoners.

In januari start de wijkvernieuwing in Beijum. U heeft hierover al in de wijkkrant de Beijumer kunnen lezen.
Onder de slogan “Beijum Bruist” zal er in 2019 begonnen worden met het verspreiden van flyers en nieuwsbrieven om u als wijkbewoner goed te informeren over de voortgang.
De eerste verspreiding zal plaats vinden rond 7 januari.

Vele handen maken licht werk

Voor het verspreiden van deze informatie, 4-6- keer per jaar) zijn wij op zoek naar wijkbewoners die in hun eigen en/of andere heerden deze taak op zich willen nemen. Een vergoeding behoort tot de mogelijkheid.
Heeft u een beetje tijd over en interesse meld u dan aan via info@beijum.nl. Ook voor meer informatie kunt u mailen.

Alvast bedankt!

Klankbordgroep Wijkvernieuwing  “Beijum Bruist”

 

 

]]>
https://www.beijum.org/mogen-wij-op-u-rekenen/feed/ 0
Burgemeester Peter den Oudsten vertrekt zomer volgend jaar https://www.beijum.org/burgemeester-den-oudsten-vertrekt-zomer-volgend-jaar/ https://www.beijum.org/burgemeester-den-oudsten-vertrekt-zomer-volgend-jaar/#respond Fri, 07 Dec 2018 19:31:11 +0000 https://www.beijum.org/?p=11910 Burgemeester Peter den Oudsten wordt waarnemend burgemeester tot tweede helft 2019. Hij is vanmorgen door Commissaris van de Koning René Paas officieel beëdigd.

Peter den Oudsten

Aansluitend heeft Den Oudsten aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente Groningen. Naar verwachting zal Peter den Oudsten rond de zomer worden opgevolgd door een nieuwe burgemeester.

Tijd voor nieuw
Peter den Oudsten: “De afgelopen vier jaar ben ik met heel veel plezier burgemeester van Groningen geweest. Nu er een nieuwe raad is, straks een nieuw college, de herindeling een feit is, is het tijd voor een nieuwe burgemeester. Tot de nieuwe burgemeester er is, zal ik als waarnemer fungeren. De komende periode zal ik me met dezelfde energie en betrokkenheid in blijven zetten voor de nieuwe gemeente Groningen.”
Lees meer

 

 

 

]]>
https://www.beijum.org/burgemeester-den-oudsten-vertrekt-zomer-volgend-jaar/feed/ 0
Onderzoek led-verlichte zebrapaden en niet led-verlichte zebrapaden https://www.beijum.org/onderzoek-led-verlichte-zebrapaden-en-niet-led-verlichte-zebrapaden/ https://www.beijum.org/onderzoek-led-verlichte-zebrapaden-en-niet-led-verlichte-zebrapaden/#comments Wed, 05 Dec 2018 20:32:06 +0000 https://www.beijum.org/?p=11892 In maart van dit jaar is er in Beijum en Vinkhuizen bij zes zebrapaden ledverlichting aangelegd. Deze ledverlichting schijnt constant wanneer het buiten schemert of donker is. De gemeente Groningen gaat onderzoek doen in hoeverre de led verlichte zebrapaden een oplossing kunnen bieden voor de nu nog soms risicovolle situaties in het verkeer van Groningen en of dit uitgebreid moet worden bij andere zebrapaden. Het onderzoek vindt in december * plaats.

In het onderzoek worden twee led-verlichte zebrapaden in Vinkhuizen aan de Diamantlaan- Edelsteenlaan en Diamantlaan-Radiumstraat meegenomen. Daarnaast twee led-verlichte zebrapaden in Beijum bij Amkemaheerd-Heratemaheerd en Amkemaheerd-Ypemaheerd. Deze zebrapaden worden vergeleken met zebrapaden zonder ledverlichting in een soortgelijke omgeving.

In het onderzoek wordt gekeken naar de omgeving en op welke manier dit invloed heeft op de werking van de zebrapaden. Verder wordt er gekeken naar het rijgedrag van de motorvoertuigen bij de zebrapaden. Ook wordt gekeken welke tijden de ledverlichting daadwerkelijk brandt.

Verder wordt er informatie verzameld door middel van een enquête over de ervaringen van voetgangers die het led-verlichte zebrapad gebruiken en ervaringen van fietsers en motorvoertuigen die het led-verlichte zebrapad passeren. Wilt u als wijkbewoner ook hieraan meewerken?

*Enquête verlopen

]]>
https://www.beijum.org/onderzoek-led-verlichte-zebrapaden-en-niet-led-verlichte-zebrapaden/feed/ 1
Bruggetje bij de Fossemaheerd voorlopig gestremd https://www.beijum.org/bruggetje-bij-de-fossemaheerd-voorlopig-gestremd/ https://www.beijum.org/bruggetje-bij-de-fossemaheerd-voorlopig-gestremd/#respond Wed, 28 Nov 2018 22:03:47 +0000 https://www.beijum.org/?p=11834 Bij het verwijderen van de oude planken van de brug bleek tijdens de onderhoud werkzaamheden dat de brug in zijn geheel verrot is. Men gaat materialen bestellen voor een nieuwe stalen brug. Dit kan wel enkele weken duren. Zolang zal de brug gestremd blijven.

]]>
https://www.beijum.org/bruggetje-bij-de-fossemaheerd-voorlopig-gestremd/feed/ 0